Начало Парламентарни избори - 2021 БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИОТИ: Искаме прокуратурата да забрани и заличи антибългарската партия ДПС!

БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИОТИ: Искаме прокуратурата да забрани и заличи антибългарската партия ДПС!

Тя е противоконституционна и поставя под заплаха териториалната цялост на България и единството на българската нация

Вчера, както обещахме на протеста пред централата на ДПС, от името на „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“, чрез организационния секретар на ВМРО Юлиан Ангелов и заместник-председателя на Организацията и съпредседател на Коалиционния съвет Искрен Веселинов, беше внесен сигнал до Главния прокурор на Р България Иван Гешев.

Поводът е скандалното посещение и изказването на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ в Анкара пред висш представител на турската държава, а именно:

Турция е нашата родина. Останахме в България след Османската империя. Тази земя /б.а. България/ е нашата земя. Ние не сме имигранти там. Нашата борба е да защитим турската си идентичност. Да защитим нашия език, религия и обичаи. Истински.

Това изказване, подкрепено и с обещания за удвояване на гласовете от Турция на предстоящите избори, предизвика реакцията и протеста на БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ пред централата на етническата партия.

Припомняме, че съгласно Конституцията, България е еднонационална държава с официален език – български. Според разпоредбите на Основния закон, партии на етническа или верска основа не се допускат в политическият живот на страната. За нас остава отворен въпросът защо една откровено антибългарска, протурска партия, за което самият ѝ председател свидетелства в изказванията си,  продължава да бъде легитимна, според българския съд.

Ето и част от мотивите на сигнала:

Излагаме твърдение, че „Движение за права и свободи“, регистрирана като българска политическа партия, извършва дейност, която по своята същност се явява противоконституционна и грубо погазваща забраната за създаване и функциониране на политически субекти, основаващи своята идеология на расова и етническа основа.

Изказването на Мустафа Карадайъ от 04.06.2021 г., председател на една от водещите политически партии в Република България, е силно обезпокоително. То поражда съмнение относно дейността и целта, с която същата е регистрирана. Освен съдържанието на така посоченото изявление на лидера на партията, още един факт бива крайно притеснителен. Дискутирането на един вътрешнополитически въпрос, какъвто са бъдещите парламентарни избори в страната, с лице, изпълняващо функция в държавен орган на друга държава, следва да се счете за вмешателство в суверенитета на Република България. Нещо повече, подобен въпрос се коментира не само от Председателя на законодателния орган на Република Турция, но и от този на един от политическите субекти, регистрирани за участие в изборите за Народно събрание.

А ето и самия сигнал до Главния прокурор >>>

КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

9 юни 2021 г.

До:

господин Иван Гешев –

Главен прокурор на Република България

гр. София, бул. „Витоша“ № 2

СИГНАЛ

От: Искрен Василев Веселинов и Юлиан Кръстев Ангелов – в качеството си на представляващи по заместване КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 5

Правно основание: чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗПП

Уважаеми г-н Главен прокурор,

Обръщаме се към Вас с оглед конституционно установеното Ви правомощие, с което на осн. чл. 126, ал. 2 и чл. 127, т. 6 от КРБ във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗПП, моля да инициирате процедура по прекратяване на политическа партия.

Смятаме, че политическа партия „Движение за права и свободи“, грубо нарушава разпоредбите на най-висшия юридически акт в Република България, а именно Конституцията на Република България.

 • От фактическа страна:

Делегация на ПП „Движение за права и свободи“, водена от лидера на партията Мустафа Карадайъ, бе на официално посещение в Република Турция на 05.06.2021 г. По време на него, председателят на партията изрече следното, а именно: „Турция е нашата родина. Останахме в България след Османската империя. Тази земя /б.а. България/ е нашата земя. Ние не сме имигранти там. Нашата борба е да защитим турската си идентичност. Да защитим нашия език, религия и обичаи. Истински.“. Това, Мустафа Кадайъ изказва пред Мустафа Шентоп и местни турски медии. Горепосоченото лице е Председател на великото национално събрание – законодателният орган на Република Турция. Разговорът между двамата продължава като тема на разговор са предстоящите избори за Народно събрание в Република България. Шентоп, в качеството си на говорител на нормотворческия орган на Република Турция, отбелязва със задоволство факта, че след 4-ти април бяха премахнати ограниченията за гласуване и пожелава успех на ПП „Движение за права и свободи“.

 • От правна страна:

„Движение за права и свободи“ е регистрирана като политическа партия. Политическата партия е особен вид юридическо лице с нестопанска цел, образувано и извършващо специфичен вид дейност. Тя е посредник между обществото и държавната власт и има за цел формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Именно поради факта, че играят толкова важна централна роля в съвременната политическа система на всяка една суверенна държава, политическите партии имат особен конституционноправен статут. В Конституцията на Република България са въведени основните начала, а специален нормативен акт, какъвто се явява Законът за политическите партии, доурегулира обществените отношения във връзка със сдружаването на лица с политически цели. Разпоредбата на чл. 4 от ЗПП гласи следното: „Организацията и дейността на политическите партии се осъществяват въз основа на Конституцията, законите и в съответствие с техните устави.”. С оглед горното, всяка партия е задължена да извършва своята дейност съобразно императивната уредба в сферата на сдружаването на лица с политическа цел. В противен случай, възниква основание за нейното прекратяване – твърдение, застъпено и от практиката на Конституционния съд.  

Излагаме твърдение, че „Движение за права и свободи“, регистрирана като българска политическа партия, извършва дейност, която по своята същност се явява противоконституционна и грубо погазваща забраната за създаване и функциониране на политически субекти, основаващи своята идеология на расова и етническа основа.

Изказването на Мустафа Карадайъ от 04.06.2021 г., председател на една от водещите политически партии в Република България, е силно обезпокоително. То поражда съмнение относно дейността и целта, с която същата е регистрирана. Освен съдържанието на така посоченото изявление на лидера на партията, още един факт бива крайно притеснителен. Дискутирането на един вътрешнополитически въпрос, какъвто са бъдещите парламентарни избори в страната, с лице, изпълняващо функция в държавен орган на друга държава, следва да се счете за вмешателство в суверенитета на Република България. Нещо повече, подобен въпрос се коментира не само от Председателя на законодателния орган на Република Турция, но и от този на един от политическите субекти, регистрирани за участие в изборите за Народно събрание.

С оглед всичко изложено дотук, смятаме че следва да се извърши надлежна проверка на относно дейността на политическа партия „Движение за права и свободи“. Считаме, че тя е незаконосъобразна и изцяло противоречи на разпоредбите на Конституцията на Република България.

Уважаеми г-н Главен прокурор,

Моля да използвате настоящия сигнал като законен повод и с оглед даденото Ви от Конституцията на Република България и Закона за политическите партии правомощие, да инициирате проверка относно дейността на политическа партия „Движение за права и свободи“.

Смятаме, че дейността на партията противоречи на основни принципи на КРБ, а именно териториалната цялост, суверенитета и еднонационалната идентичност. С оглед факта, че подобни въпроси са от компетентността на специалния Закон за политическите партии, моля при установяване на твърденията от настоящия сигнал, да упражните правомощието си по Глава пета от него и да сезирате СГС с искане за прекратяване на осн. чл. 40, ал. 1, т. 2 от КРБ.

В условия на евентуалност, ако сметнете, че относно действията на ПП „Движение за права и свободи“ следва да се произнесе Конституционния съд, моля на осн. чл. 150, ал. 1, пр. 6 от КРБ да го сезирате.

гр. София, 9 юни 2021 г.     

С уважение:

____________________                                              ______________________

/ Искрен Веселинов /                                                                / Юлиан Ангелов /

1 Коментар

 1. https://www.ziuaconstanta.ro/fondul-documentar-dobrogea-de-ieri-si-de-azi/articol/anul-omagial-iorga-n-iorga-si-dobrogea-intr-un-supliment-al-romaniei-de-la-mare-4235.html
  https://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-n-iorga-o-comoara-a-neamului-aromanii-ati-fost-domni-in-casele-voastre-domni-trebuie-sa-va-simtiti-si-aici-ii-430336
  2 Нови анти-български (+ анти-гръцка) статии в румънския онлайн печат, автор: румънският „историк“ Стойка Ласку (Стойка е българско име, Стойко, Ласку вероятно също е славянско, Лацко?)
  Говори за най-великия румънски „исторки“ Николае Йорга без да споменава това че Й орга е признал че Южна Добруджа за румънците е била чужда земя (дори когато тя беше в състав на Румъния) и че Румъния е направила добър ход когато е върнала тази територия на България:
  Тук има цитата от Йорга в оригинал:
  https://jurnalul.ro/vechiul-site/old-site/suplimente/editie-de-colectie/hoinarii-balcanilor-38392.html
  „Am restituit Bulgariei ce i s-a luat ca urmare a Razboiului balcanic. Am zugravit aiurea, de la un pas diplomatic la altul, acea actiune gresita a ministrului Maiorescu prin care s-a cautat de politica de partid a Romaniei o crestere de teritoriu, care sa intareasca dominatia celor de la carma, fara ca un curent national adevarat sa indemne catre intinderea hotarelor la sud, atunci cand aspiratiile noastre tinteau Carpatii. (…) Trebuie sa recunoastem ca, in ciuda operei de civilizatie indeplinita, ne-am simtit straini acolo“ – Nicolae Iorga, 17 septembrie 1940

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Шофьорите рецидивисти да работят в моргите, реанимациите и травматологиите, за да видят какво са причинили на жертвите си!

Нужни са и по-високи глоби за шофиране след употреба на наркотици и вдигане на минималното наказание за причинено ПТП от 3 на...

Александър Сиди: Предложението на Макрон е толкова отвратително, че не е добро нито за нас, нито за Северна Македония

Предложението на Макрон е толкова отвратително, че не е добро нито за нас, нито за Северна Македония. Това заяви...

Ангел Джамбазки сигнализира Европейската комисия за нарушени права на българите в Молдова

Правителството на Молдова е взело решение за сливане на Тараклийския държавен университет с Държавния педагогически университет в Кишинев. По тази причина българският...

ВМРО е твърдо против партийна чистка в здравеопазването на принципа „стани, за да седне моят човек“

Министърът да посочи мотиви за отстраняването на директори на болници През последните дни ставаме свидетели на безпрецедентни уволнения на...

Красимир Каракачанов: На България ѝ трябва грамотно, а не раболепно и папагалско правителство

На България ѝ трябва грамотно, а не раболепно и папагалско правителство. Българският народ е тотално разединен и противопоставен....

Сиди: 170 национални предатели задоволиха болното его на френския президент

Решението на парламента за РСМ е обидно и разочароващо. Денят, в който се случи това национално предателство, истината е, че костите на...

Искрен Веселинов: Следващото правителство ще бъде доминирано от външни фактори

Следващото правителство ще бъде доминирано от външни фактори. Въобще не изключвам, както и самият Кирил Петров намекна, за някакво коалиране на ПП...

Коментари