Начало Новини ВМРО: В Турция декларациите трябва да се попълват само лично и на...

ВМРО: В Турция декларациите трябва да се попълват само лично и на място в СИК

ЦИК трябва спешно да промени методическите си указания, за да спре намесата на турската държава в българската вътрешна политика

С такъв сигнал до ЦИК излиза членът на националното ръководство на ВМРО Карлос Контрера във връзка с предстоящия втори тур на изборите за президент и вицепрезидент в неделя. Това е пореден сигнал в рамките на една седмица, който ВМРО внася до ЦИК във връзка с напълно изкривения процес на организация и провеждане на избори в Турция. Това, което се случи на 14 ноември, е недопустимо и ние предупреждавахме при готвените промени в ИК от 45-ото НС, че ще стане точно това – Турция ще диктува вътрешната ни политика рано или късно.

Съгласно член 264, ал. 4 от ИК: (4) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. Единственото изискване в закона е да има попълнена декларация, като законодателят не указва хипотезите кога, как, къде и т.н. В Методическите указания (и за гласуване с машина и с хартия) – и в двете е прието следното: „Декларацията се приема независимо къде е попълнена или подписана от избирателя“, се подчертава в сигнала.

Именно това е един от основните проблеми след разкритите 126 секции. В тях гласуват хора, които в преобладаващата си част не говорят и не пишат на български език. Това означава, че някой друг попълва документите им. А че това е така е видно от броя на хората, които минават на ден през една секция. Физически не е възможно, ако един човек попълва сам на място данните си, комисията да обработи документите на 600-700 човека в рамките на изборния ден.

Ето защо единственото решение към момента е ЦИК спешно да промени методическите си указания:

Считам описаната фактическа обстановка като съществена слабост, която е допусната при организацията на изборите в чужбина. Същата се прояви категорично в рамките на изборния ден 14-ти ноември 2021 г. В тази връзка, предвид ситуацията, предлагам Централната избирателна комисия със свое решение да въведе нов режим за приложението на чл. 264, ал. 4 от ИК – декларацията да се попълва лично и собственоръчно пред секционната избирателна комисия в самото изборно помещение, защото в декларацията изрично е определена като такава, носеща наказателна отговорност по чл. 313 от НК при деклариране на неверни данни, пише Контрера в сигнала.

Също така ЦИК трябва изрично да се разпореди, че членовете на СИК-овете, които през изборния ден и до приключване на задълженията си са длъжностни лица по смисъла на закона и следва да съблюдават за правилното и законосъобразно провеждане на изборния процес и спазването на законите, следва да сверяват данните от декларациите с представените документи за самоличност на избирателите при представяне.

Припомняме, че след приключването на изборите за парламент на 14 ноември с гласовете от Турция ДПС стана трета политическа сила. А гласовете, подсигурени от турската държава и изселническите организации, вкараха между и 8 и 10 депутата на протурската партия. Нещо, което ние преди години предотвратихме с ограничението на броя на секциите в страни извън ЕС до 35.

Текст на сигнала:

ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СИГНАЛ

от Карлос Контрера – член на Изпълнителния комитет на ВМРО – Българско национално движение

гр. София, ул. „Пиротска“ 5, ет. 5

Относно: допуснати нарушения при гласуването в чужбина и предприемане на мерки за осигуряване на прозрачност на изборния процес;

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с проведените избори на 14-ти ноември за президент и вицепрезидент и за народни представители считам, че на база публично достъпна информация, включително медийни публикации и репортажи, безспорно се установиха практики, които меко казано противоречат на Изборния кодекс. Така например пролича лошата организация на изборите в чужбина и по-конкретно в Р Турция. Към настоящия момент там са разкрити 126 избирателни секции, в които са упражнили право на глас близо 90 000 души. Някои от секциите са разкрити с малък брой заявления и избиратели, фигуриращи в основен избирателен списък. Масова практика е дописване на избиратели под черта в избирателните списъци, като се отразяват трите имена по документ за самоличност, единен граждански номер и номер на документа за самоличност, съответно след гласуването се полага и подпис от упражнилия правото си на глас. Това е тежък административен процес и вписването на данните на избирателя отнема между 2 до 5 минути. В този смисъл не става ясно как точно членовете на избирателните комисии са осъществявали тази дейност, как в рамките на изборния ден са успели да допишат под черта 600-700-800 души. Практически това е невъзможно. Отделно от това процедурата по дописването е съпътствана от попълване на декларация от избирателя и прикрепването ѝ към списъка за гласуване, от който декларацията става неразделна част.

Съгласно член 264, ал. 4 от ИК: (4) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. Единственото изискване в закона е да има попълнена декларация, като законодателят не указва хипотезите кога, как, къде и т.н. В Методическите указания (и за гласуване с машина и с хартия) – и в двете е прието следното: Декларацията се приема независимо къде е попълнена или подписана от избирателя“. Считам, че този текст на методическите указания широко развързва възможността за злоупотреба с право и извършване не просто на нарушения на изборния процес, а дори на престъпления – съгласно закона избирателят носи отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни. В тази връзка повдигам няколко въпроса:

1. Недопустимо е декларациите да не се попълват лично и пред комисията, тъй като това опорочава процеса на съставянето им. Следва да се има предвид, че очевидно от репортажите на медиите в Турция гласуваха хора, които не говорят, не могат да пишат, не разбират български език, а представят попълнени декларации. Съвсем логично е да зададем въпроса как този, който не владее български език, попълва и представя декларация на този език и до колко декларираните данни и подписа съответстват на волята на лицето.

2. В Методическите указания, които в случая допълват нормата от закона, има съществена липса, а именно задължение на СИК да сверява данните от декларацията с данните от документа за самоличност. Този пропуск дава възможност едно лице първо да декларира неистински данни пред комисията, включително такива, които не са негови, а и да бъде осъществено гласуване от един човек с данните и документите на различни лица.

Считам описаната фактическа обстановка като съществена слабост, която е допусната при организацията на изборите в чужбина. Същата се прояви категорично в рамките на изборния ден 14-ти ноември 2021 г. В тази връзка, предвид ситуацията, предлагам Централната избирателна комисия със свое решение да въведе нов режим за приложението на чл. 264, ал. 4 от ИК – декларацията да се попълва лично и собственоръчно пред секционната избирателна комисия в самото изборно помещение, защото в декларацията изрично е определена като такава, носеща наказателна отговорност по чл. 313 от НК при деклариране на неверни данни. Също така да се допълни с нова разпоредба, че членовете на СИК-овете, които през изборния ден и до приключване на задълженията си са длъжностни лица по смисъла на закона и следва да съблюдават за правилното и законосъобразно провеждане на изборния процес и спазването на законите, следва да сверяват данните от декларациите с представените документи за самоличност на избирателите при представяне.

Уважаеми госпожи и господа членове на Централната избирателна комисия,

Воден от горното предлагам да бъдат изменени методическите указания с горните две предложения и същите да бъдат своевременно разгласени на съставите на членовете на секционните избирателни комисии преди балотажа на 21.11.2021 г.

гр. София.                                                С уважение:

19.11.2021 г.                                                             /К. Контрера/

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Красимир Каракачанов: Премиерът ни като историческа грамотност е нула

А като екип, който да го съветва, е две нули, допълни лидерът на ВМРО Имаме договор между две...

Слабаков с въпрос към европейските регулатори относно борбата с дезинформацията

Дезинформацията е огромен проблем. Сега всеки може да напише статия или да качи видео онлайн, което да събере хиляди, ако не и...

Красимир Каракачанов пред Dir.bg: През следващите 60 г. ще се обясняваме, че у нас не е имало фашизъм

Кирил Петков ще смени българските историци от комисията, които държат на историческите факти, президентът и премиерът имат различно разбиране по проблема Северна...

Мария Цветкова: Посещението на Кирил Петков в Скопие е пълен провал и обида за българите в РС Македония

Въпросът за техните права изцяло е отсъствал от разговорите на българския премиер с новото македонско правителство Недопустимо е...

Македонски българин към Кирил Петков: Решаването на спора трябва да започва с правата ни и да върви назад към историята

Докато Македония не ги реабилитира македонските българи, не заслужава започване на преговори Г-н Петков, като българин от Македония ще...

Доц. Михов: В Скопие историята е инструмент за формиране на антибългарско самосъзнание

Много „говорители“ за отношенията между България и Северна Македония напоследък обясняват как не трябва толкова да се държи на историята. Това е...

Ангел Джамбазки: Притеснен и разочарован съм от посещението на българския премиер в Скопие

Македония е безкрайно важна за България, за всеки един българин Притеснен и разочарован съм, а се двоумя само от...

Коментари