Начало Народно събрание Александър Сиди: От ВМРО предлагаме 2 дни повече отпуск за непушачите

Александър Сиди: От ВМРО предлагаме 2 дни повече отпуск за непушачите

Промените са поправка в Кодекса на труда

Промяната ще даде възможност на работодателя да дава до два дни допълнителен платен годишен отпуск на служителя непушач, с което всъщност се опитваме да допълним тази тотална забрана за пушене. Всички знаем, че това кара работниците и служителите да излизат извън работните места и получават една нерегламентирана почивка между 10 и 15 минути. На всеки час-два, в зависимост колко активен пушач е. Това поставя в дискриминационни условия останалите служители, заяви Александър Сиди – народен представител от ВМРО в ПГ на „Обединени патриоти“.

Днес той внесе в деловодството на Народното събрание този проект за промяна в Кодекса на труда.

В поправката е отбелязано още, че ако един пушач не пуши на работното си място, то той също би могъл да се възползва от допълнителни два почивни дни. Следенето на служителите се случва строго индивидуално за всеки работодател. Има карти за достъп до стаи за пушене, има камери и т.н., допълни още Сиди.

Ето и цялото предложение за промяна в Кодекса на труда:      

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България, внасяме Законопроект за допълнение на Кодекса на труда с мотиви и оценка за въздействие към него.

         Молим законопроектът да бъде предоставен и разгледан по съответния ред.

ВНОСИТЕЛИ:

Закон за допълнение на

КОДЕКС НА ТРУДА

Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 1988г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 1990г., изм. ДВ. бр.30 от 13 Април 1990г., изм. ДВ. бр.94 от 23 Ноември 1990г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 1991г., изм. ДВ. бр.32 от 23 Април 1991г., изм. ДВ. бр.104 от 17 Декември 1991г., изм. ДВ. бр.23 от 19 Март 1992г., изм. ДВ. бр.26 от 31 Март 1992г., изм. ДВ. бр.88 от 30 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.100 от 10 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 1995г., доп. ДВ. бр.87 от 29 Септември 1995г., доп. ДВ. бр.2 от 5 Януари 1996г., доп. ДВ. бр.12 от 9 Февруари 1996г., доп. ДВ. бр.28 от 2 Април 1996г., изм. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.22 от 24 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Май 1998г., изм. ДВ. бр.56 от 19 Май 1998г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., доп. ДВ. бр.108 от 15 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.27от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.57от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.103от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.8от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г., доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.

§ 1.  Създава се чл.156б (1) Работодателят може да договори до два дни допълнителен платен годишен отпуск с работник или служител непушач, или който не пуши в работно време извън регламентираните почивки;

(2) тази разпоредба не се отнася за наетите лица по чл. чл. 107б и107з от настоящият кодекс.

ВНОСИТЕЛИ: …

МОТИВИ

С оглед ограниченията на тютюнопушенето, закрепени в закона за здравето, чрез които се наложи тотална забрана за пушене на обществени места, пушачите нямат право да задоволяват вредния си навик на работните си места. Това налага честото им излизане извън работните помещения, което обикновено се случва в различно време от регламентираното време за почивка. Обикновено пушачите излизат да пушат за поне 10 мин на всеки около два часа, което има осигурява допълнителна, нерегламентирана почивка от поне 40 минути на ден при осемчасов работен график. Това разбира се поставя непушачите в дискриминационни условия спрямо колегите им пушачи. Хората, които употребяват тютюневи изделия, са добре запознати с рисковете за собственото си здраве и здравето на околните, но въпреки това по свой избор продължават да го правят. И освен че вредят на себе си и околните, всъщност си осигуряват и нерегламентирано допълнително време за почивка.

         Тенденциите в света за подобряване на здравето на хората и ограничаване на вредата от тютюневите изделия доведоха до сериозни рестрикции към пушачите, но и създадоха дискриминационни условия за непушачите. Реално за непушачите няма възможност за такава допълнителна почивка, което е странно с оглед на това, че като общество се опитваме да намалим броя на хората, които рискуват здравето си с този навик.

         Поради тези мотиви предлагаме да се даде възможност на работодателите да договорят със своите служители непушачи, или такива които не пушат по време на работа допълнителен годишен платен отпуск от до два дни с което вярваме, че ще мотивираме повече хора да се откажат от тютюнопушенето и ще премахне дискриминирането по отношение на служителите, които добросъвестно изпълняват трудовите си задължения без да ги прекъсват за нерегламентирани почивки.

ВНОСИТЕЛИ: …

ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

  1. 1.                Основания за законодателната инициатива

Целта на законопроекта е опазване здравето на населението и предоставяне на стимул за работниците и служителите да ограничат тютюнопушенето, както и изравняване на условията на труд и почивка между пушачи и непушачи.

2.      Заинтересовани групи

Всички български граждани, наети по трудово правоотношение.

3. Анализ на разходи и ползи

За прилагането на законопроекта не са необходими финансови средства.

Приемането на закона ще окаже положително въздействие върху здравето на гражданите.

4. Административна тежест и структурни промени.

Предлаганите изменения не увеличават административната тежест и не изискват извършването на структурни промени.

5. Въздействие върху нормативната уредба

Не се изискват промени в други нормативни актове.

ВНОСИТЕЛИ: …

Последни Новини

Контрера: Три ключови въпроса вълнуват българите  – сигурност, образование и здравеопазване

Карлос Контрера - член на СОС, ВМРО - Илиана Беновска „Беновска пита – Радио К2“, 20.04.2024 г.   Пренасянето на...

Априлското въстание е българската Голгота

На 20 април 1876 г. в Копривщица избухва славното Априлско въстание. Трескаво подготвено под ръководството на апостолите от Гюргевския комитет, то е...

Евродепутатът Джамбазки на среща със студенти в Благоевград: Защитата на българския национален интерес е наша отговорност!

Българският представител в Европейския парламент и председател на българската делегация в ЕКР Ангел Джамбазки проведе среща дискусия със студентите от Югозападния университет...

Каракачанов във Варна: ВМРО иска да привлече българите, които не участват в политическия живот

Политическият модел на посушковците трябва да бъде разбит ВМРО ще се яви самостоятелно на изборите, като ще представи своите...

ВМРО – Русе номинира Траян Тотев за водач на листата за парламентарните избори

На съвместно заседание между Общинското и Областното ръководство на ВМРО - Русе бяха обсъдени имената на кандидатите за народни представители в 19...

Джамбазки: Мораториум върху търговията с въглеродните емисии ще спре безумната „Зелена сделка“

Има просто решение за спиране на европейската „Зелена сделка“ и това е приемането на мораториум върху търговията с въглеродни емисии.

Контрера: С аферата „Живко Коцев“ Промяната стана мафията

Защо Кирил Петков, Асен Василев и ген. Атанасов още не са разпитани? Тази остра позиция във връзка с горещите...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir