Начало По места „Патриоти за София – ВМРО и АТАКА“ с предложения за бюджета на...

„Патриоти за София – ВМРО и АТАКА“ с предложения за бюджета на Столична община

Председателят на групата общински съветници „Патриоти за София – ВМРО и АТАКА” Карлос Контрера и заместник-председателят на Столичния общински съвет Николай Пехливанов внесоха предложения за промени в предложения бюджет на Столична община за 2017 г.

Предложенията са основани на прагматизъм и най-вече на конкретни искания, които граждани отправят към групата общински съветници на Патриотите. Прави се предложение за вътрешно преразпределение на разходи в контекста на общата рамка на бюджета.

Основните акценти са целево отпускане на 200 000 лв. за ремонт на вътрешнокварталните улици в район „Оборище“, отпускане на 180 000 лв. за завършването и въвеждането в експлоатация на православен храм „Св. Архангел Михаил“ в гробищен парк Бакърена фабрика, отпускане на средства за закупуване на специализирани високопроходими автомобили за нуждите на „Общинска полиция“.

Групата общински съветници внася и конкретни предложения за реконструкцията на Западен парк.

„Патриоти за София“ предлагат на заместник-кмета по транспорта и транспортната инфраструктура и поименен списък на улици в периферните райони, нуждаещи се от основен ремонт и реконструкция. Става дума за населените места в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Нови Искър“ и „Кремиковци“.

Отправя се и предложение за целево финансиране през годината на строителни и ремонтни дейности за две училища – в „Овча купел“ и с. Мрамор.

Николай Пехливанов коментира, че чрез добро вътрешно преразпределение на средства могат да се реализират редица благоустройствени мероприятия. Според него за сметка на текущи разходи, които са необосновано високи, може да се намери ресурс за капиталови разходи. Общинският съветник от АТАКА посочва, че много внимателно и прецизно трябва да се наблюдават разходите за администрация, защото те не гарантират оптимална ефективност.

Карлос Контрера от ВМРО обяснява, че бюджетът е логично структуриран, като някои разходи трябва да бъдат преосмислени, защото са необосновано завишени, а в същото време има недофинансиране за други дейности. Той смята, че предложенията, направени от социалистите, са необосновани.

Лично аз не приемам логиката „дайте да дадем“. Не приемам необоснованото раздуване на приходи, за да се заложат още и още пари за харчене. Философията на бюджетирането трябва да е насочена не към безкрайно увеличаване на сумите, а към целта – харчейки едни пари, да постигнеш оптимален ефект. Самото залагане на едни пари за нещо не означава, че то ще се случи. В този смисъл призивът на левите да се заложат повече пари от данъци и вярването им, че през 2017 г. ще има бум на строителството, са абсурдни. Нямат логична опора с факти, а са едни твърдения за красиво бъдеще. Да се прави бюджет с илюзии е пагубно. Но това е тяхната политика, коментира Контрера.

От ВМРО – Българско национално движение припомняме, че в бюджета на Столична община за 2017 г. вече са заложени 20 млн. лв. за отчуждения на частни имоти, попадащи в зелени площи, паркове и улици. Още през м. октомври 2016 г. Карлос Контрера внесе официално предложението до заместник-кмета по финансите Дончо Барбалов. Според Контрера това е стъпка в правилната посока, защото има хиляди имоти, които трябва да се придобият от Общината за паркове, градини, изграждане на улици и друга публична инфраструктура.

Пълен текст на предложението >>>

ДО ЗАМЕСТНИК-КМЕТА ПО ФИНАНСИ

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Г-Н ОРЛИН АЛЕКСИЕВ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

От ПГ „Патриоти за София – ВМРО и АТАКА”

относно: доклад за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 г. с вх. № СОА17-ВК66-09.01.2017 г. от кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова

 

Уважаеми г-н Барбалов,

Уважаеми г-н Алексиев,

От името на ПГ „Патриоти за София – ВМРО и АТАКА” правим чрез настоящото предложение за изменение и допълнение в доклад с вх. № СОА17-ВК66-09.01.2017г. Нашите предложения са продиктувани от разбирането, че бюджетът на общината е основаният политически инструмент не само за осъществяване на политики, но и за реализацията на публични мероприятия, които водят до подобряване живота на гражданите и ефективността на институциите и службите в рамките на местното самоуправление.

Водени от горното Ви предлагаме:

  1. В Поименния списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи към проекта за бюджет 2017г. да бъдат направени следните изменения:

1.1  В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” средствата за Основен ремонт на улици и мостови съоръжения да бъдат намалени от 4 224 927 на 4 024 927 лв.

1.2  В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” да бъде добавен нов обект „Рехабилитация на вътрешноквартални улици – район „Оборище” – 200 000 лв. Средствата да се отнесат в графа „Собствени бюджетни средства”;

1.3  В дейност 745 „Обредни домове и зали” да се добави обект „Доизграждане на православен храм – гробищен парк „Бакърена фабрика” – 180 000 лв., които да бъдат отнесени към графа „собствени бюджетни средства”;

1.4  В дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците”, Рекултивация и надграждане на депо Садината – клетки 1 и 2 сумата от 4 000 000 да бъде намалена на 3 820 000 лв.

  1. В група 401 „Здравеопазване”, 10-00 издръжка, 10-20 „Външни услуги” прогнозният разход 705 700 да се намали на 655 700;
  2. В група 503 Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетостта, 10-00 Издръжка, 10-20 „Външни услуги” прогнозният разход 738 500 да се намали на 688 500;
  3. В група 202Полиция, вътрешен ред и сигурност, 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи, 52-04 Придобиване на транспортни средства да се запише 100 000 лв.

 

МОТИВИ

 

Уважаеми г-н Барбалов,

Уважаеми г-н Алексиев,

Нашите предложения по същество са продиктувани не от опит да се прави безсмислено политическо говорене в стил „дайте да дадем”, а са основани на прагматизъм и най-вече на конкретни искания, които граждани отправят към нашата група общински съветници. Поради тази причина, съобразявайки се с реалистичното, а не с имагинерното, всъщност правим предложения за вътрешно преразпределение на разходи в контекста на общата рамка на бюджета. Ето защо предлагаме що се отнася до ремонта на вътрешноквартални улици за район „Оборище”, това да се разпише изрично. Аргументи в тази насока са фактите, че заради строителството на Трети метродиаметър район „Оборище” е един от столичните райони, в които се въведоха сериозни реорганизации в движението, а по редица улици трафикът се увеличи. Това създава неудобство и на живеещите в района. Предлагаме целевото отпускане на тези средства от една страна като компенсаторен механизъм, а от друга като израз на целенасочена политика пътните ремонти да не се извършват спорадично и хаотично, а планово. Според анализа на районната администрация предложените средства ще стигнат за рехабилитация на значителна част от местата, където има нужда от рехабилитация на уличните платна.

Също така предлагаме да бъдат отпуснати целево средства в рамките на настоящата бюджетна година за доизграждане на храма на гробищен парк „Бакърена фабрика”, водени от логиката, че този гробищен парк все още не разполага с молитвен дом, където да се извършват обредите. За сведение – гробищен парк „Бакърена фабрика” е вторият по големина на територията на столицата, там ежедневно се извършват обреди, понякога повече отколкото на „Централни гробища”. За дострояването и въвеждането в експлоатация на храма „Свети Архангел Михаил” са нужни 180 000 лв.Налице е значително недоволство сред хората, но и очакване този проблем да бъде решен в най-кратки срокове. Считаме, че предложеното от нас е в контекста на предприетата политика на Столична община за реорганизация и облагородяване на гробищните паркове. С отпускането на тези средства храмът ще бъде завършен и въведен в експлоатация.

Предложените от нас намаления по дейности „външни услуги” в две направления е свързано с желанието за повече бюджетна дисциплина и недопускане прекомерно и системно увеличаване на разходите за „външни услуги”. За съжаление това е практика, която често се среща в бюджетирането и при недостатъчно контрол от страна на общинския съвет се допуска неефективно и ненужно увеличение на този тип разходи. Ето защо, предлагаме сумите от намаленията да се пренасочат към друго направление – „Обществен ред и сигурност”, при това с цел извършване на разходи за придобиване на ДМА. В конкретния случай предлагаме закупуването на 4 високо проходими автомобила за нуждите на Дирекция „Сигурност”/ „Общинска полиция”. Предложението е продиктувано от очевидната оперативна необходимост „Общинска полиция” да разполага с подобни превозни средства, предвид спецификата на задачите, които й се възлагат. Един пример – преди седмици, в рамките на изпълнение на задълженията по контрол на трафика по пътищата във „Витоша планина автомобилите на Общинска полиция закъсаха. Отделно от това спецификата на работата и поставяните задачи изискват достъп със служебни автомобили до места, които не винаги са лесно проходими. На трето място при извършване на проверки и задържане на лица с настоящия автопарк от леки автомобили е практически невъзможно конвоирането на лица до местата за задържане. Автомобилите, с които са оборудвани „Общинска полиция” са практически неефикасни за спецификата на дейността поради малкия си габарит. Отделно от това и транспортирането на необходимите предпазни средства и полицейско оборудване също изискват друг тип леки автомобили. В тази връзка правим и нашето предложение. Целта е подобряване на работата и ефективността на „Общинска полиция” и нормализиране на условията, при които се изпълняват функциите на това звено.

17.01.2017 г.                                                          

гр. София

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Карлос Контрера: ДБ са един политически фактор без ясна идеология и последователност в действията

Коментар от личната страница на столичния общински съветник от ВМРО Карлос Контрера за особеностите на градската десница Хлъзгавата позиция...

Каракачанов: Само ние тук си търсим легенди, за да бъдем различни

Когато в Европа има една истерия покрай коронавируса, това ще се отразява и върху българската икономика Ако правителството може...

За първи път след 22 годишно прекъсване курсанти положиха клетва във ВВВУ „Г. Бенковски – Долна Митрополия“

За първи път, след 22 годишно прекъсване, днес във Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия се състоя тържествен ритуал по...

Юлиан Ангелов: Необходима е цялостна концепция, която всички институции да следват, за справяне с битовата престъпност

Последните години политиката на страната е насочена намаляване на битовата престъпност. И чисто статистически има такова намаление, каза пред БНТ депутатът от...

В Карлово деца участваха във военна игра в памет на войводата Петър Юруков

Военна игра в памет на Петър Юруков - карловски войвода и участник в Илинденско-Преображенското въстание, загинал за свободата на българите в Македония,...

Състоя се ежегодна среща на Националната женска организация на ВМРО

В събота в София се състоя ежегодна среща на Националната женска организация на ВМРО. Присъстваха председателите на женските организации...

Красимир Каракачанов: Безусловна капитулация на правителството няма да има

Красимир Каракачанов, вицепремиер по обществения ред и сигурността, министър на отбраната и лидер на ВМРО, в разговор с Илиана Беновска в седмичното...

Коментари