Начало Народно събрание От ВМРО предлагат повече пари за читалища и библиотеки в Бюджет 2020

От ВМРО предлагат повече пари за читалища и библиотеки в Бюджет 2020

Врачанският народен представител от ВМРО и групата на Обединени патриоти в 44-ото Народно събрание Красимир Богданов изпълни обещанието си и поиска повече средства от държавата за култура. Преди второ четене на бюджета за 2020 г. той и депутатът и организационен секретар на ВМРО Юлиан Ангелов внесоха аргументирано предложение за повишение на средствата във финансовата рамка на държавата. Ако бъде одобрено предложението, ще има по-голям финансов ресурс за читалищата и библиотеките догодина.

Във връзка с публикуваното РМС № 644/01.11.2019 г. за изменение на Решение № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. В Приложение № 4 към т. 4, функция VI. „Култура, спорт, почивни и религиозни дейности”, т. 2. Общински културни институти с регионален характер: музеи, художествени галерии и библиотеки с регионален характер, е предвидено увеличение с 8.6% във връзка с увеличението на разходите за персонал с 10 на сто, според изпълнителната власт. За пълноценното изпълнение на изискванията към регионалните библиотеки, заложени в чл. 27 от Закона за обществените библиотеки, е необходима адекватна промяна и на частта от субсидии, пише в мотивите на вносителите.

Богданов и Ангелов допълват, че в проекта за държавен бюджет 2020 г. стандартът за субсидирана бройка в читалищата е определен в размер на 10 440 лв. От гледна точка на практиката, сумата е недостатъчна за нормално функциониране на едно читалище, така че то да може да изпълнява функциите си, разписани в закона за народните читалища.

Ето пълния текст на аргументираното предложение:

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ

И ФИНАНСИ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

УВАЖАЕМИА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС внасяме аргументирано предложение за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване на 13.11.2019 г. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен на 31.10.2019 г., както следва:

В чл. 1 се правят следните изменения:

а).В ал. 1, в раздел I „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ“:

– на ред I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ числото „28 038 582,7″ се заменя с „28 040 384,1“.

– на ред 1. Данъчни приходи числото „25 029 770,0“ се заменя с „25 031 571,1“.

б) В ал. 2, раздел III „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -НЕТО:

– на ред III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО числото „12 238 541,5“ се заменя с „12 240 342,9“.

– на ред 1. Предоставени трансфери за: числото „12 257 473,7“ се заменя с „12 259 275,1“.

– на ред 1.1 Общините числото „4 202 545,5“ се заменя с „4 204 346,9“.

В чл. 50 числото „3 653 185,2“ се заменя с „3 657 986,6“.

В чл. 51 , в приложената таблица на последния ред „Всичко“ в колона „Разходи за делегирани от държавата дейности“ числото „3 653 185,2“ се заменя с числото „3 654 986,6“ и числото в колона „Култура“ 136 044,1 се заменя с числото „137 845,5“.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Юлиан Ангелов: Българската и македонска икономика трябва да си взаимодействат

Трябва да се насърчаване обща национална икономика между България и Македония От Македония внасят лозаро-винарски продукти, вино – не...

Джамбазки: Предложената обща селскостопанска политика на ЕС повтаря историята с пакет „Мобилност“

Обща селскостопанска политика няма как да еефективна, като се предвиждат повече пари за неконкурентните фермери от старите държави.

Александър Сабанов: Аз съм икономист и въпреки това винаги слагам живота пред икономиката

Депутатът смята, че по-строгите противоепидемични мерки са необходими, каквото и да значи това за икономиката Човешкият живот винаги е...

Стоян Божинов: Първият опит за създаване на „ОМО – Илинден“ е около 1970 г.

Народният представител от ВМРО Стоян Божинов от Петрич, който е бил полицай и адвокат, анализира кой и как създаде сепаратистката организация „ОМО...

Доц. Михов: Поругаването на Министерството на отбраната обижда Българската армия

В понеделник протестиращите оскверниха символа на Българската армия - не го приемам, каза депутатът Министерството на отбраната се...

Социалното фермерство става алтернатива за трудова интеграция

Иновациите в селските райони все по-често са насочени към биоземеделието автор: д-р Султанка Петрова, източник: „Труд“

Доц. Михов: Главнокомандващият на армията Радев ще се разграничи или ще подкрепи поругаването на МО?

С какво е виновна на тези озлобени човечета армията, в чиито редове са отдавали живота си в името на Отечеството нашите предтечи?!

Коментари