Начало Европейски парламент Евродепутатът Джамбазки: Заплашват ни милиони глоби заради минните отпадъци

Евродепутатът Джамбазки: Заплашват ни милиони глоби заради минните отпадъци

България е заплашена от поредната наказателна процедура поради неизпълнение на ангажименти, които е поела относно транспониране на правилата за управлението на минните отпадъци. Членът на Европейския парламент Ангел Джамбазки установява, че редица разпоредби на Директива 2006-21-ЕО на Европейският парламент не са синхронизирани с националното ни законодателство, в резултат на което Европейската комисия е уведомила българската държава за започнала наказателна процедура.

В края на месец януари 2014 г. е изпратено писмо до Министерския съвет, че в България съществуват пропуски по отношение на третирането и управлението на минните отпадъци. Изпратен е отговор от страна на България, но това не е променило реално ситуацията. Системно се изостава от установените практики за добро управление на минните отпадъци и по отношение на рекултивацията на терените.

В тази връзка европейският представител Ангел Джамбазки заявява:

По наша информация поради пропуски в дейността на Министерство на икономиката и енергетиката назад в годините рискуваме наказателна процедура, в резултат от което на България ще бъдат наложени санкции. По наша информация МИЕ и Народното събрание не са създали необходимата нормативна уредба, административна и организационно-техническа структура за управление на минните отпадъци. В момента липсва ясна и точна представа за обектите, които трябва да бъдат управлявани и контролирани. Например, в страната има приблизително около 35 хвостохранилища, където са депонирани опасни минни отпадъци. Доколкото ми е известно, само за едно хвостохранилище е издадено разрешително за управление. Няма ясни правила относно стопанисването и осъществяването на контрола върху дейността на такива опасни обекти.

Управлението на минните отпадъци е рискова дейност и тя трябва да бъде стриктно регламентирана, както и да бъде обезпечен контролът. Липсата на уредба поставя в риск здравето и живота на българските граждани, както и екологичното равновесие.

При сегашната уредба липсва гаранционен фонд и механизъм за рекултивация на минните обекти. Липсва добре разписан регламент за дейностите и финансирането по приключване на дейността на минните обекти – ликвидация, консервация и рекултивация, поради което няма гаранция за успешното извършване на горните дейности. Резултатът – един лунен пейзаж, който да завещаем на следващите поколения.

Неясната законова уредба и липсата на административен и технически потенциал на министерствата и общините дават възможност за развитие на масов незаконен добив, който в момента е достигнал колосални размери.

В рамките на следващите месеци Народното събрание и министерствата – МИ, МЕ, МОСВ, МЗХ, трябва да сложат ред в тези области. В противен случай България рискува освен милионите евро глоби, здравето и живота на своите граждани.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

ВМРО: Победа за българщината! НС обяви официално, че кирилицата е българска азбука

ДПС и БСП отново показаха, че са антибългарски партии, като отказаха да подкрепят исторически и духовно обоснованата истина, че тази писменост е...

ВМРО – Димитровград дари пакети с продукти на пенсионери

Акцията на войводите е по повод Международния ден на възрастните хора По повод днешния празник – 1 октомври, Международен...

Искрен Веселинов: Сегашната Конституция е направена от БКП, за да увековечи нейното влияние

ВМРО от 2013 г. изповядва тезата, че трябва да има сериозна конституционна промяна и тя трябва  да мине през Велико народно събрание....

6 октомври (вторник), 19.00 ч., София – „Премълчаното за Стоян Мълчанков“

На 6 октомври (вторник) от 19.00 ч. в Централния военен клуб - София ще се състои представяне на книгата и документалния филм...

Красимир Каракачанов: При модернизация на техниката на армията основна наша цел е да включим български фирми

От своето създаване преди 25 години международната изложба за отбранителна техника „Хемус“ извоюва авторитет и на всяко следващо издание присъстват все повече...

Стоян Божинов и Иван Стоянов с подаръци за спортен клуб по самбо

Като организация ВМРО винаги е подкрепяла спортните клубове в страната. Спортът възпитава и изгражда дисциплина в младите. Ето защо...

Честит празник на възрастните хора! Поклон пред достойните българи, съхраняващи историческата памет

Д-р Калин Поповски с поздравление по повод Международния ден на възрастните хора Уважението към възрастния човек е мерило за...

Коментари