Начало По места ВМРО – Пловдив иска да отпадне дискриминационен текст от Програмата за подпомагане...

ВМРО – Пловдив иска да отпадне дискриминационен текст от Програмата за подпомагане на хората с репродуктивни проблеми

ВМРО – БНД излезе с позиция за подпомагането на хората с репродуктивни проблеми в Пловдив. Тя е свързана с предстоящо гласуване в Общински съвет гр. Пловдив на изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив. Подготвено и внесено е предложение за отпадане на рестриктивния критерий за териториална уседналост в границите на общ. Пловдив. Според ВМРО – Пловдив текстът е дискриминационен.

Ето какво пише в позицията на войводите от Пловдив:

Дълги години ВМРО – БНД при осъществяване на своята политическа дейност е защитавала правата на българските семейства и е отстоявала принципа за повишаване на раждаемостта в страната ни, насърчавайки редица програми в тази насока, както на национално така и на местно ниво. Сред тези програми  е и една от тях, заложена като местна политика на община Пловдив, насочена към проблемите на   семействата, двойките и жените без партньор, имащи репродуктивни проблеми, които са жители на Община Пловдив. Тази програма бе инициирана при своето създаване като предложение на ВМРО – БНД с цел да подпомага и насърчава младите хора да достигнат до най-съкровената своя мечта – да имат своя собствена рожба.

Програмата за подпомагане на семействата, двойките и жените без партньор, имащи репродуктивни проблеми, които са жители на Община Пловдив, през годините претърпя редица промени, които до голяма степен имаха за цел да подобрят и улеснят процеса по предоставяне на финансовата помощ от страна на общината, разширяване на кръга от лица, имащи право на субсидиране, и разширяване  на набора от диагностични и терапевтични дейности, покривани като финансиране от същата тази програма. 

При последното изменение и допълнение на нормативния документ, уреждащ тази програма, а именно Правилника за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив, с последна редакция на 25.06.2020 г. бяха приети редица предложения, сред които немалка част направени от името на нашата група от общински съветници от ВМРО – БНД, с които ясно засвидетелствахме за пореден път нашето активно участие, нашата целенасочена политика на последователност и ангажираност към хората, имащи репродуктивни проблеми.

Въпреки многото позитивни промени при последното изменения на правилника, остана текст, които ние винаги сме твърдели, че е в ущърб на правата на пациента и с които текст – като социална неправда, не можахме да се примирим, търсейки начин да отстраним този видимо дискриминационен спрямо гражданите член от правилника.  

Съобразно този правилник в него и до днес е налице действащ чл. Под № 3а, ал. 4., който гласи „Да са регистрирани и да осъществяват дейност на територията на Община Пловдив и/или осъществяващи дейност на територията на Община Пловдив.” 

За нас посоченият текст е в явно и грубо противоречие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, съгласно който нормативният акт трябва да бъде реципрочен на по-висшестоящи законови и нормативни актове, а именно на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а именно същият текст противоречи на Закона за здравето. 

Видно от този действащ правилник и логично негово следствие е, че изборът на кандидатите за финансово подпомагане ще бъде ограничен само до лечебни заведения, имащи дейност на територията на Община Пловдив. Това създава предпоставка за невъзможност да се гарантира, че наличните клиники в Пловдив ще осигурят на пациентите полагащото им се право на достъп до модерни методи на лечение и качествено, своевременно лечение. 

Логично следствие е също, че не всички манипулации и процедури във връзка с асистираната репродукция се предлагат от всички клиники, а във всяка от тях се работи и по различен начин и с различен подход, които от своя страна не във всеки случай са най-подходящите методи за конкретния казус. Тъй като всеки случай е индивидуален, пациентите правят своя информиран избор на лекар, екип и клиника на основание на спецификите на тяхната лична и медицинска история. На кого ще се доверят за това толкова съкровено тяхно желание – да станат родители, е много личен избор. Същият касае интимния свят на дадената двойка или пациент, като доверието в лекаря и в екипа, с които те работят, нововъведенията, оборудването и т.н. са водещи при избора и при постигането на успешен терапевтичен резултат. 

Отчитайки принципите в здравеопазването у нас и в ЕС, инкорпорирани в Закона за здравето, Европейската харта за правата на пациента и др., въведеният текст води до ограничаването на правото на свободен избор до лечебни заведения, в рамките само на такива, регистрирани и осъществяващи дейност на територията на Община Пловдив. 

Това противоречи на принципите на нормативен акт от по-висок ранг, а именно Законът за здравето, според който опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата, чрез  прилагане на принципите на равнопоставеност при ползване на здравни услуги и осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ. Изхождайки от тези основни принципи, законодателят е приел, че правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: 1. своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ; 2. равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година; 3. сътрудничество, последователност и координираност на дейностите между лечебните заведения; 4. зачитане правата на пациента.

Ограниченията, които налага горевизираният текст в правилника,  нарушават основни права и принципи и са в ущърб на основните пациентски права на кандидатите за финансиране, между които са  гарантирането на сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението, както и достъп до модерни методи на лечение. Принципите на своевременност и достъпност на медицинската услуга, каквито са и дейностите, свързани с асистираната репродукция, не трябва да са зависими и да са заложници на  източника на финансиране на тези услуги, било то общински, държавен или частен бенефициент.

Въпросният текст от правилника е в явно и грубо противоречие и с Европейската харта за правата на пациентите. Тези права, които се основават на Хартата на основните права на Европейския съюз, заемат важно място в отношенията на европейските граждани с тяхната система на здравеопазване. Посоченият текст от правилника нарушава следните права на пациентите: 1. правото на достъп – всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. 2. Правото на свободен избор, изразяващо се в правото на всяко лице на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация. 3. Правото на спазване на стандартите за качество, съгласно което всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

Като политически представена група в Общински съвет – гр. Пловдив сме длъжни да защитаваме и съблюдаваме правата и интересите на пловдивските граждани, като считаме, че в конкретния случай индивидуалният интерес, касаещ здравето на всеки един пловдивски гражданин, засегнат от горевизирания правилник, следва да е с императив спрямо финансовите интереси на община Пловдив. Същите гореизложени мотиви относно дискриминационния за нас член от правилника входирахме като предложение до Общински съвет за допълнение и изменение на действащия към настоящия момент правилник, като във горевизирания член предлагаме да отпадне рестриктивния критерий за териториална уседналост в границите на общ. Пловдив на лечебните заведения, извършващи дейностите, субсидирани по буквата на правилника.

До нас достига информация от местни информационни медии, че въпросното предложение, входирано от наша страна, намира припознаване и одобрение от името на цялата ПК „Здравеопазване и социални дейности“ на Общински съвет – Пловдив, за което я адмирираме  за проявената мъдрост, като разчитаме на подкрепата на всеки един общински съветник в гр. Пловдив. За да възтържествува правдата, що се касае до  интересите на пловдивските граждани, заложени в настоящото изменение на Правилника за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив.   

Източник: ГустоНюз

Последни Новини

ВМРО сезира главния прокурор за гавра с химна на Република България

„Изпълнителят“ да понесе отговорност по НК ВМРО – Българско национално движение изпрати днес сигнал до главния прокурор Борис Сарафов...

Искрен Веселинов: Русе трябва да бъде изваден от коловоза на упадъка

Не мога да подмина с лекота фактът, че за последните десет години Русе намаля с 25 хиляди души. Градът беше малката Виена,...

ВМРО изисква въвеждането на политика за „нулева миграция“!

Мигрантският натиск се е увеличил с 50% спрямо миналата година, а очевидно трябва да се направи много по охраната на българската граница,...

Красимир Богданов откри кампанията си с молебен и обеща повече подкрепа за крайните квартали на Враца

МК ВМРО-БНД (НДСВ, БСД-ЕВРОЛЕВИЦА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ) откри предизборната си кампания за местните избори в община Враца в храм ,, Св....

ВМРО – В. Търново откри кампанията и представи листата си от 24 „местни, свестни и известни“

ВМРО - БНД във Велико Търново откри предизборната си кампания, като представи листа с 24 имена за общински съветници и кандидати за...

Красимир Каракачанов: Кандидатът за кмет на Балчик от ВМРО-БНД Атанас Атанасов ще е на балотаж

ВМРО Балчик си поставя като първа задача след изборите премахване на Платена зона „ВМРО – Българско национално движение“ откри...

Контрера към ЦИК: Български гражданин ли е лицето Зографски от листата за СОС на ПП-ДБ (Спаси София)?

Той е син на антибългарски политик от РС Македония Карлос Контрера внесе сигнал в Централната избирателна комисия с искане...

Коментари