Начало По места По настояване на Контрера Фандъкова ще проверява строителни нарушения в ж.к. Младост

По настояване на Контрера Фандъкова ще проверява строителни нарушения в ж.к. Младост

Общинският съветник от ВМРО и председател на групата „Патриоти за София“ в Столичния общински съвет Карлос Контрера отправи питане до кмета Йорданка Фандъкова във връзка с неспазване на правилата на застрояване в ж.к. Младост-1. Съветникът е бил сезиран за проблема от живущи в бл. 79В, че има отклонения от проекта при изглаждането на обекта в УПИ IX 507 в района.

Той пита извършена ли е проверка по подадения от него сигнал и има ли данни за възможен конфликт на интереси заради роднинска връзка между архитекта на район „Младост“ и проектанта на стоящата се сграда.

Освен това съветникът иска да знае издадено ли е разрешение за премахване на растителстта, която се е намирала на мястото на строежа.

В отговор до Контрера кметът посочва, че е възложена пълна проверка на строителните процедури и книжа, които са издавани от главния архитект на район „Младост“. Проверката се извършва от Дирекция „Общински строителен контрол“. Резултатите от нея ще бъдат предоставени на съветника от ВМРО.

Предни проверки на строежа са извършени и от служители на отдел „Инженерна инфраструктура и контрол по строителството” при район „Младост”, като не са констатирани отклонения от одобрените проекти, нито фактори, застрашаващи живота и здравето на гражданите, информира още в онтговора си Фандъкова.

Тя заявява, че са разгледани и твърденията за конфликт на интереси на главния архитект на района. Констатирано е, че са налице данни, които дават основание да се сезира Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). КПУКИ е сезирана незабавно от кмета на район „Младост“, като тя е поискала от главния архитект на района да подаде и заявление за освобождаване от длъжност.

Пълен текст на отговора на кмета Йорданка Фандъкова >>>

Пълен текст на питането на Карлос Контрера:

До
Елен Герджиков

Председател на

Столичен общински съвет

До

Йорданка Фандъкова

Кмет на

Столична община

Чрез Елен Герджиков, Председател на СОС

ПИТАНЕ

от КАРЛОС КОНТРЕРА – общински съветник

Относно:

Неспазване на правилата за застрояване, съответно на ПУП и РУП в УПИ IX 507, ж.к. Младост-1

Уважаеми г-н Председател,

Уважаема госпожо Кмет,

На 11-ти януари т.г. съм сезирал Столична община (вх. N СОА16-ГР94-184/11.01.2016г.) и „Направление архитектура и градоустройство” по сигнали на граждани от ж.к. Младост-1 във връзка с нарушения при осъществяване на строителство (СМР) в УПИ IX 507, кв. „Младост-1”. Гражданите релевират твърдения за съществени отклонения при изграждането на обекта в отклонение на определеното в ПУП-а за УПИ IX 507, кв. „Младост-1”и в РУП. В сигнала съм описал, че жителите на блок 79В, ж.к. Младост-1, релевират твърдения за сериозни фактически отклонения при изграждането на обекта в посоченото УПИ, което ще рече че има спор не относно ПУП-а за съответния УПИ, а за начинът, по който строителят изпълнява заложеното в плана за регулация и строителните книжа. Поради тази причина съм поискал извършване на обстоятелствена проверка на обекта, за да се установи има ли отклонения или не. Към настоящия момент нямам отговор дали компетентните органи в столичен район „Младост” са извършили такава. Отделно от това жителите релевират твърдения за възможен конфликт на интереси в този казус, тъй като проектантът на сградата, която се строи в съответния УПИ IX 507 и архитектът на столичен район „Младост” са роднини по права линия. Отделно от това бяха поставени и въпроси преди откриване на строителната площадка извършено ли е заснемане на съществуващата растителност и спазена ли е процедурата за нейното изсичане. Съгласно представения ми снимков материал е очевидно че на територията на посочения УПИ IX 507, ж.к. Младост-1 е съществувала висока дървесна растителност, която непосредствено преди започване на строежа е била премахната.

Уважаема госпожо кмет,

Във връзка с гореизложеното моите питания към Вас са:

  1. Извършвана ли е проверка от столичен район „Младост” във връзка с подадения от мен сигнал до Вас и ако е така, какви са констатациите?
  2. Имате ли данни за възможен конфликт на интереси във връзка с роднинство по права линия между архитекта на р-н „Младост” и проектанта на сградата в УПИ IX 507, ж.к. Младост-1?
  3. Извършено ли е заснема на съществуващата растителност преди започване на строежа в УПИ IX 507, ж.к. Младост-1?
  4. Издадено ли е разрешение за премахване на растителността, съгласувано ли е със „Зелени системи” и какво е становището на общината (включително на районната администрация) във връзка с премахването на растителността?
  5. Законосъобразно ли е премахната растителността в посочения УПИ, от кого е извършена и извършен ли е контрол по време и след премахването ѝ?

02.02.2016 г.                                                                                  С уважение:

гр. София

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Нелегалната миграция ще доведе до халифат в Европа, предупреждава Джамбазки

Нелегалната миграция ще доведе до установяване на халифат в Европа. Вие, колеги от лявата част на залата, подкрепяте и продължавате да подкрепяте...

Михов: Отбраната на България е приоритет и задача на всяко правителство

Отбраната на България е национален приоритет и задача на всяко правителство. Отбраната на България се модернизира! Факт е, че...

Борис Вангелов: Кирилицата е съставена на територията на Царство България

Кирилицата е българска азбука, категорични са от ВМРО Миналата седмица учени и политици обсъдиха предложението на „Обединените патриоти“ за...

ВМРО скочи срещу строеж в Пловдив, оттеглиха предложението

Строеж на временен паркинг на „Пещерско шосе“ бе поводът ВМРО - Пловдив остро се противопостави на предложението. То е за отдаването под...

Сандански е кандидат за Европейски град на спорта 2021

Кметът на Община Сандански Атанас Стоянов представи на онлайн заседание кандидатурата на град Сандански за Европейски град на спорта 2021.

Юлиан Ангелов: Българската и македонска икономика трябва да си взаимодействат

Трябва да се насърчаване обща национална икономика между България и Македония От Македония внасят лозаро-винарски продукти, вино – не...

Джамбазки: Предложената обща селскостопанска политика на ЕС повтаря историята с пакет „Мобилност“

Обща селскостопанска политика няма как да еефективна, като се предвиждат повече пари за неконкурентните фермери от старите държави.

Коментари