https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com nakliye İstanbul nakliyat 1xbet 1xbet betforward betforward
Ще се случи ли и кога цялостна реставрация и консервация на Паметника на свободата в Русе? -
Начало По места Ще се случи ли и кога цялостна реставрация и консервация на Паметника...

Ще се случи ли и кога цялостна реставрация и консервация на Паметника на свободата в Русе?

Общинският съветник от ВМРО Траян Тотев в самото начало на 2023 година отново повдигна въпроса в свое питане до кмета Пенчо Милков за състоянието на Паметника на свободата в Русе и неотложната нужда от провеждането на възстановителни и консервационни работи по укрепването на една от емблемите на града. През януари 2021 година на подобен въпрос към общинската управа му е отговорено, че в бюджета за същата година на Община Русе са предвидени средства за изготвяне на проучване и инвестиционен проект съгласно Наредба № 4.

Две години по-късно Тотев отново се обръща към кмета Милков, очаквайки отговор на почти същите свои въпроси:

  1. Какво направи общинска администрация от началото на настоящия си мандат до днес за цялостната реставрация и консервация на Паметника на свободата?
  2. Кога русенци могат да очакват да видят реставриран и консервиран паметника и всички елементи, които той включва?

От отговора, който Траян Тотев получи на последната редовна сесия на ОбС-Русе, стана ясно, че след първото му запитване при огледи от специалисти е установено компрометиране на пълнежа във фугите между настилъчните плочи на терасовидната площадка на паметника, в резултат на което се е получило леко слягане в участъка. Изготвени са количествено-стойностна сметка и обяснителна записка за изпълнение на обект „Текущ ремонт на настилката по стереобата на Паметника на свободата – Русе“ с предвидени ред строително-ремонтни дейности, попадащи в обхвата на чл. 151, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Паметникът на свободата в Русе притежава статут на историческа, архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение“, обявена в Държавен вестник, бр. 4 от 1995 година. Обектът попада в границите на групов паметник на културата № 3 – ансамбъл площад „Свобода“, със статут на недвижима културна ценност, декларирана с писмо на НИПК № 4809/16.10.1989 година.

Съгласно разпоредбите на чл. 151 ал. 2 от ЗУТ за недвижими културни ценности, в техните граници и охранителни зони дейностите по реда на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство.

И оттук, както става ясно от цитираната документна преписка, започва една дълга сага с неизвестна крайна дата.

Предвид изложеното, при първите сигнали за необходимаст от реставрационни работи по Паметника, до директора на Националния институт за недвижимо културно наследство е изпратена необходимата документация за съгласуване. Със становище с изходящ № 33-НН-244/18 юни 2018 година, Министерството на културата отказва да съгласува предоставената документация с мотива, че е необходимо да се изготви проект за извършване на консервационно-реставрационни работи, съобразно Наредба № 4 от 21.12.2016 г. от реставратор, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН.

Изготвянето на инвестиционен проект и изпълнението на необходимите консервационно-реставрационни работи са капиталов разход и като такъв е предвиден в инвестиционната програма на Община Русе. След още три години, на 8 октомври 2021 година е обявена обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти общинска собственост по обособени позиции“, като обособена позиция № 1 е изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ за обект „Консервация и реставрация на Паметника на свободата“, находящ се в ПИ с идентификатор 63427.2.413 по КККР на град Русе.

Поради липса на постъпили оферти обаче, на 2 декември 2021 г.  обявената обществена поръчка в частта ѝ за обособена позиция № 1 е прекратена, гласи отговорът на Община Русе, като не посочва причините да се стига до това положение.

Резонно след така обявения факт Траян Тотев зададе допълнителен въпрос на каква стойност е била обявената на 8 октомври 2021 г. обществена поръчка, на която никой не се е явил. В отговора на Общината липсваше цифрова конкретика, а само обяснението, че „Предходната обществена поръчка бе на стойност, каквато е била оферирана от проектанти, които впоследствие може би са размислили и не са участвали в обществената поръчка. Това наложи ново пазарно проучване, за да бъде проявен интерес от проектанти към нея.“

За това какви мерки предстои да вземе Община Русе по нерешения с години казус, кметът Милков посочва, че в проекта за бюджет на Общината за настоящата 2023 година са предвидени 65 280 лева за изготвяне на проект за консервация и реставрация на Паметника на свободата.

Необходимостта и обхватът на консервационно-реставрационните работи по него се определят с проект, който трябва да се изготви съобразно Наредба № 4 от 21.12. 2016 г. от реставратор, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН. Проектът подлежи на съгласуване по реда на чл. 83 и 84 от ЗКН. След издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148 от ЗУТ ще се пристъпи към избор на изпълнител, който да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строителни дейности по недвижими културни ценности с категория „национално значение“, какъвто е Паметникът на свободата.

С въпросите си към Община Русе по наболялата тема  общинският съветник Траян Тотев изразява не само лична загриженост, но и тревогата на много наши съграждани от мудния ход на процедурата. Русенци остава да се надяват, докато консервационно-реставрационната сага приключи, природата да е благосклонна към града ни и Паметникът на свободата да не пострада повече, отколкото към момента.

Последни Новини

Ангел Джамбазки: България трябва да бъде лидер и да налага политики, гледайки националния си интерес

София е домакин на шестата конференция „Западни Балкани“ тази събота „Западните Балкани са част от Европа и трябва да...

ВМРО – София: Нискоемисионната зона да се отмени!

От началото бяхме против въвеждането ВМРО - София смята, че нискоемисионната зона е безсмислена, несправедлива и неефективна. Наредбата, която...

Слабаков: Нелегален трафик на мигранти има в Нидерландия, Австрия, Франция и Германия – справете се с този проблем!

България и Румъния трябва да са член на Шенгенското пространство, защото така границите ни ще станат по-сигурни. Не е вярно, че в...

София отново поставя развитието на Западните Балкани във фокуса на Европа

Руската агресия срещу Украйна върна разширяването като основен приоритет на европейския дневен ред Развитието на Западните Балкани, ще бъде...

Долу ръцете от децата! Джендър пропагандата няма място в българските училища!

От ВМРО неведнъж сме изразявали категоричната си позиция срещу джендър пропагандата и налудничавите идеи за промяна на пола. Резултатите от подобни политики...

ВМРО към ПП-ДБ: Не виждаме никаква промяна в чистотата на София. Столичните улици са блато!

ВМРО - София в сряда ще обсъжда предложението на кмета Васил Терзиев за почистването на София. Припомняме, че администрацията на ПП-ДБ-Спаси София...

Факелно шествие в Русе напомни за Ньойския диктат

За 27-а година във вечерта на 27 ноември с факелно шествие ВМРО - Русе отбеляза 104-годишнината от налагането на Ньойския диктат. 

Коментари