Начало Новини Джамбазки с предложение за достъпа на незрящи до печатни материали

Джамбазки с предложение за достъпа на незрящи до печатни материали

Проектостановище относно регламент за обмен между ЕС и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, представи Ангел Джамбазки пред Европейския парламент.

Евродепутатът и заместник-председател на ВМРО бе докладчик по документа, който е в синхрон с Маракешки договор, целящ улесняване на достъпа до публикувани произведения за незрящи.

Чрез предлаганите промени ще се разрешат възпроизвеждането, разпространението и предоставянето на достъп до публикувани произведения.

Пълен текст на изказването му пред Комисията по култура и образование в ЕП >>>

Уважаеми председател,

Уважаеми колеги,

На много от Вас е известно, че Маракешкият договор беше приет през 2013 г. от Световната организация за интелектуална собственост. Подписан е от над 60 страни, включително Европейския съюз и всички държави-членки. Неговата основна цел е да създаде набор от задължителни изключения и ограничения в полза на слепите хора, лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Изключенията от и ограниченията за авторското право, които следва да бъдат въведени от всички страни по договора, ще разрешат възпроизвеждането, разпространението и предоставянето на достъп до публикувани произведения. Това ще става във формати, проектирани по такъв начин, че да бъдат достъпни за слепите хора, лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и да дават възможност за трансграничния обмен на тези произведения.

Както сте разбрали от проектостановището, което изработих, аз и моята група смятаме, че предложението на Комисията за приложение на този договор идва навреме, след като в Съвета имаше известно неразбирателство за това кой и кога трябва да ратифицира договора.

Резултатът от предложения регламент ще бъде изпълнението на задълженията на Съюза съгласно Договора по отношение на обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, в полза на бенефициерите.

Предложените от мен изменения са в съответствие с Маракешкия договор. Например поясненията на определенията кои са бенефициерите, какво представляват копията в достъпни формати и особено кои са оправомощените субекти, които разпространяват, разгласяват и предоставят на разположение копията в достъпни формати на бенефициерите.

Допълнително подчертавам, че износът на посочените копия не води до търговски дейности и допълненията, предложени в този смисъл, имат за цел да осигурят правна сигурност за оправомощените субекти, базирани в дадена държава-членка, когато става дума за трансгранични дейности с участието на трети държави.

И в заключение предлагам предложеният регламент да бъде преразгледан в рамките на пет години, имайки предвид, че Комисията не е извършила оценка на въздействието по отношение на социалното и икономическото влияние, което може да породи разглежданата уредба.

Аз, както и предполагам много от моите колеги, получих становището на Европейския съюз на слепите (EBU) относно изготвеното проектостановище, за което им благодаря. Те са съгласни с всички мои предложения, с изключение на изменение 4, което според тях ограничава броя на оправомощените субекти („authorised entities“). Както е подчертано и в обосновката към изменението, предложението е в синхрон с оригиналното определение от Маракешкия договор, а именно член 2, точка в (Art 2, point c). Допълнително ми се струва логично, че тези субекти (Entities) са оправомощени от правителството. Разбира се, готов съм да помисля върху становището на Европейския съюз на слепите.

 

Изменение 4

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „оправомощен субект“ означава организация, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

(4) „оправомощен субект“ означава субект, който е оправомощен или признат от правителството да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация. Това включва също така държавни институции или организации с нестопанска цел, една от основните дейности или едно от институционалните задължения на които е да предоставят същите тези услуги на бенефециери.

Обосновка

Целта на изменението е определението да се приведе в съответствие с Маракешкия договор.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Крепост Европа срещу нелегална миграция, иска Ангел Джамбазки

Крепост Европа Крепост Европа. Вишеградски подход. Нулева миграция. Стена, тел, ров с крокодили по границата. Християнски корени, християнски празници. Европейска...

Тазгодишната награда на НЖО „Достойнство и чест“ е за Райна Дрангова и Евгения Гешева

Националната женска организация на ВМРО не се уморява да търси и показва достойни за пример хора в българското общество. Тази година с...

Законът за личния фалит влезе в парламента

ВМРО внесе в НС закона за личния фалит Тази мярка ще избави много хора от капана „вечен длъжник“

Доц. Михов: За първи път тази година пенсиите са приоритет в бюджета

Приоритет ще имат и учителите, чиято заплата ще бъде с 20% над средната през следващата година, заяви депутатът

Паметна плоча извади от забвение търновски войвода в Илинденското въстание

Плоча на подпоручик Александър Панайотов бе официално поставена Плоча на подп. Александър Панайотов бе официално поставена на едноименната улица...

За новата вълна на коронавируса говори д-р Калин Поповски

Самият аз не очаквах да е толкова „стръмна“ новата вълна на коронавируса, споделя лекарят и депутат от ВМРО В...

Висока оценка за „Балканска стена 2020“

Тактическото учение се провежда на учебен полигон „Корен“ Висока оценка на подготовката и способностите на участниците в учение „Балканска...

Коментари