İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

Начало Народно събрание ВМРО иска Конституционният съд да отмени приетите от НС промени в Конституцията

ВМРО иска Конституционният съд да отмени приетите от НС промени в Конституцията

Евродепутатът Ангел Джамбазки изпрати предложение до всички субекти, които могат да сезират КС

Приетите днес от парламента промени в Конституцията на Република България, които позволяват лице с двойно гражданство да бъде избирано за народен представител, са заплаха за националната сигурност на страната. Затова ВМРО изпрати предложение до всички субекти, които са компетентни да сезират Конституционния съд, в което се излагат съображенията за противоконституционност на приетите текстове на Закона за изменение и допълнение на КРБ.

Шеста поправка на най-висшия юридически акт в Република България съдържа текстове, които са противоконституционни, пише в предложението на евродепутата и съпредседател на ВМРО Ангел Джамбазки, отправено до президента, главния прокурор, Върховния административен съд и Върховния касационен съд.

Допускането до най-висшите етажи на властта на лица с чуждо гражданство би застрашило националния суверенитет поради липсата на правен механизъм за засвидетелстване на своята лоялност към българската държава, пише Джамбазки.

Освен това с приетата нова промяна на чл. 110 от Конституцията, която касае членове на Министерски съвет, се въведе изключение от изискването за 18-месечна уседналост, която бе приета в чл. 65, ал. 1 от КРБ за кандидатите за народни представители. Съобразно утвърдения конституционен принцип в Република България, а именно че народните представители и министрите следва да отговарят на едни и същи условия, уседналост следва да бъде въведена и за всички членове на Министерски съвет. Но подобен текст не бе приет и е налице колизия между двете разпоредби и една от тях следва да бъде отменена като противоконституционна, се казва още в писмото на евродепутата от ВМРО.

Текст на предложението, изпратено до президента, главния прокурор, ВАС и ВКС:

Както е общоизвестно, на свое заседание народните представители от Четиридесет и деветото Народно събрание приеха в хипотезата на чл. 155, ал. 2 от КРБ  Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

Смятам, че така гласуваната Шеста поправка на най-висшия юридически акт в Република България съдържа текстове, които са противоконституционни. Те нарушават основните принципи и постановки в обществения договор, около които са се обединили всички членове на обществото посредством техните изразители в Седмото велико народно събрание.

Основният текст, на който ще обърна внимание и който е основната причина да депозирам настоящото предложение, е във връзка с промяната на изискванията за упражняване на пасивното избирателно право.

Гласувано бе разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от Конституцията, да придобие следния вид: „За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. За народен представител може да бъде избран български гражданин, който има и друго гражданство, когато е живял последните осемнадесет месеца в страната.“

С така приетата промяна отпадна изискването кандидати за народни представители и лица, които заемат министерски постове, да имат само и единствено българско гражданство. С това свое действие народните представители, приели този текст, погазват един утвърден конституционен принцип в правния мир на Република България, а именно заемащите висши нормотворчески и изпълнителни функции лица да имат само и единствено българско гражданство.

Видно от мотивите на част от вносителите, същите обосновават гореописаната промяна като инструмент за овластяване на българската диаспора. Проблемът с липсата на политики от страна на българската държава, които да обвързват и под някаква форма да приобщават българската диаспора е известен. Политиката за приобщаване на българите, живеещи извън страната, обаче се постига с множество постъпателни действия и приемането на редица благоприятстващи нормативни текстове, а не посредством приемане на промени в основния закон, засягайки основополагащи правни принципи в Изборния процес на Република България.

Проблематичният акцент в приетия текст, който удобно се избягва от мотивите на вносителите, не засяга голямата българска диаспора. Той засяга друг доста по-основополагащ проблем, а именно този с допускането до най-висшите етажи на властта на лица, които са придобили българско гражданство по натурализация, а имат корени от други трети страни. Едно лице, което е родено в чужда държава, има обвързаност с нея и нейните органи, упражнявало е до този момент политическите си права там, в един последващ момент може да се кандидатира и да стане народен представител или министър и да стигне до най-висшите нива на нормотворческата и изпълнителна дейност в Република България. То би застрашило в известна степен националния суверенитет поради липсата на правен механизъм за засвидетелстване на своята лоялност към българската държава (например полагане на клетва при придобиване на гражданството – механизъм, който е разпространен в голяма част от европейските държави). Именно водени от горните мотиви, приелото конституцията ВНС е утвърдило като конституционен принцип условието за наличие само и  единствено на българско гражданство, тъй като той  защитава в най-висша степен националния интерес на една държава, която иска да опази органите, които са овластени с най-много държавна власт от чужда намеса. Подобен текст се съдържа и в други европейски конституции и същият не нарушава каквито и да било международни актове, по които Република България е страна. 

Вторият аспект от така приетата разпоредба, който остава изцяло неизяснен и необоснован, а по съществото си противоконституционен е въведеното условие за уседналост на бъдещите кандидати за народни представители. Срокът, който е приет в Закона за изменение и допълнение, е 18 месеца. С години едно лице живее в друга държава, обвързано е институционално с нея, центърът на жизнените му интереси е там. Изведнъж, за толкова кратък период от време, народните представители презюмират, че то ще бъде достатъчно запознато с особеностите на държавното управление и устройство, основните институции и техните функции и ще бъде компетентно да гласува закони или да управлява ресор на изпълнителната власт. Това дори да е валидно до някаква степен за лицата, които са българи по рождение, то се явява изцяло неприложимо спрямо българите по натурализация. 18-месечният срок е твърде кратък и недостатъчен, за да може да се въведе една оборима презумпция, че съответното лице би било компетентно да извършва толкова отговорни функции, каквито са нормотворческите и изпълнителните. С въвеждането на толкова кратък срок народните представители застрашават устоите на държавното управление и нормалното функциониране на държавния апарат. В други европейски и световни демократични държави подобен срок за уседналост е налице, но той е значително завишен като същият се среща в разновидности от 7 до 9 години. Това е достатъчно дълъг период от време, който би бил достатъчен, за да се въведе нормативно една презумпция за институционалната компетентност и подготвеност на едно лице, което желае да се възползва от пасивното си избирателно право и да се кандидатира за народен представител. Проблемът с 18-месечната уседналост се съдържа не само в неговата продължителност. В хипотезата на предстоящото ни приемане в зоната за свободно движение – Шенген, абсолютно невъзможно ще бъде да се докаже безспорно, че едно лице, живеещо на територията на ЕС, отговаря на това условие на уседналост.

На последно място, противоконституционно се явява и въвеждането на различни изисквания за заемането на длъжност като народен представител и министър. Съобразно чл. 110 от Конституцията на Република България, „Членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители.“ С приетата нова промяна на чл. 110 от КРБ, се въведе изключение от изискването за 18-месечна уседналост, която бе приета в чл. 65, ал. 1 от КРБ за кандидатите за народни представители. Съобразно утвърдения конституционен принцип в Република България, а именно че народните представители и министрите следва да отговарят на едни и същи условия, уседналост следва да бъде въведена и за всички членове на Министерски съвет. Подобен текст не бе приет, предвид което считам че е налице колизия между двете разпоредби и една от тях следва да бъде отменена като противоконституционна. 

С оглед всичко изложено по-горе, моля да използвате настоящото предложение като законен повод и с оглед даденото Ви от Конституцията на Република България правомощие, уредено в чл. 150, ал. 1, пр. 6, да сезирате Конституционния съд поради противоконституционност на част от текстовете на приетия Закон за изменение и допълнение на КРБ.         

Последни Новини

Намаляване на санкциите при непосещение на училище стимулира маргинализацията

Това е и дискриминация спрямо учениците, които не взимат държавни пари С тази позиция излиза заместник-председателят на ВМРО Красимир...

Каракачанов: Олигархията си намери точното място при това правителство

България се управлява от няколко посолства и от икономическите интереси на няколко олигарси. Това заяви в предаването „Лице в...

Контрера: „Спасителите“ на София ще превърнат улиците и булевардите на столицата в  бойно поле

Увеличават скоростта на градския транспорт при реална война по пътищата Това става ясно от проект на зам.-кмета по транспорт...

Джамбазки постави въпроси относно членството на България и Румъния в Шенген

В контекста на непрекъснатите усилия за интеграция на България и Румъния в Шенгенското пространство българският представител в Европейския парламент Ангел Джамбазки отправи важни въпроси...

Доц. Михов: Дневният ред на обществото не присъства в речника на ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС

Конструктивният и национално отговорният подход липсват, смята зам.-председателят на ВМРО Тефтерчето на Левски и написаното от него вътре: „Народе????“...

Контрера: ПП-ДБ-СС оплетоха в мрежа от лъжи София и СОС

Вече е ясно, че напълно съзнателно блокират работата на общината Такъв коментар направи в профила си във „Фейсбук“ общинският...

Красимир Каракачанов: Нашите политици освен селфи да си правят, за друго нищо не стават

По време на мюнхенската конференция по сигурността министър-председателят на Албания Еди Рама за пореден път си позволи да обижда и критикува България....

Коментари

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir