Начало Новини ВМРО: В Турция декларациите трябва да се попълват само лично и на...

ВМРО: В Турция декларациите трябва да се попълват само лично и на място в СИК

ЦИК трябва спешно да промени методическите си указания, за да спре намесата на турската държава в българската вътрешна политика

С такъв сигнал до ЦИК излиза членът на националното ръководство на ВМРО Карлос Контрера във връзка с предстоящия втори тур на изборите за президент и вицепрезидент в неделя. Това е пореден сигнал в рамките на една седмица, който ВМРО внася до ЦИК във връзка с напълно изкривения процес на организация и провеждане на избори в Турция. Това, което се случи на 14 ноември, е недопустимо и ние предупреждавахме при готвените промени в ИК от 45-ото НС, че ще стане точно това – Турция ще диктува вътрешната ни политика рано или късно.

Съгласно член 264, ал. 4 от ИК: (4) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. Единственото изискване в закона е да има попълнена декларация, като законодателят не указва хипотезите кога, как, къде и т.н. В Методическите указания (и за гласуване с машина и с хартия) – и в двете е прието следното: „Декларацията се приема независимо къде е попълнена или подписана от избирателя“, се подчертава в сигнала.

Именно това е един от основните проблеми след разкритите 126 секции. В тях гласуват хора, които в преобладаващата си част не говорят и не пишат на български език. Това означава, че някой друг попълва документите им. А че това е така е видно от броя на хората, които минават на ден през една секция. Физически не е възможно, ако един човек попълва сам на място данните си, комисията да обработи документите на 600-700 човека в рамките на изборния ден.

Ето защо единственото решение към момента е ЦИК спешно да промени методическите си указания:

Считам описаната фактическа обстановка като съществена слабост, която е допусната при организацията на изборите в чужбина. Същата се прояви категорично в рамките на изборния ден 14-ти ноември 2021 г. В тази връзка, предвид ситуацията, предлагам Централната избирателна комисия със свое решение да въведе нов режим за приложението на чл. 264, ал. 4 от ИК – декларацията да се попълва лично и собственоръчно пред секционната избирателна комисия в самото изборно помещение, защото в декларацията изрично е определена като такава, носеща наказателна отговорност по чл. 313 от НК при деклариране на неверни данни, пише Контрера в сигнала.

Също така ЦИК трябва изрично да се разпореди, че членовете на СИК-овете, които през изборния ден и до приключване на задълженията си са длъжностни лица по смисъла на закона и следва да съблюдават за правилното и законосъобразно провеждане на изборния процес и спазването на законите, следва да сверяват данните от декларациите с представените документи за самоличност на избирателите при представяне.

Припомняме, че след приключването на изборите за парламент на 14 ноември с гласовете от Турция ДПС стана трета политическа сила. А гласовете, подсигурени от турската държава и изселническите организации, вкараха между и 8 и 10 депутата на протурската партия. Нещо, което ние преди години предотвратихме с ограничението на броя на секциите в страни извън ЕС до 35.

Текст на сигнала:

ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СИГНАЛ

от Карлос Контрера – член на Изпълнителния комитет на ВМРО – Българско национално движение

гр. София, ул. „Пиротска“ 5, ет. 5

Относно: допуснати нарушения при гласуването в чужбина и предприемане на мерки за осигуряване на прозрачност на изборния процес;

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с проведените избори на 14-ти ноември за президент и вицепрезидент и за народни представители считам, че на база публично достъпна информация, включително медийни публикации и репортажи, безспорно се установиха практики, които меко казано противоречат на Изборния кодекс. Така например пролича лошата организация на изборите в чужбина и по-конкретно в Р Турция. Към настоящия момент там са разкрити 126 избирателни секции, в които са упражнили право на глас близо 90 000 души. Някои от секциите са разкрити с малък брой заявления и избиратели, фигуриращи в основен избирателен списък. Масова практика е дописване на избиратели под черта в избирателните списъци, като се отразяват трите имена по документ за самоличност, единен граждански номер и номер на документа за самоличност, съответно след гласуването се полага и подпис от упражнилия правото си на глас. Това е тежък административен процес и вписването на данните на избирателя отнема между 2 до 5 минути. В този смисъл не става ясно как точно членовете на избирателните комисии са осъществявали тази дейност, как в рамките на изборния ден са успели да допишат под черта 600-700-800 души. Практически това е невъзможно. Отделно от това процедурата по дописването е съпътствана от попълване на декларация от избирателя и прикрепването ѝ към списъка за гласуване, от който декларацията става неразделна част.

Съгласно член 264, ал. 4 от ИК: (4) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. Единственото изискване в закона е да има попълнена декларация, като законодателят не указва хипотезите кога, как, къде и т.н. В Методическите указания (и за гласуване с машина и с хартия) – и в двете е прието следното: Декларацията се приема независимо къде е попълнена или подписана от избирателя“. Считам, че този текст на методическите указания широко развързва възможността за злоупотреба с право и извършване не просто на нарушения на изборния процес, а дори на престъпления – съгласно закона избирателят носи отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни. В тази връзка повдигам няколко въпроса:

1. Недопустимо е декларациите да не се попълват лично и пред комисията, тъй като това опорочава процеса на съставянето им. Следва да се има предвид, че очевидно от репортажите на медиите в Турция гласуваха хора, които не говорят, не могат да пишат, не разбират български език, а представят попълнени декларации. Съвсем логично е да зададем въпроса как този, който не владее български език, попълва и представя декларация на този език и до колко декларираните данни и подписа съответстват на волята на лицето.

2. В Методическите указания, които в случая допълват нормата от закона, има съществена липса, а именно задължение на СИК да сверява данните от декларацията с данните от документа за самоличност. Този пропуск дава възможност едно лице първо да декларира неистински данни пред комисията, включително такива, които не са негови, а и да бъде осъществено гласуване от един човек с данните и документите на различни лица.

Считам описаната фактическа обстановка като съществена слабост, която е допусната при организацията на изборите в чужбина. Същата се прояви категорично в рамките на изборния ден 14-ти ноември 2021 г. В тази връзка, предвид ситуацията, предлагам Централната избирателна комисия със свое решение да въведе нов режим за приложението на чл. 264, ал. 4 от ИК – декларацията да се попълва лично и собственоръчно пред секционната избирателна комисия в самото изборно помещение, защото в декларацията изрично е определена като такава, носеща наказателна отговорност по чл. 313 от НК при деклариране на неверни данни. Също така да се допълни с нова разпоредба, че членовете на СИК-овете, които през изборния ден и до приключване на задълженията си са длъжностни лица по смисъла на закона и следва да съблюдават за правилното и законосъобразно провеждане на изборния процес и спазването на законите, следва да сверяват данните от декларациите с представените документи за самоличност на избирателите при представяне.

Уважаеми госпожи и господа членове на Централната избирателна комисия,

Воден от горното предлагам да бъдат изменени методическите указания с горните две предложения и същите да бъдат своевременно разгласени на съставите на членовете на секционните избирателни комисии преди балотажа на 21.11.2021 г.

гр. София.                                                С уважение:

19.11.2021 г.                                                             /К. Контрера/

Последни Новини

Ангел Джамбазки: Има координирана атака, организирана от властите в Скопие

Виждам координирана атака, организирана от властите в Скопие. Представители на РСМ събират евродепутати от различни групи и им дават предложения за промени в...

Контрера: Правилата за тротинетките влизат в сила в края на юли

Зачестили са оплакванията от граждани срещу двуколесните возила В последните месеци зачестиха оплакванията на граждани, особено на живущите в...

ВМРО към депутатите и структурите на ГЕРБ: Не допускайте срама да подкрепите кабинет на ПП-ДБ!

„Промяната“ вече са клиенти и на прокуратурата, разследвани за шпионаж и национално предателство. Ние от ВМРО призоваваме всички настоящи...

Ботев написал патриотичен учебник по… математика

Автор: Красимир Богданов, историк, член на Националния изпълнителен комитет на ВМРО – Българско национално движение Възраждането изиграва за българите...

Каракачанов алармира: В ЕП започва преразглеждане на доклада за Македония

Улисани във вътрешнополитически боричкания, пропускаме темата В ЕП започва преразглеждане на доклада за Македония. Ако българските политици продължават да...

Ангел Джамбазки: Правораздаващите органи трябва да приложат цялата строгост на закона срещу човека, съгласувал позиция на МВнР със Северна Македония

Съпредседателят на ВМРО настоява за спешна реакция срещу действия по държавна измяна Българският представител в Европейския парламент Ангел Джамбазки...

Каракачанов: Със своите действия ПП правят държавата заложник на външни интереси

Опасност за националната сигурност има не заради записа, който е изтекъл, а заради тези хора от ПП, които искат да управляват България....

Коментари