Начало По места ВМРО пита столичния кмет за незаконните постройки във „Факултета“

ВМРО пита столичния кмет за незаконните постройки във „Факултета“

Общинските съветници от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера и Димитър Антов са депозирали питане до кмета на София Йорданка Фандъкова във връзка с премахването на незаконни постройки в кв. „Факултета“.

Те питат колко незаконни постройки на територията на квартала са установени през миналата 2015 година, както и за колко от тях са издадени заповеди за премахването им, колко са премахнати и колко са в процедура на изпълнение.

Контрера и Антов искат също да получат информация какви мерки планира Столична община за превенция на незаконното строителство и за премахване на незаконните сметища  на територията, собственост на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Съветниците напомнят, че според закона за железопътния транспорт на терени на НКЖИ е забранено каквото и да е строителство и други дейности без разрешение на генералния директор на дружеството.

Пълен текст на питането:

До
Елен Герджиков

Председател на

Столичен общински съвет

До

Йорданка Фандъкова

Кмет на

Столична община

Чрез Елен Герджиков, Председател на СОС

ПИТАНЕ

от КАРЛОС КОНТРЕРА и ДИМИТЪР АНТОВ,

 общински съветници

Относно: Премахване на незаконни постройки, находящи се в кв. „Факултета”, столичен район „Красна поляна”, по протежение на жп линията София-Кулата от жп прелез на ул. „Суходолска” по протежението на ул. „Гайтанци”, ул. 763, 767, 768.

Уважаеми г-н председател,

Уважаема г-жо кмет,

В м. „ж.к. Факултета” в кв. 10, 12, 13, 15, 16, 21, 21а, 21б, 22, 22в, 111, 112,113 и в жп ареала (сервитута на НКЖИ) от години е налице масово незаконно строителство на постройки от 5-та и 6-та категория по смисъла на ЗУТ. Същите се изграждат без правно основание, без наличие на собственост от изграждащите ги върху урегулираните поземлени имоти, като има и случаи на строителство върху общинска или държавна собственост, без да е налице отстъпено право на строеж. Тези сгради се строят без оглед на действащите планове за регулация ( ИПРЗ на м. „кв. Факултета” е приет от СОС през м. юни 2014 г.), без строителни книжа, без съблюдаване на минималните изисквания за подобни постройки, регламентирани в ЗУТ. Назад в годините, включително и преди изменението на закона, органите по контрол на строителството многократно са установявали нарушения в посочените картали, предприемани са и спорадични и кампанийни мерки за премахване на част от незаконните постройки. Понастоящем обаче що се отнася до посочения кв. Факултета имаме категорично несправяне с премахването на незаконното строителство, като имаме предвид, че в този квартал то е масово, системно и води до пораждането и затвърждаването на тежки социални проблемни, които рефлектират и върху съседните квартали, включително и не са реализиране на търговски загуби (кражби) на вода, електроенергия, увеличаване на престъпността, лоши санитарно-хигиенни условия, криещи риск от епидемиологична обстановка и други.

Отделно от това съществуващите незаконни постройки по протежението на ул. „Гайтанци” и по или покрай улици 763,767 и 768, както и тези, намиращи се в сервитута на НКЖИ създават опасност за нормалната експлоатация по железния път (5-та магистрална жп линия София-Кулата), както и създават предпоставки за инциденти. Постройките са непосредствено до самата линия, пораждат свличания на земни маси върху линията, нерегламентираното отвеждане на отпадни води (канали) води до преовлажняване на баластовата призма, върху която се крепи линията и обезмисля целия й ремонт (на стойност над 6,6 млн. лв), тъй като няма да е далеч времето, когато тя ще пропадне, ако  това непрестанно напояване с отходни води продължава. Населяващите тези постройки пресичат жп линията на нерегламентирани за това места, като по този начин отново се нарушават техническите изисквания на баластвата призма и създават предпостави за произшествия. В резултат влаковете са движат с ниска скорост (максимална скорост 25 км/ч, с фронт на намаление 300-400 м, а обходът им се увеличава с 3 минути), а вероятността от инциденти, включително с вредни последици за здравето и живота на машинистите и пътниците е голяма.

През 2015 г. НКЖИ извърши ремонт на трасето в описания участък – „Рехабилитация на железния път от км 2+935 (НС 1 в гара Захарна фабрика) до км 7+342 с дължина 4407 м в междугарието Захарна фабрика – Горна баня и среден ремонт на стрелки № 1 и № 3 в гара Захарна фабрика и стрелки № 2 и № 4 в гара Горна баня по 5-а жп линия.” Разходите са за 6 618 378,23 лв. с ДДС. От тези средства 68 400,00 лв. са похарчени за почистване на битови отпадъци в траншеята в района на обекта. По време на ремонта е имало 22 посегателства върху елементи от осигурителната техника, контактната мрежа и железен път – обща стайност 21 000,00 лв.

На 17.06.2015 г. се свлича част от десния откос на изкопа, с което се нарушава габарита на железния път в този участък. За укрепване е сключен договор на стойност 1 175 959,50 лв. с ДДС. Впоследствие свлачищата бързо увеличават броя си и се появяват нови и по десния откос.

Канализацията от сградите в района не са заустени в канализационна система, вследствие на което в комбинация с тежестта на незаконните постройки върху сервитута на НКЖИ, от двата откоса започват да се отключват земни свлачища, в момента около 10 на брой, които регулярно нарушават опасно габарита (големите свличания) и се е стигало до прекъсване на влаковото движение за аварийното му пречистване. В участъка нерегламентирано се изхвърлят битови и строителни отпадъци.

Тези данни са предоставени от НКЖИ с писмо ЖИ-47078/02.12.2015 г. на писмо ЖИ-44610/16.11.2015 г.

Уважаема госпожо кмет,

Във връзка с изложеното по-горе моля да получим отговор на следните наши питания:

  1. Колко незаконни постройки са установени за 2015 г. на територията на кв. Факултета в цитираните по-горе квартали?
  2. Колко заповеди за премахване на незаконни постройки на територията на кв. Факултета са издадени за 2015 г., колко са в процедура по изпълнение и колко заповеди за събаряне на обекти са изпълнени за 2015 г.?
  3. Какъв е размерът на разходите за 2015 г., които е направила Столична община, вкл. Столичен район „Красна поляна” и/или групите за борба с незаконното строителство за премахване на незаконни постройки в кв. Факултета и колко от тези разходи са претендирани от лицата, срещу които са издадени заповедите за събаряне?
  4. Колко са висящите производства по издаване на заповеди за премахване на незаконни постройки за кв. Факултета към 31.01.2016 година?
  5. Какви мерки планира Столична община за превенция на незаконното строителство в този квартал и за премахване на незаконните сметища  на територията собственост на НКЖИ, на която е забранено каквото и да е строителство и други дейности без разрешение на генералния директор на НКЖИ, според закона за железопътния транспорт?
  6. Планира ли Столична община изграждането на обезопасителна ограда по протежение на жп линията с цел превенция и би ли подкрепила Столична община изграждането на подобно съоръжение за сметка на НКЖИ?

Прилагаме копие от писмо ЖИ-47078/02.12.2015 г.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

ВМРО към СЕМ: Системно български медии „превеждат“ интервюта с хора от РС Македония. Това не е редно!

„Македонският“ е констатирана от научните среди регионална норма на българския език и подобни практики на български медии подриват официалната държавна позиция.

ВМРО иска промени в полза на родителите и семейството в Закона за закрила на детето

Майката и бащата да имат задължително участие в процеса, касаещ производство по закрила на детето. Това е...

Мария Цветкова: Законът за филмовата индустрия е дълго чакан

Законът за филмовата индустрия обедини всички представители на политическите партии в Комисията по култура Законът за филмовата индустрия...

БСП води политика на слугинаж пред „големия брат“, заявава доц. Михов

БСП отново води политика на слугинаж пред „големия брат“! Днес БСП с процедурни хватки отново провали възможността Народното събрание...

Контрера: Решението за улица „Съборна“ не е работещо

Трябва баланс и компромис, за да решим проблема с улица „Съборна“ Съдбата на улица „Съборна“ в София беше нищена...

Красимир Богданов: От ВМРО сме последователни в политиката по повишаване на доходите

Ние от ВМРО сме последователни в политиката по повишаване на доходите. Това е част от предизборната ни програма, както и част от...

Искрен Веселинов: Опозицията бламира и бави работата на Народното събрание

Депутатът с коментар за мерките на правителството срещу пандемията Опозицията бламира и бави работата на Народното събрание. Това, което...

Коментари