https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com nakliye İstanbul nakliyat 1xbet 1xbet betforward betforward
ВМРО в Русе предлага важни за гражданите промени, свързани с паркирането -
Начало По места ВМРО в Русе предлага важни за гражданите промени, свързани с паркирането

ВМРО в Русе предлага важни за гражданите промени, свързани с паркирането

Председателят на групата общински съветници  „Патриотите-ВМРО“ Асен Даскалов внесе официално предложение за няколко съществени изменения в проекта за решение, които да бъдат разгледани при приемане от ОбС – Русе на Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Предложенията за изменение са аргументирани, не представлява трудност да бъдат приложени и определено ще са улеснение за гражданите и гостите на града ни.

Първото предложение на Асен Даскалов е право на преференциално паркиране на местата за платено паркиране да имат не само автомобилите, определени в пета екологична група, но и тези в четвърта. Другите две са да отпадане таксата в зоните за платено паркиране в Русе през целия съботен ден, а в работните дни от седмицата платеното паркиране да бъде от 8 до 17 часа, а не както е заложено до 18 часа.

 Текст на предложението >>>

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕЛОЖЕНИЕ

От

Асен Даскалов – общински съветник от група „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Относно: Предложение с вх. № 200/17.03.2022 г. в ОбС – Русе на кмета на Община Русе и Контролен лист № 819/01.04.2022 г. за приемане на Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Предложение с вх. № 200/17.03.2022 г. в ОбС – Русе кметът на Община Русе предлага Общински съвет – Русе да приеме Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе (по-долу за краткост: Наредба/та).

1. В Глава VII „Паркиране и престой“ от предложената Наредба, в три раздела са уредени общите правила, условията, както и видовете режими за паркиране, касаещи паркирането в централната градска част на гр. Русе. В мотивите вносителят посочва, че с цел намаляване замърсяването на въздуха са предвидени редица преференции, определени в Раздел 1 „Общи правила“ на Глава VII. Вносителят е записал, че е предвидено водачите на превозни средства, които по своите технически характеристики водят до по-ниско замърсяване на околната среда, да използват местата за платено паркиране на по-ниска цена.

В чл. 37а на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (по-долу за краткост: Наредба № Н-32), е посочено, че моторните превозни средства (МПС) от категориите M1 и N1 се определят в пет екологични групи във връзка със степента на отрицателното им въздействие върху околната среда и качеството на атмосферния въздух. В чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата е предвидено право на преференциално паркиране на места за платено паркиране да имат хибридни и plug-in автомобили, регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво. Текстът преповтаря разпоредбата на чл. 37а, ал. 1, т. 3 от Наредба № Н-32, която определя хибридните и plug-in автомобили в пета екологична група.

Но предвид обстоятелството, че вносителят е предвидил преференции за МПС, които освен пропан бутан и метан, използват едновременно и друг вид гориво, считам, че следва да има преференции и за превозните средства, определени в четвърта екологична група.

Въпросните моторни превозни средства са с дата на първа регистрация след 01.09.2009 г. (чл. 37, ал. т. 1 и 2 от Наредба № Н-32), като съдържанието на въглероден оксид (СО) в отработилите газове на МПС с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес или стойността на коефициента на поглъщане на светлината (димност) за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес е с ниски показатели, които водят до много ниско замърсяване на околната среда.

2. В Глава VII, Раздел 2 „Платено паркиране“ от Наредбата е определен режимът, времетраенето и начините за заплащане при ползване на платените паркоместа. Вносителят е посочил, че с цел подобряване достъпността на централната градска част за всички граждани, както и за осигуряване на по-добър ред в паркирането, Общински съвет – Русе е определил площади и части от уличната мрежа в централната част за платено паркиране от 8:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни и от 9:00 ч. до 14:00 ч. в събота.

През почивните дни наши съграждани посещават централната градска част заедно със семействата си, използвайки свободното време за почивка и разглеждане забележителностите на гр. Русе. До момента практиката показва, че такси за платено паркиране в събота не се събират от общински служители (не ми е известно и същите да са на работа в посочения почивен ден), а приходите са от добросъвестни шофьори, които заплащат дължимата такса чрез мобилните си устройства. Т.е. на практика общинската наредба, определяща режима, времетраенето и начините за заплащане при ползване на платените паркоместа не се е спазвала в частта, регламентираща заплащане на такса са паркиране в събота. В тази връзка считам, че нормите в предложената Наредба досежно въвеждане режим на платено паркиране в събота, следва да отпаднат.

Така също платеното паркиране в работните дни следва да е до 17:00 ч., тъй като много русенци приключват работа в 16:30 ч. Практиката показва, че до момента определените общински служители не са събирали такси за платено паркиране и след 17:00 ч., тъй като работното им време е до 17:30 ч. 

Предвид гореизложеното предлагам следните изменения към проекта за решение, посочен в Предложение с вх. № 200/17.03.2022 г. в Общински съвет – Русе:

1. Точка 3 на чл. 16, ал. 1 от Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе да бъде със следното съдържание:

„3. Моторни превозни средства от категориите M1 и N1, определени в четвърта или пета екологична група по реда на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

2. Чл. 17, ал. 2 от Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе да бъде със следното съдържание:

   „(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работните дни от 8:00 ч. до 17:00 ч.“

3. Чл. 19, ал. 5 от Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе да бъде със следното съдържание:

   „(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работните дни от 8:00 ч. до 17:00 ч.“

С УВАЖЕНИЕ:

Последни Новини

Ангел Джамбазки: България трябва да бъде лидер и да налага политики, гледайки националния си интерес

София е домакин на шестата конференция „Западни Балкани“ тази събота „Западните Балкани са част от Европа и трябва да...

ВМРО – София: Нискоемисионната зона да се отмени!

От началото бяхме против въвеждането ВМРО - София смята, че нискоемисионната зона е безсмислена, несправедлива и неефективна. Наредбата, която...

Слабаков: Нелегален трафик на мигранти има в Нидерландия, Австрия, Франция и Германия – справете се с този проблем!

България и Румъния трябва да са член на Шенгенското пространство, защото така границите ни ще станат по-сигурни. Не е вярно, че в...

София отново поставя развитието на Западните Балкани във фокуса на Европа

Руската агресия срещу Украйна върна разширяването като основен приоритет на европейския дневен ред Развитието на Западните Балкани, ще бъде...

Долу ръцете от децата! Джендър пропагандата няма място в българските училища!

От ВМРО неведнъж сме изразявали категоричната си позиция срещу джендър пропагандата и налудничавите идеи за промяна на пола. Резултатите от подобни политики...

ВМРО към ПП-ДБ: Не виждаме никаква промяна в чистотата на София. Столичните улици са блато!

ВМРО - София в сряда ще обсъжда предложението на кмета Васил Терзиев за почистването на София. Припомняме, че администрацията на ПП-ДБ-Спаси София...

Факелно шествие в Русе напомни за Ньойския диктат

За 27-а година във вечерта на 27 ноември с факелно шествие ВМРО - Русе отбеляза 104-годишнината от налагането на Ньойския диктат. 

Коментари