Начало Народно събрание ВМРО внесе в НС Законопроект за трюфелите

ВМРО внесе в НС Законопроект за трюфелите

ВМРО внесе в НС Законопроект за трюфелите

Тази материя не е уредена до момента в българското законодателство, а касае прехраната на над 20 хиляди български семейства.

Още през месец май миналата година народният представител от ВМРО Александър Сабанов направи

кръгла маса със собственици на терени с находища на трюфели,

както и хора, които се занимават с тяхното откриване, ползване, култивиране и търговия на територията на Р България. На нея присъстваха и представите на Министерството на земеделието. От МЗ поеха ангажимента да изработят специален закон и да го внесат в парламента. Година и половина по-късно такъв още няма внесен от МЗХ. Поради това ние внесохме свой проект, за да стане възможно разглеждането и гласуването му през този мандат.

Внесеният законопроект цели уреждането на:

  • обществените отношения, свързани с опазването на естествените находища на трюфели,
  • реда и условията за тяхното ползване, култивиране, изкупуване, съхранение, първична обработка, транспортиране и търговия.

Целите на този закон са: опазване на естествените находища на трюфели; постигане на устойчиво и природосъобразно ползване на трюфелите; определяне на ред и условия за ползване на трюфели; защита на правата и интересите на собствениците на територии, в които се извършват дейности по ползване на трюфели; публичност, прозрачност, равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция при добива, култивирането и търговията с трюфели; защита на правата и интересите на лицата, които извършват дейности по ползване, култивиране и търговия с трюфели.

Видовете трюфели, предмет на закона, както и сроковете за ползването им, са посочени в Приложение 1. А лицата, които осъществяват ползването на трюфели, следва да бъдат вписани в публичен регистър. Тай ще се поддържа от Изпълнителна агенция по горите.

Законопроекта вижте тук >>>

Прилагаме и мотивите на вносителите:

Обществените отношения, свързани с

търсенето и събирането на трюфел,

като особена гъба, растяща в определени горски територии, от 5 до 30 см. в земята, не са уредени в законодателството на България.

За разлика от нашата страна в редица европейски държави тези обществени отношения са уредени със закони още от 80-те години.

Наред с това към настоящия момент са налице много факти за случаи в различни региони от страната, в които се намират

естествени находища на трюфели,

от които става ясно, че тези естествени находища като природен ресурс се увреждат и фактически унищожават при търсене, вадене и събиране на трюфели. По този начин се лишава горският генетичен фонд на България и се намалява богатството му. Това не бива да се допуска повече!

Причината за това е липсата на законодателна уредба, която да установи

единен начин

за търсене, събиране и вадене на трюфели, който първо да гарантира опазването на естествените им находища, микоризата и микоризната система около дърветата гостоприемници, и придобиването на качествен и зрял трюфел на второ място.

Този начин е чрез използване на дисциплинирано куче, обучено за целта, което посочва мястото, където се намира трюфел и там,

където то е започнало да рови, само около тази точка следва да се използва малка лопатка за вадене на трюфели. Отворените след нова гнезда следва да се заравят. Това ще позволи за напред възпроизвеждане от микоризната система на нова реколта трюфели.

Досегашната практика за вадене на трюфели чрез мотики, големи лопати, дори и с рало, тотално

унищожава естествените находища на трюфелите занапред.

Така горските територии се опустошават и този природен ресурс изчезва като природно богатство.

Налице са битови конфликти между лица, които ползват правилния начин за вадене на трюфели, с други групи от хора, които

опустошават горските терени, ползвайки други способи.

Намесата на органите, призвани да пазят гората, обикновено е символична и неефективна.

В тази връзка е необходимо държавата чрез легислатурата си да уреди тези обществени отношения чрез

приемане на специален закон за трюфелите.

От друга страна се установява, че е налице практика на Държавно горско стопанство за

отдаване под наем на горски терени само за събиране на трюфели

без държавата да се интересува и без да извършва контрол във вече отдадените такива дали се опазват горите. Нещо повече, налице са случаи, видно от които, че някои от служителите на Изпълнителна агенция по горите

толерират този начин на окрупняване и се създават условия за монопол в тази дейност.

Съгласно чл. 119, ал. 2 от Закона за горите, „…ползването на гъби,… когато не представлява стопанска дейност се извършва безвъзмездно и свободно.“. Слагането на табели в отдадените под наем гори ограничава правото на всеки по чл. 119, ал. 2.

Толерирането на тази практика за отдаване под наем на горски територии с неясен предмет на договора

създава условия за корупционни практики.

Последни Новини

Ангел Джамбазки към лидерите на политическите партии и ЦИК: Докажете, че сте национално отговорни и спрете манипулациите на изборния процес в Турция

В нарочно писмо до политическите партии, които имат представители в ЦИК, българският представител в Европейския парламент и съпредседател на ВМРО Ангел Джамбазки...

ВМРО е онази политическа сила, която единствено и винаги е отстоявала не само българския национален интерес, но и българската духовност

А без духовност, няма да я има България! С молебен за здраве, мир и благодат на българския народ беше...

Юлиан Ангелов: ВМРО е за безплатни учебници в средното образование

ВМРО е за изцяло безплатни учебници в средното образование, заяви в „Предизборно кафене“ на Национална телевизия БГ+ главният секретар на ВМРО Юлиан...

Сиди: ВМРО предлага за първа работа на млад човек да не се дължат осигуровки 2 години

Това е част от пакета демографски мерки, които ще задържат младите хора в България Работодателят да не плаща осигуровки...

Джамбазки: Има опасност от мигрантска вълна, да усилим охраната на границата

На изборите в неделя трябва да се гласува за България и за българите, срещу монополите. Това призова Ангел Джамбазки, съпредседател на ВМРО...

ВМРО закрива кампанията си в Крепчанския скален манастир, в който се пази най-старият текст, изписан на кирилица

В тези размирни времена е нужно да си припомним кои сме и какво сме дали на Европа и света. Без родова памет,...

Младежи от ВМРО – Русе благодариха на инициаторките на първия протест за чист въздух в града преди 35 години

Областната и общинската структура на ВМРО - Русе оказа уважение на русенките, проявили смелост преди 35 години първи да надигнат глас срещу...

Коментари