Начало Новини Проф. Смоленов: Стратегията на МС за интеграция на циганите излага на риск...

Проф. Смоленов: Стратегията на МС за интеграция на циганите излага на риск националната ни сигурност!

Настоявам проектът да бъде оттеглен до приемане на Концепцията на вицепремиера Каракачанов, която единствена до момента задава реалните политики за цивилизоването на маргиналните маси.

С тези и други още по-задълбочени аргументи експертът по национална сигурност проф. Христо Смоленов е изпратил вчера своето отрицателно становище към качения за обществено обсъждане на портала на Министерски съвет проект за Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. Копие от него той е изпратил и до централата на ВМРО.

Проектът за Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. вижте тук >>>

Ако много политици днес си затварят очите, защото за тях малограмотните жители на гетата са удобен електорат, то ще дойде момент, в който държавата няма да останат грамотни българи, които да работят, да носят данъци на хазната и да добавят БВП“ – категоричен е в своите изводи Смоленов.

В изготвеното становище той отделя специално внимание на два много сериозни проблема сред циганската общност, а именно пълзящият радикален ислям и все по-честите криминални престъпления, извършвани от хора от гетата. Според неговия анализ пренебрегването от страна на държавата на тези язви ще доведе до регионални и до национални конфликти между циганския етнос и останалата част от обществото и ще поставят под сериозна заплаха националната сигурност на България. Смоленов не вижда в лицето на Стратегията, предлагана от МС, алтернатива за решаването на тези проблеми.

„…Безпринципната толерантност и налагането на модела на възприемане на различността на ромската култура, дори с цената на обратна дискриминация, спрямо останалата част от обществото е доказано контрапродуктивно и дори опасно по причини, които вече изтъкнах. Все факти, които сами по себе си говорят за заложения предизвестен провал на поредния „интеграционен“ документ, чиито реални цели остават доста спорни и пораждат единствено недоверие и съмнение в обществото, за търсения реален краен ефект от т.нар. мерки за интеграция“ – предупреждава експертът по национална сигурност.

В своя анализ той е категоричен, че е крайно време Концепцията за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос и мерките за реализацията ѝ, изработена и внесена от заместник министър-председателя по обществен ред и сигурността Красимир Каракачанов, да бъде приета и на базата на нейната нова философия и стратегия да се изгради ефективна бъдеща държавна политика.

Линк към Концепцията на Каракачанов вижте тук >>>

„Тази концепция дава простор за един цивилизационен подход за интеграция, а цивилизация означава преди всичко спазване на законите, труд, творчество от всички, независимо от етноса. Цивилизоването е основната цел на интеграцията.“

Прилагаме и пълния текст на становището на проф. Христо Смоленов, което той ни изпрати:

Пълзящата циганизация в България е въпрос, касаещ националната сигурност. Негово подценяване и „замитане под килима“ всъщност показва липсата на институционална заинтересованост и  административен капацитет за справяне с проблема. Проектът за Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. е поредният опит този толкова наболял за страната ни проблем да бъде поставен само и единствено на социално-битово и етно-културно ниво.

Това се вижда и от написаното още в първите редове в портала за обществени консултации към Министерски съвет, където е качен документът, а именно: „…ще подпомогне обединението на усилията на  национално и регионално ниво, на всички заинтересовани страни, включително на ромите, за да се предприемат действия за преодоляване на едно от най-сериозните социални предизвикателства, а именно да се сложи край на изключването им“.

От една страна тази констатация, направена от авторите на Стратегията, дава и своеобразен отговор на въпроса дали т.нар. Декада на ромското включване и десетките програми за интеграция на циганския етнос, прилагани и щедро финансирани със стотици милиони държавни и евросредства, са свършили своята работа. А единственият извод е, че не са.

Самият факт, че документът е качен за обществено обсъждане показва, че темата за циганизацията не само не е загубила своята актуалност, а точно обратното.

Притеснителен обаче за мен е фактът, че напълно забравен, въпреки нарастващите проблеми с интеграцията на циганите, остава един документ като Концепцията за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос на РБ и мерките за реализацията им, изработен и внесен в МС от вицепремиера Красимир Каракачанов.

Сравнителният анализ, който направих, показва, че мотивите на Концепцията са много сходни с констатациите, които се съдържат в проекта за Стратегия. Разликата обаче е в предвижданите мерки. И двата документа правят извода, че основен проблем при циганското население са безработицата и породената от нея бедност, ниското ниво на образование, примитивните жилищни условия и липсата на здравна култура на по-голямата част от циганите в България.

От написаното в Стратегията могат да се направят няколко съществени извода, като основният е, че налаганият модел на интеграция и провежданата през последните 30 години държавна политика и механизми за контрол от страна на държавата са напълно неефективни. Това са и констатациите, които могат да се изведат от приложените анализи и цитираната статистика, използвани в стратегията, които потвърждават основните проблеми в тази общност, които вече бяха посочени по-горе.

Като експерт по национална сигурност ще се спра и на един доста дълго пренебрегван проблем, а именно агресията, терора и тежките криминални прояви на маргиналните маси, които в по-голям процент от случаите се припокриват с циганското население. Липсата на реални политики и законодателни инициативи за решаването на тези опасни тенденции създават реален риск от възникването на локални, регионални и национални конфликти между криминогенния  етнически обособен сегмент и останалата част от населението на страната (каквито случаи е имало назад във времето!).

В последните години ставаме свидетели и на други процеси, свързани с нарастване на броя на радикално ислямизираните цигани. За специалистите не е тайна, че това е дълго обмислян процес, финансиран с немалко средства от държави извън Европейския съюз – ислямски държави от Близкия Изток. Свидетелство за тези тенденции са случаите в Столипиново, Войводиново, Пазарджик, Родопите и др. Случаите на радикален ислям предизвикаха остър шум в обществото, но бързо бяха заменени с по-атрактивни теми в публичното пространство. А проблемът не е решен и продължава да тлее. Създалата се ситуация по места поражда реална опасност за радикализация именно на маргинализираните групи.

Подценяването на тези изводи и омаловажаването им може да има непредвидими последици не само в демографски и социално-икономически план, но и по отношение на националната сигурност на страната и на ЕС.

Изводите, които следват след направения от мен анализ, обаче сочат и още нещо много съществено. Следваната до сега от страна на държавата политика за интеграция на циганите е напълно неефективна. Методите за справяне с циганизацията, които са залегнали в Стратегията, почти напълно се припокриват с познатите ни вече от предишните програми и стратегии, които за всички е ясно, че не постигнаха заложените в тях цели. Безпринципната толерантност и налагането на модела на възприемане на различността на ромската култура, дори с цената на обратна дискриминация, спрямо останалата част от обществото е доказано контрапродуктивно и дори опасно по причини, които вече изтъкнах. Все факти, които сами по себе си говорят за заложения предизвестен провал на поредния „интеграционен“ документ, чиито реални цели остават доста спорни и пораждат единствено недоверие и съмнение в обществото, за търсения реален краен ефект от т.нар. мерки за интеграция.

В същото време дори и бърз сравнителен анализ между Стратегията и Концепцията за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос на РБ и мерките за реализацията им на вицепремиера Каракачанов показват преимуществата на втория документ. Ако в първия основен недостатък е продължаващият опит за интеграция чрез размахване на пръст на останалата част от обществото, то при Концепцията се предлагат мерки, които в дългосрочен план да премахнат първопричината за дезинтеграция на циганите в България. В този документ подборно е описан пътят, който трябва да бъде извървян чрез приемането на държавна политика, която да прекъсне социалния паразитизъм и социалното изключване на циганите. В нея се дава и механизъм за трайното решаване на проблеми като липса на трудови навици, ниско образование, цялостна неграмотност, ниска здравна култура, прекратяването на опасни практики като забременяването на деца на по 12-13 години, което е квалифициран състав от Наказателния кодекс, но държавата отново от години толерира в гетата заради споменатите вече етнокултурни особености и др.

И не на последно място грижата за обществото чрез приемане на широк пакет от мерки, с които да се сложи край на чувството за безнаказаност и придобитата липса на приемане и признаване на държавността и върховенството на закона в гетата. За никого не е тайна, че там работят правилата на Мешерето, а не на Р България.

Концепцията за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос на РБ и мерките за реализацията им е политически акт. Това е своеобразна пътна карта, по която държавните институции да се движат, прилагайки точни, ясни правила с ясна визия за постигането на поставените цели чрез конкретни действия. На първо място обаче това е документ, който ясно дефинира проблема и има напълно различни подходи, които да доведат до премахване на пропастта и нарастващото напрежение между циганите и останалата част от обществото. Ако много политици днес си затварят очите, защото за тях малограмотните жители на гетата са удобен електорат, то ще дойде момент, в който държавата няма да останат грамотни българи, които да работят и да носят данъци на хазната и да добавят БВП.

Всеки  знае, че със стари документи нови политики не се справят. Ето защо преди да говорим за поредни декади, включвания и нови гръмки Стратегии е важно политическата класа да се обедини около абсолютно нов подход, нова концепция, която да структурира новите политики. До момента единствено правилният и пълен такъв документ е Концепцията за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос на РБ и мерките за реализацията им, която обаче по неразбираеми за мен причини е удобно скрита някъде из дебрите на Министерски съвет.

Настоявам за приемането ѝ в спешен порядък. Нека управляващите да покажат реална воля за спиране на циганизацията и наистина държавническо отношение към нарастващата демографска криза. Призовавам проектът за Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. да бъде оттеглен до приемането на внесената отдавна в МС Концепция на г-н Каракачанов. Тази концепция дава простор за един цивилизационен подход за интеграция, а цивилизация означава преди всичко спазване на законите, труд, творчество от всички, независимо от етноса. Цивилизоването е основната цел на интеграцията.

31.01.2021 г.

професор Христо Смоленов

Последни Новини

Ангел Джамбазки: Политиката не е борба за постове, а за идеи

Може да си националист без да мразиш Европа, а да искаш да промениш Европа за добро, да се бориш вътре в Европа...

ВМРО: Правителството да спре тормоза върху собствениците на стари коли

Чиновническото бездушие е на път да доведе до истинска социална катастрофа „Имаш стара кола? Скоро ще ходиш пеша!“. Това...

ВМРО – Гоце Делчев отличи участниците в конкурса „Великият Гоце Делчев през моите очи“

По случай 121 години от гибелта на революционера Гоце Делчев местната организация на ВМРО в гр. Гоце Делчев организира конкурс за рисунка...

Контрера: Над 400 хил. лв. от джоба на българите ще отидат за „София прайд“, пък и ще блокират цяла София. До кога?

Вече се гаврят и с паметта на покойните, като го правят на Черешова задушница! Под „мъдрото“ управление на Васил...

ВМРО предлага военно обучение за всички мъже под 50 години, които не са ходили в казармата, включително министри, депутати и кметове

Ние от ВМРО винаги сме подкрепяли национално отговорната позиция, че българските мъже трябва да преминат през начална военна подготовка. Това казва в...

Прогнозата на Каракачанов след изборите: ДПС повече няма да стои в сянка

Как се стигна до настоящите изборни резултати? Гост по темата в „Челюсти“ по NOVA NEWS бе лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

Контрера: Кабинет за наркомании притеснява столичани в центъра на София

Живущи в район „Сердика“ алармираха за сериозни проблеми със сигурността в района заради дейността на център за наркомании - частна фондация, създала...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir