Начало Народно събрание Патриотичният фронт оповести управленските си приоритети (обновена)

Патриотичният фронт оповести управленските си приоритети (обновена)

Позиция във връзка с предстоящите консултации за съставянето на програма за управление на страната и на правителство на националното спасение разпространи „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“.

От коалицията представят своите идейни начала, на база на които е възможно водене на разговори между политическите формации, влизащи в състава на следващото 43-то Народно събрание. Копие от документа е изпратен и до печатни и електронни медии, като целта е пълна прозрачност на преговорите.

От двете партии очакват и останалите политически сили да оповестят приоритетните си политики, а на 19 октомври – неделя, да се проведе съвместна кръгла маса.

Какви са предложенията на Патриотичния фронт, които трябва да бъдат приети от останалите политически формации, за да бъде създадено правителство на националното спасение, прочетете по-долу:

Уважаеми госпожи и господа,

Водени от чувството за отговорност пред българските граждани и важността на въпросите, които следва да бъдат решени в настоящата политическа ситуация, представяме Ви нашата позиция по поставения в Отвореното писмо от 08.10.2014 г. дневен ред:

КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“  е за съставяне на програмно управление –Правителство на националното спасение, съставено от издигнати от партиите специалисти – неполитически лица, и подкрепено от максимално голям брой политически сили.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ

 

I. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДПС ОТ ВЛАСТТА

Патриотичният фронт – НФСБ и ВМРО е готов да подпише Национална програма за спасение на България и подкрепи програмно правителство от специалисти, както и да предложи такива, които да участват в състава на правителството. За дейността на предложените специалисти, Патриотичният фронт поема пълната политическа отговорност и последствия, което е въпрос на чест и достойнство  за една национално отговорна политическа сила.

      Тази отговорност Патриотичният фронт ще поеме само при едно политическо условие – поемане на ангажимент  от ръководството на политическата сила – мандатоносител и лично от министър председателя за отстраняване и подмяна в най-къс срок на всички представители на антиконституционната и антибългарска партия ДПС от всички държавни институции: министерства, агенции, комисии, областни управи и др.

II. ИКОНОМИКА СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА

Възраждане на българската икономика, стимулиране на българското производство и спешно повишаване доходите на българите.

1. Промени в законодателството с цел освобождаването на ЕТ, малките и средни предприятия от режима на ограничения и ненужно завишени нормативни изисквания, поставящи го в зависимост от рекета на контролните органи.

2. Приемане на закони против монополите, освобождаването на Комисията за защита на конкуренцията от политическа намеса и превръщането й в основен антимонополен инструмент и институция, гарантираща нормална конкурентна среда в търговската дейност.

3. Приемане на Закон срещу спекулата забраняващ неправомерното завишаване на цените на стоките от производителя до пазара.

4. Създаване на пътна карта на документооборота за всеки бизнес и въвеждане правилото на „мълчаливото съгласие“ за издаване на разрешителни за търговска дейност. Създаване на Национален фонд за подпомагане на МСП.

5. Нов модел за разпределяне на субсидиите в селското стопанство с подкрепа за малките стопанства, зеленчукопроизводството, овощарството и скотовъдството.

6. Стратегия за възраждане на родната преработвателна промишленост и връщането на традиционните пазари в Русия и Близкия Изток.

7. Създаване на отделни министерства на икономиката, енергетиката и туризма успоредно със съкращаване на раздутия чиновнически апарат. Премахване на Министерство на инвестиционното проектиране.

8. Създаване на дългосрочна национална стратегия за туризма с насърчаване на нетрадиционните форми – културен, археологически, етнографски, селски, медицински, балнеоложки и др. съобразно спецификите на отделните райони на страната, както и на туристическия пазар. Връщане на традиционните туристи.

III. ЕНЕРГЕТИКА

Енергетиката на България е монополизирана и мафиотизирана. Това е причина за непосилно високите цени на енергоносителите – ток, газ, парно, горива и т.н. Управляващите удобно са се отказали от контрола и на практика участват в ограбването на крайния потребител.

1. Незабавно извършване на ревизия в Енергетиката под контрола на специална комисия на Народното събрание с привлечени специалисти за разследване на корпоративни и други икономически престъпления, известни в съвременната правоохрана с дефиницията „престъпления на бели якички“ и „публична корупция“.

2. Да се промени начина на назначаване на членовете на ДКЕВР и нормативната база за определяне на цените на ел. енергията и топлинната енергия. Замразяване и понижаване цената на електроенергията за гражданите и бизнеса.

3. Предоговаряне на клаузите от договорите с ТЕЦ “Марица Изток“ 1 и 3, ВЕИ-тата, както и с ТЕЦ -овете към Топлофикациите, които са в ущърб на държавата.

4. Нови ядрени проекти да се изграждат след доказване на нуждата и икономическата изгода от тях. Реализация на „Южен поток“ само при съществени финансови ползи за България и при спазване на българското и европейско законодателство. На България са нужни само проектите, от които тя и нейните граждани имат икономическа полза – а не Русия, САЩ, ЕС или корпоративни субекти.

5. Лицензиране на държавните производители на ел. енергия и НЕК за износ на ел. енергия и прекратяване на криминалната практика за търговия с евтина ел. енергия от производствени мощности държавна собственост в чужбина, а скъпата ел. енергия от частни производители да е задължително изкупувана от НЕК за сметка на българските граждани. Спешна либерализация на пазара за ниско напрежение.

6. Контрол и ревизия на драстично раздутите разходи на мини „Марица Изток“ и АЕЦ „Козлодуй“. Истинска модернизация на тези държавни дружества за да се гарантират работните места в тях без да се допуска това да е повод за корупция и злоупотреби.

7. Незабавна подкрепа от държавните органи и извършване на необходимите действия да се гарантира удължаването на живота на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ и предотвратяване на тяхното затваряне по сценария на блокове 1 до 4 в същата централа. Предотвратяване на възможността тази критично спешна задача да се превръща в повод за увеличаване на цената на тези технически мерки и изнудване от страна на фирмите изпълнители.

8. Да се търси наказателна отговорност на виновните, подписали заробващи договори за АЕЦ Белене, Южен поток, 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ-овете „Марица“ 1 и 3, „Цанков камък“ и др. губещи енергийни проекти в ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Варна“.

9. Първата и неотложна задача на правителството трябва да бъде проучването и разработването на газови находища в Черно море и на територията на страната по конвенционалния метод, с цел осигуряване на енергийна независимост, както и изграждането на заместващи (резервни) газопроводи със съседни страни.

10. Ревизия и реален следконцесионен контрол на договорите за концесия на природните изкопаеми.

11. Ревизия на лицензионната дейност на ЕРП-тата и последващо отнемане на лицензиите им за дейност на територията на страната при констатирани нарушения и злоупотреби.

IV. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Запазване на плоския данък за бизнеса и въвеждане на прогресивно семейно подоходно облагане. Освобождаване от облагане на доходите в размер на МРЗ.

2. Гъвкава промяна на ДДС за стоки от първа необходимост – лекарства, учебници, детски стоки и др.

3. Приспадане на надвнесения корпоративен данък самостоятелно от фирмите без уведомяване на НАП.

4. Възстановяване на ДДС в едноседмичен срок без ревизия за суми до 10 000 лв. за редовни данъкоплатци.

5. Данък върху оборота на големите търговски вериги, с който да се финансират местни производители.

6. Намаляване на партийните субсидии с 50 %, като стъпаловидно се ограничи субсидията за големите партии до определена максимална стойност.

7. Реална децентрализация на общините, като 20 % от събраните данъци и концесионни такси остават за общинския бюджет.

8. Данъчна амнистия за малките и средни фирми от бедните изостанали райони.

9.  Цялостна проверка на акцизните предприятия в България.

10. Банково дело:

– незабавно стабилизиране и оздравяване на КТБ без лев държавна помощ, чрез осигуряване на възможност на акционерите, вливане в друга банка или с индикиран заем. Разследване на причините и виновните за банковата криза.

– засилване на ролята на Централната банка и забрана едностранната промяна на лихвения процент;

– определяне на максимален размер на банковите такси за преводи към държавни и общински сметки.

11. За актуализация на бюджета може да се говори само след представяне на отчет за изпълнението на 9-месечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг. Неприемливо е актуализирането на бюджета с повече от 3 % от БВП.

V. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Спасяването на българската нация от изчезване е първостепенна задача на Правителството на националното спасение.

1. Създаване на министерство на социалните грижи, демографията и българите в чужбина, както и Национална демографска програма по подобие на Франция, която в рамките на 10 години реши същите катастрофални проблеми.

2. Преференции за инфраструктурни и индустриални инвестиции в райони с тежки демографски проблеми и безработица над средната за страната (Северна България и пограничните райони).

3. Планомерно привличане на население с български произход от други страни.

4. Осигуряване на достойни старини, както чрез стъпаловидно увеличаване на пенсиите, така и обвързване на пенсионната възраст със средната продължителност на живот.

5. Пресичане на практиката майчинството и бедността да се превръщат в доходен бизнес. Обвързване изплащането на помощи и детски надбавки за повече от 2 деца с образователния статус на родителите и възможността им за социална адаптация. Освободените средства от бюджета да се пренасочат към повишаване на пенсиите. Социални помощи да се изплащат само срещу реално полагане на обществено полезен труд. Премахване критерия за бруто доход при получаване на детски надбавки.

6. Здравеопазването на България е превърнато в антинароден бизнес. Незабавно трябва да се премахне монопола на Здравната каса – причина за мудното, скъпо и неефективно здравеопазване. В Германия има над 140 конкуриращи се здравни каси.

7. Да се изравнят здравните вноски на държавните служители с тези на работещите в частния сектор.

8. Да се осигури на българският пациент свободен избор на лечение. Да се премахне централизацията и монопола на т.н. клинични пътеки.

9. Признаване на труда на работещите в Спешна  помощ за І-ва категория и поне двукратно да се повишат мизерните им заплати.

10. Приемане на спешни мерки за разбиване на картела във фармацевтиката и се постигне понижаване цената на лекарствата. Да се стимулира производството и предлагането на генерични (евтини) лекарства, за сметка на новите все по-скъпи медикаменти.

11. Държавата да стимулира нетрадиционните и евтини, но доказали ефективността си  методи за лечение, като хомеопатия, билколечение и др.

12. Да се осигурят привлекателни финансови условия за специализация на младите медицински кадри.

13. Държавата да насочи своите усилия към промяна на модела на здравеопазването в посока профилактика и информираност на гражданите.

14. Връщане на медицинската помощ в малките градове, фелдшери в селата, пътуващи аптеки и дрогерии.

15. Разработване на държавна стратегия с масовите заболявания – сърдечно съдови, гръбначни изкривявания, психически разстройства, наркомания и др.

16. Безусловна безплатна и ефективна здравна грижа за пенсионерите и децата.

17. Разследване на злоупотребите с цените на лекарствата, клиничните пътеки и създаване на конкурентост на здравната каса.

VI. НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Цялостна образователна реформа, връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание в училищата и университетите.

1. Да се въведе час по физкултура всеки ден и изучаване на дисциплината „Патриотизъм“ в началния и средния курс на образование.

2. Прекратяване практиката за финансиране на училищата чрез  делегирани бюджети, които превръщат образованието в бизнес. Повишаване заплатите на българските учители, преподаватели, научни работници и др.

3. Науката и образованието да бъдат подчинени на целта – създаване на практически подготвени специалисти за нуждите на икономиката и националните приоритети.

4. Въвеждане на изпит по български език за всички деца навършили 6 години и в случай на недобро владеене – ускореното му изучаване в предучилищни паралелки за сметка на родителите. (При липса на средства – обществено полезен труд).

5. Държавна подкрепа за перспективните научни изследвания, разработки и технологии. Осигуряване  практическо приложение  на научните открития в полза на България.

6. Културната политика да бъде насочена към държавна подкрепа за българските произведения. Да се възражда и утвърждава българската самобитност, култура, традиции, език и ценностна система в противовес на пошлостта, цинизма, чалгализацията и вулгарността.

7. Чрез допълнителен данък върху чуждестранните произведения на културата да се стимулира производството на фолклор, музика, български филми, сериали, спектакли и др.

8. Да се въведе 30 % квота за български произведения на културата във всички средства за масова информация. Държавата да субсидира популяризирането на българския фолклор, традиции, обичаи, фестивали и др. прояви.

VII. ЕКОЛОГИЯ

Защитата на уникалната българска природа е сред най-важните цели на Правителството на национално спасение. Необходимо е въвеждане на драконовски мерки срещу еконарушителите, но и спиране диктата на платените псевдоеколози.

1. Да се извърши ревизия на всички строителни разрешения по българското черноморие и планинските курорти.

2. Незабавно налагане на мораториум върху сечта на българските гори и износа на необработена дървесина. Изготвяне на национална стратегия за защита на българската гора. Ликвидиране на т.н. „дървена мафия“ която се контролира от ДПС

3. Въвеждане на непрекъснат контрол върху вредните емисии на големите промишлени замърсители като Лукойл, ТЕЦ-ове, циментови, химически и др. заводи.

4. Увеличаване броя на екарисажите и кланиците в страната.

5. Субсидиране на екологично чистите земеделски производства и забрана опитите на използване на ГМО. Превръщане на екологичното земеделие и животновъдство в национален приоритет и нарицателно име за България

VIII. СЪДЕБНА СИСТЕМА И СИГУРНОСТ

Правителството на националното спасение трябва да гарантира справедливо правораздаване и спиране на двойния стандарт в съдебната система.

1. Да се осигури правото на българския гражданин да използва оръжие в защита на своя живот, здраве и собственост, както и плодовете на своя труд. Това е най-евтиният за държавата начин да пресече масовата битова престъпност.

2. Да се удвоят присъдите на длъжностните лица (държавни и общински служители) спрямо присъдите определени за изпълнител на престъплението – в т.ч. толерираната от управляващите мащабна контрабанда на горива, цигари, алкохол, наркотици, жилищни измами и др.

3. Затворите да се превърнат от „школи за престъпници“ в места за превъзпитание чрез труд в полза на обществото. Да се спират социалните помощи за престъпници с висящи дела.

4. Полицията да гарантира спазването на законността в циганските квартали и гета.

5. Да се закрие „държавата в държавата“ НСО, като функциите ѝ се прехвърлят към ГДБОП.

6. ГДБОП да се извади от ДАНС и се прехвърли към полицията.

7. Полицейските управления да се прехвърлят на подчинение на общините като кадровите правомощия се изпълняват от МВР.

8. Истинска реформа в контраразузнаването, външното военно разузнаване и вътрешния контрол на всички нива в МВР. Усилване на капацитета на тези органи с привличане на най-съвременни обучителни методологии, преосноваване на цели сектори с нови обучени и „незамърсени“ служители.

9. Специални действия за подготовка на българската държава за борба с ислямските терористични организации, които са вече на подстъпите на българската граница.

10. Радикални мерки за спиране на нелегалните имигранти.

11. Да се извърши незабавна реформа в Агенция „Митници“, свързани с неколкократно повишаване на заплатите на митническите служители, както и със засилване на вътрешноведомствения контрол, чрез аудио-видео наблюдение на всяко работно място. Увеличаване наказанието за длъжностни лица извършили митнически нарушения.

12. Съдебната система да бъде освободена от политическа опека – ВСС, ВКС, ЦИК и  Главна прокуратура да бъдат сформирани на професионален, а не на политически принцип. Конституционна реформа за декриминализиране, ликвидиране на злоупотребата с власт и корупция и унищожаването на срастването на престъпността с правоохранителните органи, политическия и олигархичен елит.

13. Да се узакони правото на всеки гражданин или организация да сезират Конституционния съд за нередности, както и да искат тълкуване на Конституцията и законите по конкретен въпрос.

14. Да се промени и демократизира Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

15. Да се прекрати практиката на постоянно увеличаване на съдебните такси и се определи таван не повече от 100 лв., независимо от материалния интерес. Съдебните такси или депозити за разноски да се плащат в самия съд на каса или чрез таксови марки.

16. Прокуратурата да се прехвърли към изпълнителната власт.

17. Да се извърши проверка и заведат дела по всички престъпления по служба от национален мащаб, свързани с престъпна приватизация през целия период на прехода.

18. Незабавна промяна на Избирателния закон с цел въвеждане на задължително гласуване. Секции извън ЕС да могат да се създават само в дипломатическите ни представителства. Въвеждане на образователен ценз за гласуване (завършено основно образование). Право на глас да имат само граждани, владеещи добре писмен и говорим български език.

IX. НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА

Върху отбранителната мощ на България беше нанесен жесток удар. От страна със значимо влияние на Балканския полуостров, България се превърна в страната с най-малка армия и ниска степен на боеготовност.

1. Да бъде възстановена наборната служба с продължителност минимум 6 месеца, както и  трудовите войски за срок от 1 година, като място за придобиване на професия и изграждане на чувство за отговорност и съпричастност към обществото за срок от 1 година. Трябва да бъде възобновено и военното обучение в средния образователен курс.

2. За противопоставяне на външна военна агресия е необходимо незабавното възстановяване на ракетните бази тип „земя – земя“ в Южна България.

3. Модернизация на българската армия с най-съвременни бойни системи и военно обучение. Поставяне пред съюзническите ни държави на искане за безвъзмездно предоставяне на военна техника в достатъчни размери за пълно възстановяване на бойните възможности на българската армия.

4. Необходимо е незабавно извеждане на всички български войски от чужди държави както и прекратяването на договорите за чужди бази на българска територия, които превръщат България в мишена за мащабни терористични атаки.

5. Правителството на националното спасение е за спешно завършване на защитната ограда по цялата граница с Република Турция.

X. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Външната политика на България да бъде подчинена на полезния за Родината баланс в полза на националния интерес и независима от Вашингтон, Москва или Анкара.

1. Присъствието ни в Европейския съюз трябва да бъде подчинено на първо място на националните интереси. Нашите дипломати и представители в Европарламента трябва да са истински патриоти и да отстояват единствено изгодните за България позиции. Независимостта, достойнството и националният суверенитет трябва да бъдат основна цел на българските дипломати.

2. Прекратяване на марионетното поведение на външната политика в полза на Русия и САЩ, както и пълноценно и независимо използване на правото на глас и вето на България в ЕС. Категоричен отказ за подкрепа на споразуменията за свободна търговия на ЕС с Канада и САЩ , ако не бъдат отменени визите за тези държави за български граждани.

3. Против приемането на Турция в ЕС – поради фундаменталните различия в религията, културата, традициите и манталитета. Приемането на 70-милионна Турция за пълноправен член на ЕС носи сериозна заплаха България да изчезне. Необходимо е предоговаряне на транспортните споразумения с Турция, съгласно които десетки хиляди тежкотоварни автомобили рушат републиканската пътна мрежа напълно безплатно.

4. България трябва да развива отношенията си не само със САЩ и ЕС, а също със страни като Китай, Япония, Русия, Индия, Бразилия и с държави от региона на Близкия Изток.

5. Правителството на националното спасение е за специална външнополитическа стратегия спрямо българите в чужбина, както и към чуждите граждани с българско самосъзнание, живеещи в Македония, Сърбия, Албания, Косово, Турция, Румъния, Украйна, Молдова, Русия и др. Необходимо е създаване на министерство на  социалните грижи, демографията и българите в чужбина.

6. Посолствата на България трябва да престанат да бъдат почивна база за фалирали политици. Търговските аташета, вместо да работят за себе си и за приближени фирми, трябва да бъдат заменени с технократи, които да проучват и обезпечават икономиката ни с научно-технически патенти, новости, открития. От друга страна те трябва да осигуряват пазари на всяка българска фирма, която създава продукция за износ.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Александър Сиди: ДПС готви парламентарна хватка, за да има правителство

ДПС ще направи парламентарни хватки, за да има правителство. Всичко е договорено в Росенец. Депутатите от партията на Ахмед Доган ще излезнат...

Веселинов: ДПС ще управлява с ИТН независимо какво се говори за пред обществото

Липсата на Патриотите в парламента отваря широко вратите за връщане на ДПС в управлението. Всичко, което става в 46-ото Народно събрание е...

Глобалистите с картечница

Европа се разцепва на две под напора на културната война, която набира скорост Ние сме стожер на християнството на...

Контрера: 16 години след Тройната коалиция ще имаме Четворна коалиция, като общото между тях е участието на ДПС

Ликуй, народе! Статуквото падна! Партиите на протеста избраха председател на Народното събрание и трасираха пътя към нова управленска коалиция, която ще ни...

Искрен Веселинов: Желая успех на Слави, на сценаристите, на балета и на актьорската вечер

ИТН са в капана на Конституцията, смята заместник-председателят на ВМРО Започва работа 46-ото НС. Местата си ще заемат 112...

Сиди: Г-н Трифонов е космополит, докато ние си представяме скромна България на три морета

За резултата на коалиция „Български патриоти“, за възможните варианти за излизане от политическата криза, за липсата на представител на консервативното политическо пространство...

Красимир Каракачанов: Христо Иванов да бъде така добър да замълчи за Македония

Това, което той защити днес от трибуната на НС, е чужд, не национален интерес! Това послание отпръви към лидера...

Коментари