Начало Блог Социална икономика за нови работни места

Социална икономика за нови работни места

Целта е да се изгради предприемаческа и потребителска култура, включваща социална добавена стойност

Източник: „Труд

Карикатура: Иван Кутузов – Кути

От Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика

Дигитална платформа съчетава характеристиките на online магазин и социална мрежа

През последните години социалната икономика се превърна в една от водещите политики на Европейския съюз. За България социалната и солидарна икономика е нова политика. С цел преодоляване на съществуващите дефицити от МТСП, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, предприехме мерки за разработване на Закон за предприятията от социалната и солидарна икономика, който на 18.10.2018 г. беше приет от 44-ото НС на Р България. Чрез него се дава възможност да се развива нов стопански отрасъл – социална и солидарна икономика. Създадохме уникален по своята същност цял нов закон, по-нова политика. Очакванията са да се осигури по-добра среда за развитие на социалната икономика в страната с ясно очертани отговорности. Законът ще подпомогне по-бързото и добро социално включване и по-доброто качество на живот на уязвимите групи в обществото, както и трудовата им реализация. Тази икономика връща хората към изконни човешки ценности – солидарност, взаимопомощ и съпричастност. Законът дава правила и гарантира повече социални права на гражданите, достоен труд и заплащане.

Най-сериозният икономически показател за ползата от социалната икономика ще са спестените публични средства за социални помощи, както и средствата, които се отделят за безработица. Целта на социалната икономика е хората да живеят достойно и да се чувстват удовлетворени. Социалната икономика е индустрия, която може да създаде много работни места, може да създаде мрежи от качествени и ефективни социални услуги, от които имаме крещяща нужда.

Бъдещето на социалната и солидарна икономика е свързано с дигиталната цифрова икономика. Социалната и солидарна икономика е неразривна част от националната икономика, която през последните години се развива успешно и устойчиво благодарение на огромните усилия на българското правителство, като във фокуса на цялостната политика е поставено достойното приобщаване на уязвимите групи на пазара на труда.

В основата на тази политика са поставени ценности като солидарност, споделен интерес, участие в управлението и инвестиция в човешкия капитал. Политиката по социална икономика има за цел обособяването на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл с цел подобряване на достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи, създаване на условия за повишаване на техния жизнен стандарт и намаляване на социалните неравенства.

Социалната икономика е възможност, но и предизвикателство за всички нас, които бихме искали чрез нея да реализираме социално отговорно поведение към лицата от уязвимите групи, да създадем онези благоприятни условия, чрез които слабо защитените ще могат да участват в постигането на социално приобщаващ икономически растеж.

Министерство на труда и социалната политика полага целенасочени усилия, чрез прилагане на изцяло нова нормативна уредба, иновации, дигитализация и др., да оказва подкрепа и да насърчава развитието на субектите на социалната и солидарна икономика и в частност социалните предприятия. Нашето желание е насочено към създаване на условия за оказване на подкрепа на лица в неравностойно положение за социално включване и самостоятелен начин на живот.

Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както и условията и реда за дейността на социалните предприятия. Все по-нарастващото значение на социалната и солидарна икономика за обществено-икономическия живот и активност, особено по отношение на уязвимите групи от лица и значими социални каузи, изисква изграждането на пълноценна екосистема, която включва и изграждането на цялостна дигитална екосистема на социалната и солидарна икономика в страната. Това е насърчителна мярка, чрез която субектите на социалната и солидарна икономика ще могат да се включат в единния пазар, ще създават мрежи и партньорства, ще получат достъп до дигитални инструменти, до дигитален маркетинг и облекчения при разпространението на своите стоки и услуги.

Чрез дигиталната платформа ще се изгради предприемаческа и потребителска култура, включваща социална добавена стойност. Проектът има за цел изграждане на онлайн платформа, която да промени навиците, нагласите и мисленето на хората и бизнеса за социалното предприемачество. Платформата е иновативен подход, съчетаващ характеристиките на online магазин и социална мрежа. Тя ще съдържа няколко основни панела. Един от тях ще бъде за електронна търговия. Чрез него социалните предприятия ще могат проактивно да предлагат и рекламират своите стоки и услуги, които ще бъдат обозначени със сертификатната марка „Продукт на социално предприятие“. Марката ще се предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия с цел подобряване на конкурентоспособността на предприятията, за да участват пълноценно в рамките на единния европейски пазар и да генерират икономическа и социална добавена стойност. Панелът ще доведе до облекчаване на разходите за дистрибуция, а от друга страна ще даде лесен и бърз достъп на потребителите до социалните услуги, стоки и каузи. Чрез него ще се предоставя възможност за лесно и удобно пазаруване, споделяне и коментиране с приятели и съмишленици на продуктите.

Платформата ще предлага и панел за достъп до онлайн обучения, включително излъчвани пряко или на запис на значими европейски конференции и други събития по темите на социалната икономика, уебинари, обучителни програми по предприемачество, включително социално предприемачество, лекционни курсове от висши училища на престижни университети, напр. Франция, Италия, България и други.

И не на последно място, ще бъде разработен панел, който ще дава възможност за набиране на капитал или реализиране на проекти с висока добавена стойност от социалните предприятия. Панелът ще се развие като своеобразен „каталог“ за бизнес планове, каузи и идеи на социалните предприемачи, които да бъдат припознати от големи компании от конвенционалния сектор, така че да инвестират в тях. Това ще повиши конкурентоспособността на социалните предприятия, от една страна, и ще подпомогне развитието на корпоративната социална отговорност, от друга.

Като цяло участниците в платформата по лесен и достъпен начин ще могат да предлагат своите стоки и услуги, да търсят лична комуникация с настоящи и бъдещи клиенти, да намират подходяща висококвалифицирана работна ръка, да разширят хоризонтите на бизнес предприемачеството и да са винаги „в час“ с най-актуалната информация в страната и чужбина в сферата на социалната икономика. Това ще повиши вътрешната конкуренция между самите тях, между тях и другите предприятия от конвенционалния сектор. Платформата ще доведе до видимост на социалните предприятия, ще ги направи общодостъпни, интересни и привлекателни.

Очакванията са, че чрез платформата ще се умножат източниците на приходите, ще се създаде култура на социално отговорно потребление, ще се утвърди връзката с конвенционалния сектор и не на последно място – всичко това ще доведе до висока социална добавена стойност за обществото. Предвидено е платформата да бъде достъпна и за социални предприятия от други страни-членки на ЕС, както и до други заинтересовани страни, инвеститори и потребители.

Съвременните предприемачи, особено младите предприемачи, се насочват към използване на цифровите технологии за решаване на обществени проблеми. Дигитализирането на социалния бизнес е в полза на самия бизнес по посока на подобряване на достъпа на социалните предприятия до капитал. Днес е немислимо да се счита, че може да се прави политика, независимо на кое ниво, без да се отчита цифровата трансформация и преход. Предизвикателствата, свързани с това, не трябва да ограничават, а напротив – трябва да предоставят възможности за промяна на моделите и в другите секторни политики, особено в образованието. Управлението на новите процеси, свързани с цифрова трансформация на предприятията, изискват и съответните умения – цифрови умения от страна на социалните предприемачи.

Изграждането на платформата е в процес на развитие. Очакванията са в следващите месеци да стартира реално нейното изграждане, така че заинтересованите страни да могат да се възползват от нея.

Последни Новини

Красимир Каракачанов за сглобката, националните интереси, приоритетните проекти за Плевен и важността да се гласува

С лидера на ВМРО и водач на листата на партията в 15 МИР Плевен – Красимир Каракачанов от информиционния сайта „Плевен за...

Контрера: Трябва да се създаде европейска агенция за антитероризъм със седалище в София

Настояваме и за единни здравни стандарти за ЕС и да се подкрепят българските земеделците Това каза в студиото на...

Български знамена на пазарджиклии раздадоха Юлиан Ангелов и Георги Коприщенов от ВМРО

В Пазарджик по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на...

Карлос Контрера: Суверенитетът на България може да бъде върнат само по един единствен начин и това е национално отговорно управление

Суверенитетът на България може да бъде върнат само по един единствен начин и това е национално отговорно управление - функция на широко...

Юлиан Ангелов: ВМРО никога не е преставала да подкрепя сънародниците ни зад граница

ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ са партиите, които извършиха национално предателство спрямо българщината в Македония като подкрепиха т.нар. „френско предложение“, заяви Юлиан Ангелов в...

Каракачанов: Честит 24 май на всички българи от Дунав до Бяло море и от Черно море до Охрид

Празнуваме Деня на българската азбука! Всички българи от Дунав до Бяло море и от Черно море до Охрид имат основанието да се...

Благодарение на нашата битка за българщината в 44-тото НС си върнахме най-българския празник!

Днес е 24 май! Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir