Начало По места Над 1,1 млн. лв. от глоби са влезли в бюджета на Столична...

Над 1,1 млн. лв. от глоби са влезли в бюджета на Столична община за 2017 г.

Събраните от Столична община приходи от наложени глоби и санкции по общински наредби за 2017 г. са 1 164 369,78 лв., а за първото тримесечие на 2018 г. – 271 588,02 лв.

Това стана ясно след питане на общинския съветник от ВМРО и председател на групата „Патриоти за София“ в Столичния общински съвет Карлос Контрера.

Въпросите, които поставя още съветникът, са за броя на установените административни нарушения, кои са най-честите нарушения и по кои общински наредби са те. 

В отговора на кмета на София Йорданка Фандъкова (тук >>> ) се дават следните данни:

В изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община през 2017 г. са наложени 3327 глоби с квитанции, 739 глоби с фиш, 429 са актовете за установяване на административно нарушение и 40 са издадените наказателни постановления. За първото тримесечие на 2018 г. са наложени 559 глоби с квитанция, 146 са глобите с фиш, 211 са АУАН, а издадените наказателни постановления са 92 броя. Разликата между съставените актове и издадените постановления за първото тримесечие на 2018 г. се дължи на това, че част от актовете са в процедура по разглеждане от административнонаказващия орган.

По Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община през 2017 г. са наложени 9 глоби с квитанция, 10 са актовете за установяване на административно нарушение и 10 са наказателните постановления. За първото тримесечие на 2018 г. са издадени 11 АУАН.

Съгласно Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община през 2017 г. са наложени 24 глоби с квитанция, 14 глоби с фиш и 33 акта за установяване на административни нарушения. Издадените наказателни постановления са 43 броя. През първото тримесечие на 2018 г. са издадени 76 наказателни постановления.

Издадените наказателни постановления за нарушения на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община през 2017 г. са 6 670 броя. За този период от Столичен инспекторат са наложени 746 глоби с квитанция, 5380 глоби с фиш и 2485 АУАН. През първото тримесечие на 2018 г. са издадени 1 295 броя наказателни постановления. За този период Столичен инспекторат е наложил 177 глоби с квитанция, 1022 глоби с фиш и 1037 АУАН.

В посочената справка не са включени издадените актове за установяване на административни нарушения от районните администрации.

Текста на питането на Карлос Контрера >>>

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОС Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

от

Карлос Арналдо Контрера – общински съветник

Относно: събрани от Столична община приходи от наложени глоби и санкции по общински наредби

Уважаема госпожо кмет,

По отчет за изпълнението на сборния бюджет на Столична община за 2017 г. администрацията е събрала 19 692 000 лв. при първоначален разчет 22 200 000 лв. В сборния бюджет за 2018 г. на Столична община са прогнозирани 20 500 000 лв. Към анализите, придружаващи проекта за бюджет на Столична община за 2017 г. и за 2018 г. се отбелязва, че по това перо се отчитат и лихвите за просрочени задължения /недоборите/ от данъци и такса за битови отпадъци. Това е валидно от 2013 г. С оглед изпълнението на бюджетната политика на Столична община и всеобхватно прилагане на административно-наказателната дейност по общинските наредби, следва да се изясни структурата на приходите от „Глоби, санкции и наказателни лихви“. Включването лихвите от недоборите значително изкривява картината и логично води до завишение на това перо и до преизпълнение на прогнозираното. Не става ясно обаче какви са приходите по параграф „Глоби, санкции и наказателни лихви“ от наложени и събрани глоби и санкции, наложени по АУАН и с наказателни постановления. Тази детайлна информация липсва в докладите за приемане на сборните бюджети. Това не позволява да се извърши анализ първо за ефективността на прилагането на административно- наказателната политика, второ за честотата на нарушенията по различните наредби на Столична община и трето да се прогнозира и предприеме промяна там, където санкциите са занижени, налагането им не води до дисциплиниращ и превантивен ефект за нарушителите. Подробна информация за структурата на постъпленията от събрани глоби и санкции ще даде насока и за бъдещи промени в нормативната уредба, предвид факта че все още има административно-наказателни състави, които де факто не работят и контролната дейност по прилагането им е подценена. Водещото в случая не е колко средства сумарно е събрала Столична община по издадени и влезли в сила наказателни постановления, а дали оперативният контрол и налаганите глоби и имуществени санкции оказват търсения общественополезен ефект. Ако честотата на типовете нарушения се запазва или увеличава, е необходимо да се предприемат мерки за промяна на тенденцията. Ако размерът на налаганите наказания е малък, или контролът е неефективен, в т.ч. събирането на глобите и санкциите е неефективно – нужни са подобрения. От друга страна има обществени нарушения, които трудно се поддават на контрол и администриране, в резултат на което се нарушава качеството на живот на гражданите и състоянието на публичната среда. Такива примери са безогледното паркиране в нарушение на чл. 45 от Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община – паркиране на по-малко от 5 м. от пешеходни пътеки, кръстовища и велоалеите, паркирането в зелени площи, градинки и паркове и т.н. Твърдя, на база емпирични наблюдения и обобщаване на сигнали и жалби от граждани, че има системен проблем с паркирането в нарушение на наредбата. Хиляди такива ситуации на ден имаме не само в кварталите, но дори и в идеалния център пред погледа на служители на „Пътна полиция“ – СДВР. Паркирането и престоят в зелени площи се е превърнало в епидемиологично явление, в резултат от което множество терени в режим на ТГО, междублокови пространства, предназначени за озеленяване, детски и спортни площадки са превърнати в кални ниви. Разглеждам това и като саботиране на усилията на Столична община и не малко граждани за облагородяване на тези пространства. Стига се и до куриози, в които поради паркиране в нарушение се чупят млади дръвчета, за чието засаждане и поддържане общината инвестира стотици хиляди левове на година. Това са само една част от негативните примери. Могат да бъдат посочени и други – повреждане и унищожаване на паркова мебел, незаконно депониране на отпадъци и земни маси, унищожаване на зелени площи чрез депониране на отпадъци и други.

Очевидно има явен дисбаланс в интензитета на нарушенията и санкционната дейност, чиято цел е да накаже нарушителя, но и да се постигне ефекта на личната и генерална превенция. С други думи поради ниски или несъбрани глоби и имуществени санкции, поради по-слаб контрол на терен, нарушителите, а и други покрай тях, се охрабряват и продължават да извършват нарушения.

Вероятно са нужни подобрения в организацията на санкционната дейност, а и промени в нормативната уредба. Преди това обаче следва да имаме базови данни, на които да се извърши анализ, да се идентифицират проблемите и тогава да се търсят решения. Ето защо Ви поставям следните въпроси:

  1. Какъв е броят на съставените АУАН и издадените наказателни постановления по Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община по чл. 80 и чл. 81 за 2017 г. и за първото тримесечие на 2018 г.
  2. Какъв е броят на съставените АУАН и издадените наказателни постановления Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община по „л. 85, чл. 87- 96 за 2017 г. и за първото тримесечие на 2018 г.
  3. Какъв е броят на съставените АУАН и издадените наказателни постановления Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община по чл. 54 за 2017 г. и за първото тримесечие на 2018 г.
  4. Какъв е броят на съставените АУАН и издадените наказателни постановления Наредба за организация на движението на територията на Столична община по чл. 142, 143,144,145 и 146 и по чл. 45 (общите забрани) за 2017 г. и за първото тримесечие на 2018 г.
  5. Какви са размерите на сумите, събрани от наложени глоби и санкции за 2017 г. и за първото тримесечие на 2018 г. по издадените и влезли в сила наказателни постановления за извършени административни нарушения?

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Красимир Каракачанов: Провежда се най-мащабното учение на Сухопътните войски през последните 20 години

Учение „Балканска стена - 2020” на Сухопътните войски , което се провежда в момента на учебен полигон „Корен“, е

Веселинов: ВМРО е единствената партия, която се опитва да помогне на туристическия бранш

На Общинската конференция на ВМРО - Варна Искрен Веселинов представи пакет от мерки за подпомагане на туристическия бранш Подпомагане...

Каракачанов пред „Сител“: По време на Титова Югославия, ако говориш за ВМРО – отиваш в „Идризово“

По повод празника 23 октомври, датата на основаване на ВМРО, лидерът на Организацията Красимир Каракачанов даде интервю за македонската телевизия „Сител“.

127 години ВМРО (ОБЗОР)

На 23 октомври 2020 г. се навършиха 127 години от създаването на родолюбивата, българска, патриотична организация ВМРО. По този...

ВМРО – Карлово с пореден жест към медицинските лица

Поредно дарение на защитни средства направиха общинските съветници от ВМРО - Карлово. То бе заинфекциозното отделение в...

ВМРО откри паметна плоча на Гено Димитров в село Струпец

Навръх годишнината на родолюбивата, българска патриотична организация ВМРО в село Струпец беше открита паметна плоча на революционера Гено Димитров. Тя е изработена...

Д-р Петрова се включи в раздаване на хранителни продукти на хора от област Плевен

Д-р Султанка Петрова се включи в раздаването на пакети с хранителни продукти от първа необходимост в градовете Долна Митрополия, Долни Дъбник и...

Коментари