Начало По места ВМРО в Русе предлага важни за гражданите промени, свързани с паркирането

ВМРО в Русе предлага важни за гражданите промени, свързани с паркирането

Председателят на групата общински съветници  „Патриотите-ВМРО“ Асен Даскалов внесе официално предложение за няколко съществени изменения в проекта за решение, които да бъдат разгледани при приемане от ОбС – Русе на Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Предложенията за изменение са аргументирани, не представлява трудност да бъдат приложени и определено ще са улеснение за гражданите и гостите на града ни.

Първото предложение на Асен Даскалов е право на преференциално паркиране на местата за платено паркиране да имат не само автомобилите, определени в пета екологична група, но и тези в четвърта. Другите две са да отпадане таксата в зоните за платено паркиране в Русе през целия съботен ден, а в работните дни от седмицата платеното паркиране да бъде от 8 до 17 часа, а не както е заложено до 18 часа.

 Текст на предложението >>>

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕЛОЖЕНИЕ

От

Асен Даскалов – общински съветник от група „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Относно: Предложение с вх. № 200/17.03.2022 г. в ОбС – Русе на кмета на Община Русе и Контролен лист № 819/01.04.2022 г. за приемане на Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Предложение с вх. № 200/17.03.2022 г. в ОбС – Русе кметът на Община Русе предлага Общински съвет – Русе да приеме Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе (по-долу за краткост: Наредба/та).

1. В Глава VII „Паркиране и престой“ от предложената Наредба, в три раздела са уредени общите правила, условията, както и видовете режими за паркиране, касаещи паркирането в централната градска част на гр. Русе. В мотивите вносителят посочва, че с цел намаляване замърсяването на въздуха са предвидени редица преференции, определени в Раздел 1 „Общи правила“ на Глава VII. Вносителят е записал, че е предвидено водачите на превозни средства, които по своите технически характеристики водят до по-ниско замърсяване на околната среда, да използват местата за платено паркиране на по-ниска цена.

В чл. 37а на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (по-долу за краткост: Наредба № Н-32), е посочено, че моторните превозни средства (МПС) от категориите M1 и N1 се определят в пет екологични групи във връзка със степента на отрицателното им въздействие върху околната среда и качеството на атмосферния въздух. В чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата е предвидено право на преференциално паркиране на места за платено паркиране да имат хибридни и plug-in автомобили, регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво. Текстът преповтаря разпоредбата на чл. 37а, ал. 1, т. 3 от Наредба № Н-32, която определя хибридните и plug-in автомобили в пета екологична група.

Но предвид обстоятелството, че вносителят е предвидил преференции за МПС, които освен пропан бутан и метан, използват едновременно и друг вид гориво, считам, че следва да има преференции и за превозните средства, определени в четвърта екологична група.

Въпросните моторни превозни средства са с дата на първа регистрация след 01.09.2009 г. (чл. 37, ал. т. 1 и 2 от Наредба № Н-32), като съдържанието на въглероден оксид (СО) в отработилите газове на МПС с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес или стойността на коефициента на поглъщане на светлината (димност) за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес е с ниски показатели, които водят до много ниско замърсяване на околната среда.

2. В Глава VII, Раздел 2 „Платено паркиране“ от Наредбата е определен режимът, времетраенето и начините за заплащане при ползване на платените паркоместа. Вносителят е посочил, че с цел подобряване достъпността на централната градска част за всички граждани, както и за осигуряване на по-добър ред в паркирането, Общински съвет – Русе е определил площади и части от уличната мрежа в централната част за платено паркиране от 8:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни и от 9:00 ч. до 14:00 ч. в събота.

През почивните дни наши съграждани посещават централната градска част заедно със семействата си, използвайки свободното време за почивка и разглеждане забележителностите на гр. Русе. До момента практиката показва, че такси за платено паркиране в събота не се събират от общински служители (не ми е известно и същите да са на работа в посочения почивен ден), а приходите са от добросъвестни шофьори, които заплащат дължимата такса чрез мобилните си устройства. Т.е. на практика общинската наредба, определяща режима, времетраенето и начините за заплащане при ползване на платените паркоместа не се е спазвала в частта, регламентираща заплащане на такса са паркиране в събота. В тази връзка считам, че нормите в предложената Наредба досежно въвеждане режим на платено паркиране в събота, следва да отпаднат.

Така също платеното паркиране в работните дни следва да е до 17:00 ч., тъй като много русенци приключват работа в 16:30 ч. Практиката показва, че до момента определените общински служители не са събирали такси за платено паркиране и след 17:00 ч., тъй като работното им време е до 17:30 ч. 

Предвид гореизложеното предлагам следните изменения към проекта за решение, посочен в Предложение с вх. № 200/17.03.2022 г. в Общински съвет – Русе:

1. Точка 3 на чл. 16, ал. 1 от Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе да бъде със следното съдържание:

„3. Моторни превозни средства от категориите M1 и N1, определени в четвърта или пета екологична група по реда на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

2. Чл. 17, ал. 2 от Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе да бъде със следното съдържание:

   „(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работните дни от 8:00 ч. до 17:00 ч.“

3. Чл. 19, ал. 5 от Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе да бъде със следното съдържание:

   „(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работните дни от 8:00 ч. до 17:00 ч.“

С УВАЖЕНИЕ:

Последни Новини

ВМРО – Две могили почете паметта на войводата Филип Тотю

Членове на ВМРО - Две могили почетоха паметта на войводата Филип Тотю с венец на гроба на легендарния хайдутин и поборник по...

Половината от жените в България раждат първото си дете около 30-годишна възраст, казва д-р Калин Поповски

Половината от жените в България раждат първото си дете около 30-годишна възраст, а някои и по-късно, каза в интервю за БТА акушер-гинекологът...

„Красно село“ е заложник на политическия инат

Изход има, но трябват здрав разум и разговори Общинските съветници от ВМРО внасят предложение до Столичния общински съвет за...

Юлиан Ангелов: Силите на реда да действат с крути мерки срещу маргиналите

Има части от България, в които няма присъствие на органите по сигурността и няма респект към държавата. И това е от години....

Искрен Веселинов: Най-бедните плащат най-много данък „Спекула“

Най-бедните плащат най-много данък „Спекула“. Това нещо трябва да бъде решено веднъж завинаги. Това каза Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО, в предаването „Темите...

ДБ да поемe отговорност за управлението на район „Красно село“

Залисани в стремежа си да докопат цялата власт в държавата от „Демократична България“ забравиха за избора на гражданите на „Красно село“. През...

Нападенията над български клубове и институции в Северна Македония са недопустими!

Поредната атака този път е насочена срещу българския Културно-информационен център в Скопие. До сега бяха атакувани гражданите на Северна Македония заради българското...

Коментари