Начало Циганският въпрос Десетки милиони изтекоха в „Декада на ромското включване“

Десетки милиони изтекоха в „Декада на ромското включване“

Десетки милиони лева изтекоха безследно в „Декада на ромското включване 2005-2015 г.“, пише Михаил Кръстев специално за „Форумнюз“От пет години не е публикуван мониторингов доклад за свършеното по стратегията, въпреки огромните държавни средства, налети в нея.

Десетки милиони лева е похарчила българската държава през последните 10 години в инициативата „Десетилетие на ромското включване”. Стартирала през 2005 г. в 15 европейски държави и САЩ, мащабната програма се превърна в един от най-ефективните начини за безследно потъване на средства от националните бюджети на страните и европейските финансови институции.

Справка на ФОРУМНЮЗ в портала за обществени консултации към Министерския съвет и „Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.” показва, че

общата сума на похарчените държавни средства по плана е 17 986 366 лв.

Тя обаче е многократно по-висока, тъй като за огромна част от мерките не са посочени нужните за осъществяването им разходи. По този начин става напълно невъзможно да бъдат проследени паричните потоци, които българските данъкоплатци са превели към държавни институции и неправителствени организации, твърдящи че се опитват да интегрират циганското малцинство.

Така например за създаването на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) са предвидени 1 млн. лв. Наша проверка показа, че институцията, която е под прякото ръководство на Министерството на образованието и науката, се състои от директор, главен счетоводител и четирима главни експерти. За какво са им били нужни 1 млн. лв. не е ясно. Показателно е обаче, че на официалния сайт на центъра се посочва, че той е към „Министерството на образованието, младежта и науката”, което е старото наименование на институцията и е променено още през 2013 г.

За „доставка на учебници, учебни помагала и учебно-технически пособия за подготвителен, първи, втори и трети клас, подобряване на материално-техническата база, оборудване на компютърни и други, учебни кабинети в приемните училища, разработване на учебни програми” пък е похарчена още по-значителна сума – близо 2.3 млн. лв. Част от тях са дошли по предприсъединителната европейска програма ФАР, а останалата – от републиканския бюджет.

Още по-абсурдни са обаче по-дребните разходи, част от стратегията за десетилетието на ромското включване. През първите три години от него – 2005, 2006 и 2007 г. са похарчени общо

34 000 лв. за осигуряване на условия за изучаване на майчин ромски език.

Какво се е случило с наглед малката сума пак не е ясно, но едва шест години по-късно Министерството на образоването и науката въведе в учебния си план възможността за изучаване на ромския език като майчин, при това като ЗИП.

Безумията не приключват дотук и отново от републиканския бюджет са отпуснати 78 000 лв. за „провеждане на курсове за придобиване на професионална квалификация по ромски език и култура за учители”. Как са били проведени тези курсове, при отсъствието на ромска писменост, остава една от многобройните загадки на декадата на ромското включване.

И ако парите за образователни инициативи могат да бъдат оправдани по някакъв начин, то разходите по другите пера от националната стратегия за включване на циганите предизвикват само почуда. 50 000 лв. на данъкоплатците е струвало създаването и укрепването на Ромски музикален театър. Неизвестна сума пари е похарчена и за „документиране чрез аудио-визуални средства изпълнения на ярки дарования в

областта на ромското музикално, песенно и танцово изкуство и носители на

традиционни умения и занаяти”.

Значителни са и разходите за най-различни обучения и семинари на държавни служители, целта на които е да се преодолее дискриминацията им към ромския етнос. Така например ежегодно в продължение на десетилетие са харчени по 18 230 лв. за провеждане на едноседмични курсове на тема „работа на полицията с етническите малцинства” с общо 70 служители на охранителна полиция.

Най-сериозна обаче е инвестицията за здравеопазване. Значителната сума от близо 14 млн. лв. е похарчена за медицинска техника за превантивна грижа за ромското население, сред които 2 флуорографа, 2 мобилни рентгенови апарата и други. Къде и как е използвана скъпоструващата медицинска техника, отново не става ясно.

В крайна сметка отговори на въпросите по какъв начин са изразходени милионите български и европейски пари по различните програми за „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” няма. В рамките на 10 години са публикувани едва два мониторингови доклада за изпълнението на програмата – съответно през 2009 и 2010 г. Защо през последните 5 години няма отчетност за свършеното – отново не става ясно.>

Незаконните цигански къщи трябвало да изчезнат още през 2012 г.

Пълният неуспех на т.нар. „Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.” обаче няма само финансово изражение. В точка 1.3.2 от плана се посочва, че до 2012 г. държавната администрация трябва да достигне до „решаване проблемите със собствеността върху земята и незаконното строителство в районите с ромско население въз основа на съответните изменения в законодателството”. Годината е 2015, а решение на този проблем все още няма.

Отново до 2012 г. общинските администрации са натоварени със задачата да определят „нови терени за жилищно строителство, изготвяне на кадастрални карти, в т.ч. използване на налични кадастрални планове, планове за земеразделяне и др., изработване на подробни устройствени планове за тях и изграждане на техническа и социална инфраструктура, като подготовка за жилищно строителство” отново за ромското население в страната.

Още през 2006 г. пък е трябвало да бъдат създадени „експериментални, пилотни ромски земеделски кооперации и сдружения”, а през 2007 г. „малки семейни фeрми”. Всичко това финансирано от държавния бюджет.

Примерите за неосъществените мерки по стратегията могат да бъдат изредени със стотици, а средствата, осигурени за финансирането им, отново остават трудно или дори невъзможно проследими.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Нелегалната миграция ще доведе до халифат в Европа, предупреждава Джамбазки

Нелегалната миграция ще доведе до установяване на халифат в Европа. Вие, колеги от лявата част на залата, подкрепяте и продължавате да подкрепяте...

Михов: Отбраната на България е приоритет и задача на всяко правителство

Отбраната на България е национален приоритет и задача на всяко правителство. Отбраната на България се модернизира! Факт е, че...

Борис Вангелов: Кирилицата е съставена на територията на Царство България

Кирилицата е българска азбука, категорични са от ВМРО Миналата седмица учени и политици обсъдиха предложението на „Обединените патриоти“ за...

ВМРО скочи срещу строеж в Пловдив, оттеглиха предложението

Строеж на временен паркинг на „Пещерско шосе“ бе поводът ВМРО - Пловдив остро се противопостави на предложението. То е за отдаването под...

Сандански е кандидат за Европейски град на спорта 2021

Кметът на Община Сандански Атанас Стоянов представи на онлайн заседание кандидатурата на град Сандански за Европейски град на спорта 2021.

Юлиан Ангелов: Българската и македонска икономика трябва да си взаимодействат

Трябва да се насърчаване обща национална икономика между България и Македония От Македония внасят лозаро-винарски продукти, вино – не...

Джамбазки: Предложената обща селскостопанска политика на ЕС повтаря историята с пакет „Мобилност“

Обща селскостопанска политика няма как да еефективна, като се предвиждат повече пари за неконкурентните фермери от старите държави.

Коментари