Начало По места Контрера пише до кмета и вътрешния министър да спрат „София прайд“

Контрера пише до кмета и вътрешния министър да спрат „София прайд“

Писма до столичния кмет Йорданка Фандъкова и министъра на вътрешните работи Валентин Радев изпрати общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера.

Той отправя призив към институциите да не позволяват провеждането на гей парад в българската столица.

Към кмета Контрера поставя въпроси, свързани с нарушаване на закона при провеждането на подобни паради през минали години. В тях участие взимат малолетни и непълнолетни лица, което е недопустимо.

Общинският съветник от ВМРО поставя питания към вътрешния министър относно обезпечаването на сигурността при провеждане на такъв вид шествия. Пита се колко служители на МВР са ангажирани допълнително по охраната на „София прайд“, плаща ли им се извънреден труд и от къде идват парите за това. Контрера поставя също и въпрос дали министерството е правило оценка на въздействието с оглед ангажирането на значителен полицейски ресурс за охрана на мероприятието.

Той настоява да получи информация за ресурса – и човешки, и финансов, отделен от МВР във връзка с проведените гей паради в София от 2012 до 2016 г.

Карлос Контрера настоява също справката да бъде публично оповестена, защото обществото има право да знае как и за какво се харчат парите на българските данъкоплатци.

В годините назад ВМРО винаги се е обявявала против провеждането на гей парад. Според партията „София прайд“ е мероприятие, което е неприемливо и недопустимо от морална и от ценностна гледна точка. Въпросният прайд е политически митинг с политически искания и осъществяването му е покушение срещу традиционните български ценности, морала, добрите нрави и провокация срещу семейството. Участниците в него искат силово да наложат своя мироглед над останалите български граждани.

Текст на писмата: 

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

ПИСМО

от Карлос Арналдо Контрера, общински съветник в Столичен общински съвет,

гр. София, ул. „Париж“ 3, стая 10

Уважаема госпожо кмет,

Във връзка с направените публични изявления и твърдения от лица, определящи се като организатори/участници в т.нар. „София прайд” (гей парад) съм длъжен да Ви обърна внимание, че провеждането на подобни събития не следва да бъде допускано на територията на Столична община.

            За съжаление се превърна в компромисна практика допускането на провеждане на гей парад всяка година в гр. София. Въпреки значителното обществено несъгласие с това мероприятие, с манифестираните лозунги и искания на организаторите и част от участващите в него хомосексулисти, въпреки очевидния хаос, който се поражда от отцепването на почти целия център на града с цел охрана на въпросния прайд, компетентният орган – Столична община, допуска провеждането на това събитие.

            Считам, че по своята същност и външни прояви „София прайд” категорично противоречи на утвърдения морал и обществено разбиране за нормалност, традиции, представлява откровена провокация спрямо обществения ред. Доказателство в тази насока е струпването на стотици полицаи, които да охраняват всеки път провеждането на този марш на лица с хомосексуална ориентация. Ако няма данни за опасност от нарушаване на обществения ред, кому е нужно тогава подобно охрана и блокирането на цялата зона, където се провежда прайда? Защо е нужно почти за половин ден да се блокират възлови столични булеварди, при това за да се угоди на претенцията на група кресливи неолиберали, които желаят най-вече да се покажат и да дразнят всички останали?!

Смятам, че свободата в едно демократично общество не може и не бива да бъде безгранична. Гражданските права и свободи би следвало да се упражняват ведно със зачитане на правата и свободите на другите граждани. Именно затова са създадени и институциите – да регулират приложното поле на тези права и да не допускат една група (по-голяма или по-малка) да тероризира другата част от населението. Провеждането на въпросното сборище, наричано прайд, е израз на някаква криворазбрана толерантност, а именно идеята, че всеки може силово да налага на всички останали собствените си идеи – колкото и извратени да са те. Това, че дипломатически представители подкрепят въпросния прайд, това, че подобни мероприятия се провеждат в някои европейски държави, в никой случай не значи, че в България, респективно в София, следва да се допуска подобно нещо.

Тук следва да Ви напомня, че всяка година в прайда вземат участие и лица, които очевидно са малолетни (деца), а има и такива, които са непълнолетни. Съгласно закона участието на лица, ненавършили 18 г. е недопустимо, но това се знае и се допуска с мълчаливото съгласие и на Столична община, и на Агенцията за закрила на детето. И логичен е въпросът какво правят тези деца на събитие с откровен сексуален контекст, където има и мъже, и жени, които ходят почти голи и недвусмислено със своите действия артикулират извършването на сексуален акт. В тази връзка съм убеден, че вътрешното Ви несъгласие с подобни сцени е налице, нямам и съмнение, че вътрешните Ви убеждения не кореспондират с начина на провеждане на прайда и с манифестираните лозунги там. Отделен е въпросът дали сексуалната ориентация следва да бъде повод и основание да се шества по улици и булеварди, след като никой не поставя под съмнение правото всеки да прави у дома си каквото намери за добре, стига да не нарушава законите. В тази връзка публичното крещене, че някой бил обратен и въз основа на това искал права, т.е. привилегии, е в пряк разрез с постановеното и от Конституцията на страната в чл. 6.

Що се отнася до конкретната ситуация – известно ми е, че още преди месец е поискано провеждането на други мероприятия в зоната, където се предлага и планира да премине и да се проведе „София прайд”. В тази връзка е очевидно, че не може да има едно до друго и по едно и също време публични мероприятия, които са взаимно изключващи се. Като се има предвид и фундаменталния правен принцип, че „първият по време е първи по право”, то от само себе си се налага логическият извод, че „София прайд” не следва да бъде съгласуван и провеждан.

Уважаема госпожо кмет,

С оглед на Вашите законови правомощия настоявам да не съгласувате провеждането на „София прайд”, а в случай, че това е допуснато, моля да го отмените. Убеден съм, че общественият интерес и желанието на немалка част от българското общество е институциите да не допускат провеждането на публични места на подобни мероприятия, които са покушение срещу обществения морал и ред.

06.06.2017 г.                                                                         С уважение:

гр. София

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н ВАЛЕНТИН РАДЕВ

ПИСМО

от Карлос Арналдо Контрера, общински съветник в Столичен общински съвет,

гр. София, ул. Париж 3, стая 10

Уважаеми г-н министър,

В общественото пространство се релевират твърдения за провеждането за пореден път на гей парад на територията на Столична община, т.нар. „София прайд”. Многократно назад в годините съм изтъквал в качеството си на представител на ВМРО – Българско национално движение, че подобни мероприятия са недопустими и не следва да бъдат съгласувани и провеждани. В тази връзка изтъквам, че до момента Министерството отделя значителен ресурс, който да охранява въпросния парад. По този повод Ви изпращам и настоящото писмо, с което настоявам да ми бъде предоставена информация и, разбира се, тя да бъде публично оповестена (защото обществото има право да знае как и за какво се харчат парите на българските данъкоплатци) относно ресурса, който ежегодно се пилее за охраната на „София прайд”.

Поставям следните въпроси и мотивите към тях:

  1. Колко служители на МВР се ангажират за охраната на обществения ред преди, при провеждането и след провеждането на „София прайд” (до разотиване на участниците в него)? Моля да ми предоставите тази информация за 2016, 2015, 2014 и 2013 и 2012 г.

Мотиви: известно е, че СДВР, респективно РУ към СДВР, страда от хроничен недокомплект на състава. Това налага полагане на извънреден труд от служителите, който взема вече епидемични размери. При провеждането на „София прайд” ежегодно сме свидетели как стотици полицаи са изкарани отвън и почти цял ден са по улиците, за да охраняват обществения ред в центъра на града. По мои наблюдения става дума за поне по 6-8 часа. Това от една страна оголва РУ, което де факто не разполагат с хора на терен в своята територия, които да извършват ежедневните задачи. От друга страна служители, които трябва да са в почивка, се ангажират – резултатът е преуморяване, неефективност и липсва на каквато и да е възможност в следващите дни да изпълняват с пълен капацитет възложените им задачи. Друг проблем е ангажирането и на районните инспектори (т.нар. квартални) – вместо да си обикалят района, да извършват полицейската си работа, в т.ч. и профилактика, те са принудени да участват в охрана на това мероприятие. Отделен е въпросът, че се ангажират и сили от Перник, Пловдив, Пазарджик, а понякога и от други дирекции. И всичко това за охраната на едно мероприятие, което не се обявява като политически митинг, а като някакъв прайд, разходка по софийските улици на лица с хомосексуална ориентация.

  1. Какви финансови средства се изразходват за охраната на София прайд от страна на МВР – заплащане на извънреден труд на служители, командировъчни, разходи за осигуровки, разходи за гориво и други? Моля, да ми предоставите данни за 2016, 2015, 2014, 2013 и 2012 г.

Мотиви: финансовите разходи, т.е. цената, която се плаща от бюджета, т.е. от данъкоплатеца, за провеждането на София прайд следва да бъдат ясни и публично оповестени. Колко струва на обществото гей парада, заплаща ли се въобще извънредния труд на полицаите, какви други разходи се извършват и от кое перо от бюджета на МВР се поемат?

  1. Заплащали ли са от София прайд разходи за охрана на МВР през 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 г.? Ако да – в какъв размер и какъв е произходът на средствата?
  2. Извършвало ли е МВР оценка на въздействието с оглед ангажирането на значителен полицейски ресурс за охрана на София прайд?

Мотиви: концентрирането на значителен брой служители за охрана на обществения ред при провеждането на София прайд означава оголване на територията на районните управления. В тази връзка това означава нарушаване на патрулно-постовата дейност, забавяне на разследвания и оперативни мероприятия. Изключително е важно да има оценка за въздействието от подобни ситуации, защото за съжаление това допълнително демотивира състава и разстройва организацията на работния процес. Мултиплицирането на този ефект поставя под съмнение пък способността на териториалните поделения на МВР да осъществяват основните си функции. И тук следва въпросът за приоритетите – кое ни е по-важно? Гей парадът или обществения ред като цяло?

Уважаеми г-н министър,

Поставям тези въпроси не от желание да се произвеждат скандали и дрязги, а защото това са въпроси, които висят без отговор от години. До момента не се и намери министър на вътрешните работи, който да им отговори. В тази връзка изказвам убеждението си, че ще представите на мен, респективно и на обществото, ясни отговори по така поставените питания.

06.06.2017 г.                                                                   С уважение:

гр.  София

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Джамбазки с остра позиция за „червените линии“ на Северна Македония

Българският представител в Европейския парламент Ангел Джамбазки с остър коментар относно приетите от северномакедонския парламент „червени линии“ за идентичността и езика в...

Проектът „Мини Шенген“ обслужва великосръбския шовинизъм

Националният интерес на България е Македония да знае и помни българската си същност С една приета резолюция за държавните...

Искрен Веселинов: Скандалът между ИТН и ДБ е надцакване за постове

Това е едно обикновено надцакване за постове и за политическо влияние, така заместник-председателят на ВМРО Искрен Веселинов коментира за „България 24“ скандала...

Кузман Илиев: Комунизмът не работи, дори да е пребоядисан в зелено

Как изглежда „светлото и чисто бъдеще“, заложено в новия климатичен план на ЕС Де факто се унищожава родната...

Александър Сиди: Слави да предложи космонавта Александър Александров за премиер

Чрез Александров ще бъде изпълнена космическата програма на ИТН Слави Трифонов казва: „Ще дадем имена за правителство, когато му...

ВМРО – Карлово с поредна акция „Чиста памет“

ВМРО – Карлово се събраха и почистиха паметника на карловския войвода Петър Юруков. Отне...

Благодарение на ВМРО Благоевград има паметник на революционерката Мара Бунева

На 28 юли 2021 г. в Благоевград благодарение на ВМРО бе монтиран паметник на българската героиня Мара Бунева. След...

Коментари