Начало По места Ще се случи ли и кога цялостна реставрация и консервация на Паметника...

Ще се случи ли и кога цялостна реставрация и консервация на Паметника на свободата в Русе?

Общинският съветник от ВМРО Траян Тотев в самото начало на 2023 година отново повдигна въпроса в свое питане до кмета Пенчо Милков за състоянието на Паметника на свободата в Русе и неотложната нужда от провеждането на възстановителни и консервационни работи по укрепването на една от емблемите на града. През януари 2021 година на подобен въпрос към общинската управа му е отговорено, че в бюджета за същата година на Община Русе са предвидени средства за изготвяне на проучване и инвестиционен проект съгласно Наредба № 4.

Две години по-късно Тотев отново се обръща към кмета Милков, очаквайки отговор на почти същите свои въпроси:

  1. Какво направи общинска администрация от началото на настоящия си мандат до днес за цялостната реставрация и консервация на Паметника на свободата?
  2. Кога русенци могат да очакват да видят реставриран и консервиран паметника и всички елементи, които той включва?

От отговора, който Траян Тотев получи на последната редовна сесия на ОбС-Русе, стана ясно, че след първото му запитване при огледи от специалисти е установено компрометиране на пълнежа във фугите между настилъчните плочи на терасовидната площадка на паметника, в резултат на което се е получило леко слягане в участъка. Изготвени са количествено-стойностна сметка и обяснителна записка за изпълнение на обект „Текущ ремонт на настилката по стереобата на Паметника на свободата – Русе“ с предвидени ред строително-ремонтни дейности, попадащи в обхвата на чл. 151, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Паметникът на свободата в Русе притежава статут на историческа, архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение“, обявена в Държавен вестник, бр. 4 от 1995 година. Обектът попада в границите на групов паметник на културата № 3 – ансамбъл площад „Свобода“, със статут на недвижима културна ценност, декларирана с писмо на НИПК № 4809/16.10.1989 година.

Съгласно разпоредбите на чл. 151 ал. 2 от ЗУТ за недвижими културни ценности, в техните граници и охранителни зони дейностите по реда на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство.

И оттук, както става ясно от цитираната документна преписка, започва една дълга сага с неизвестна крайна дата.

Предвид изложеното, при първите сигнали за необходимаст от реставрационни работи по Паметника, до директора на Националния институт за недвижимо културно наследство е изпратена необходимата документация за съгласуване. Със становище с изходящ № 33-НН-244/18 юни 2018 година, Министерството на културата отказва да съгласува предоставената документация с мотива, че е необходимо да се изготви проект за извършване на консервационно-реставрационни работи, съобразно Наредба № 4 от 21.12.2016 г. от реставратор, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН.

Изготвянето на инвестиционен проект и изпълнението на необходимите консервационно-реставрационни работи са капиталов разход и като такъв е предвиден в инвестиционната програма на Община Русе. След още три години, на 8 октомври 2021 година е обявена обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти общинска собственост по обособени позиции“, като обособена позиция № 1 е изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ за обект „Консервация и реставрация на Паметника на свободата“, находящ се в ПИ с идентификатор 63427.2.413 по КККР на град Русе.

Поради липса на постъпили оферти обаче, на 2 декември 2021 г.  обявената обществена поръчка в частта ѝ за обособена позиция № 1 е прекратена, гласи отговорът на Община Русе, като не посочва причините да се стига до това положение.

Резонно след така обявения факт Траян Тотев зададе допълнителен въпрос на каква стойност е била обявената на 8 октомври 2021 г. обществена поръчка, на която никой не се е явил. В отговора на Общината липсваше цифрова конкретика, а само обяснението, че „Предходната обществена поръчка бе на стойност, каквато е била оферирана от проектанти, които впоследствие може би са размислили и не са участвали в обществената поръчка. Това наложи ново пазарно проучване, за да бъде проявен интерес от проектанти към нея.“

За това какви мерки предстои да вземе Община Русе по нерешения с години казус, кметът Милков посочва, че в проекта за бюджет на Общината за настоящата 2023 година са предвидени 65 280 лева за изготвяне на проект за консервация и реставрация на Паметника на свободата.

Необходимостта и обхватът на консервационно-реставрационните работи по него се определят с проект, който трябва да се изготви съобразно Наредба № 4 от 21.12. 2016 г. от реставратор, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН. Проектът подлежи на съгласуване по реда на чл. 83 и 84 от ЗКН. След издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148 от ЗУТ ще се пристъпи към избор на изпълнител, който да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строителни дейности по недвижими културни ценности с категория „национално значение“, какъвто е Паметникът на свободата.

С въпросите си към Община Русе по наболялата тема  общинският съветник Траян Тотев изразява не само лична загриженост, но и тревогата на много наши съграждани от мудния ход на процедурата. Русенци остава да се надяват, докато консервационно-реставрационната сага приключи, природата да е благосклонна към града ни и Паметникът на свободата да не пострада повече, отколкото към момента.

Последни Новини

Доц. Милен Михов: АЕЦ „Белене“ трябва да бъде построена

ВМРО ще отмени решението на парламента да подари реакторите на Украйна, заявява в интервю за „ВеликоТърново.нет“ доц. д-р Милен Михов - водач...

Стефан Балабанов: Българската енергетика задължително трябва да се запази, иначе ще купуваме ток от Гърция и Румъния

Стефан Балабанов е втори в листата на ВМРО – БНД на предстоящите избори в Пазарджик. Той е зам.-министър на МВР в периода...

ВМРО настоява за детски надбавки от 500 лв. месечно и 10 000 лв. еднократна помощ

ВМРО настоява за 500 лв. месечно детски надбавки, както и за 10 000 лева еднократна държавна помощ при раждане на дете за...

Мястото на ЕС на световната сцена е на геополитически играч, смята Ангел Джамбазки

Мястото на ЕС в световния ред трябва да е на геополитически играч, но за тази цел ЕС и държавите членки трябва да...

Джамбазки и Слабаков представиха пернишката листа на ВМРО

В последния мандат на Европейския парламент като представители на ВМРО с колегата Андрей Слабаков водихме последователна и непоколебима политика по отношение на...

Красимир Каракачанов: Сливенската листа на ВМРО е една от най-добрите в страната

Мощна подкрепа за листата на ВМРО с водач Мария Балъкчиева в Сливен. Лично лидерът на партията Красимир Каракачанов бе в града на...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir