Начало По места ВМРО настоява изборът на обществен посредник в Русе да бъде таен

ВМРО настоява изборът на обществен посредник в Русе да бъде таен

След четири неуспешни конкурса, проведени за избор на обществен посредник през 2013, 2014, 2017 и 2021 година, към момента е обявен нов такъв. Поредицата от неуспешни процедури обаче предполагат, че нещо следва да бъде променено, за да има успешно приключил избор.

Според председателя на групата общински съветници от ВМРО в Русе Асен Даскалов трябва да се промени начинът на гласуване от старейшините при вземане на решение за избор. Към момента е предвидено това да става чрез явно гласуване с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници. 

Според Даскалов обаче Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) дава възможност по определени въпроси гласуването да бъде тайно. Считам, че това е най-добрият начин гласуването да бъде по вътрешно убеждение – пише в мотивите си председателят на патриотите в местния парламент.

Предложението, което юристът прави, е за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. Според него причините и мотивите, които налагат нещо подобно, са възможността общинските съветници да могат да заявят волята си по силата на вътрешното убеждение, а не под външен натиск. Сред целите, които се поставят с приемането на измененията в Правилника, е увеличаване вероятността да бъде избран омбудсман сред поредицата от неуспешни избори.

Текст на предложението:

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

Асен Иванов Даскалов, общински съветник от група „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Относно: приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 602, прието с протокол № 25/22.05.2013 г., Общински съвет – Русе приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. Същият е изменен с решение № 911, прието с протокол № 35/20.02.2014 г.

До настоящия момент са проведени четири неуспешни конкурса за избор на обществен посредник на територията на Община Русе – през 2013, 2014, 2017 и 2021 г. Към настоящия момент е обявен нов конкурс за избор на обществен посредник в Община Русе.

Поредицата от неуспешни процедури за избор на обществен посредник на територията на Община Русе предполагат, че нещо следва да бъде променено, за да има успешно приключил избор. Едно от нещата, които считам, че следва да бъде променено, е начинът на гласуване от общинските съветници при вземане на решение за избор на обществен посредник.

Чл. 8, ал. 1 от правилника определя начина на гласуване от общинския съвет при избор на обществен посредник. Предвидено е, че общественият посредник се избира с явно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Нормата е съобразена с разпоредбата на чл. 27, ал. 3, изр. първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), където е посочено, че решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване.

Но, изречение трето на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА дава възможност по определени въпроси общинският съвет да реши гласуването да бъде тайно. Считам, че това е най-добрия начин гласуването да бъде по вътрешно убеждение. В тази връзка Ви предлагам проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе (по-долу за краткост Правилника).

Причини и мотиви за приемане на Правилника: приемане на Правилника се налага с оглед на обстоятелството общинските съветници да имат възможност да заявят волята си по вътрешно убеждение при избор на обществен посредник на територията на общината, в чиито правомощия влизат и извършването на проверки по постъпили жалби и сигнали срещу органи на местно самоуправление, в т.ч. и общинските съветници.

Цели, които се поставят с приемане на Правилника: предлаганото изменение на Правилника ще допринесе за целите, очертани в настоящото изложение, а именно общинските съветници да гласуват изцяло и само по вътрешно убеждение при избор на обществен посредник.  

Очаквани резултати от приемане на Правилника: приемането на Правилника следва да увеличи вероятността да бъде избран обществен посредник в Община Русе.

Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника: за приемането на Правилника не са необходими финансови средства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България: предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство и със Закона за нормативните актове. Не беше установено настоящото предложение да противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Русе. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Предвид всичко гореизложено и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 8, ал. 1 се изменя така:  

„Общинският съвет – Русе дава възможност на класираните от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с тайно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници“.

§ 2. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане. Конкурсът за избор на обществен посредник, започнал преди влизането в сила на този Правилник, се довършва по досегашния ред.

С УВАЖЕНИЕ:

(Асен Даскалов)

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Доц. д-р Милен Михов: Човешкият живот е над политиката, а здравето е над рейтинга

Зелените сертификати вместо да бъдат стимул се превърнаха в репресия Ако бях на мястото на президента Румен Радев...

Красимир Каракачанов: Най-смелите закони в парламента бяха на ВМРО

🟥 ⬛️ Тази година издигаме нашите кандидатури, както за кандидати за народни представители, така и за президент и вицепрезидент. Доц. д-р Милен...

ВМРО е единственият български проект 🇧🇬

„Браним България!“ е нашият лозунг за тези избори. Защото ние близо 130 години браним Родината ни. Това е нещо, което всеки един...

ВМРО: Служебният кабинет се провали и с управлението на коронакризата. Мерките са социален геноцид. Оставка на Кацаров!

Седем месеца хаос и бездействие и за 48 часа отнемат основни конституционни права на българите. Настроиха всеки срещу всеки. Безсилие и немощ...

Доц. Михов: Извеждаме на преден план волята на народа към национален суверенитет

ВМРО е добре да има президент, защото България има своя път, има свои цели и когато България ги следва е добре...

С молебен ВМРО откри предизборната си кампания в Ямбол

С молебен, отслужен от отец Стоян в един от най-старите храмове в Ямбол „Св. Георги”, ВМРО даде старт на предизборната си кампания...

Каракачанов в Добрич: Йордан Йорданов с № 21 заслужава доверието на добруджанци!

Красимир Каракачанов посети Добрич на 18.10.2021, срещна се и разговаря с граждани и заяви своята пълна подкрепа за добруджанската листа с кандидати...

Коментари