Начало Българското семейство Ще отчетат ли резултатите от преброяването реалната етническа структура на населението?

Ще отчетат ли резултатите от преброяването реалната етническа структура на населението?

Автор: Петър Михайлов, студент по политология в УНСС

Преброяването на населението вече наближава към своя край. От резултатите, които ще разберем от него, най-голям интерес безспорно предизвикват данните за етническия състав. Големият въпрос е дали чрез резултатите от преброяването ще получим реална представа за измеренията на демографския колапс сред българите и за циганизацията на страната, или напротив, ще ни бъде представена една деформирана картина на етническата структура на населението?

Най-дискусионен определено е въпросът за числеността на циганското малцинство. Според официалните данни от преброяванията в периода от Освобождението на България от турско робство до 90-те години на ХХ век относителният дял на циганите в етническия състав на населението се колебае около 2%. Повишение е отчетено на преброяванията през 1992 г. – 3,7% и 2001 г. – 4,59%. Абсолютната численост на циганите според данните от 2001 г. пък е 365 797 души. Съществуват обаче значителни разлики между тези резултати и данните на независими автори и организации. Така например, докато според официалната статистика в началото на ХХІ век циганите в България са под 5%, то в други изследвания се говори за 10% циганско малцинство (700 000 – 800 000 души). Това разминаване се дължи на т.нар. етническо префериране, което представлява деклариране от страна на циганите на друга, нециганска етническа принадлежност. Това явление е характерно и в други страни като Румъния, Чехия и Унгария, където също се наблюдават разлики между официалните данни за броя на циганите и тяхната действителна численост. У нас етническото префериране се проявява в две главни насоки:

  1. Преобладаващата част от циганите-мюсюлмани на преброяванията се самоидентифицират като турци (типичен пример за това са циганите от пловдивското гето „Столипиново”).

  2. Значителна част от циганите-християни пък се определят като българи. Това е характерно предимно за Западна България. Например според последното преброяване циганите в цялата кюстендилска област са 7 629 души, а само в квартал „Изток” на областния град живеят над 10 000 роми.

С голяма доза убеденост може да се очаква, че разминаването между официални данни и реална численост ще се прояви и в резултатите от това преброяване. Следвайки тенденцията от 313 326 цигани през 1992 г. към 365 797 през 2001 г., сега най-вероятно броят на ромите ще бъде отчетен в рамките на 400-450 000 души или към 6% от цялото население. В действителност обаче числеността на циганите варира между 800 000 и 1 000 000 или 11-13% от етническия състав. Изключително стряскащ обаче е фактът, че процентът на циганите нараства с намаляването на възрастта. По неофициални данни голямата част от новородените са именно циганчета. Това потвърждава, че циганизацията е един наистина реален проблем и не е пресилено да се твърди, че до 2050 г. ромите вече ще са мнозинство в България. Показателен за процеса на циганизация е и фактът, че именно в общините със значителна концентрация на циганско население са измерени най-високите нива на раждаемост. Според данните на НСИ за 2009 г. това са общини като Ракитово, Пещера, Котел, Твърдица, Ихтиман, Мъглиж, Гурково, Николаево, Омуртаг.

Интересен е и въпросът каква промяна ще бъде отчетена в относителния дял и абсолютната численост на турското малцинство. Според последните няколко преброявания етническите турци варират в рамките на 9-10% от цялото население (1965 – 9,5%, 1992 – 9,8%, 2001 – 9,5%). Може да се очаква, че и сега техният относителен дял  ще излезе с подобна стойност. Това се обяснява с факта, че тяхната по-висока раждаемост спрямо българите се компенсира от постоянната икономическа емиграция към Турция. Номинално етническите турци са най-голямата малцинствена група, в действителност обаче те са по-малко от циганите. Това се дължи на обстоятелството, че на преброяванията като турци се самоопределят и една значима част от българомохамеданите (предимно в Западните Родопи) и както вече бе споменато циганите-мюсюлмани. Така реално към днешна дата в България има към 500 000 турци, което е около 7% от населението на републиката.

Относно абсолютната численост и относителният дял на българите е ясно, че ще бъде отчетен спад от националната статистика. Въпросът е обаче дали ще бъдат обявени истинските измерения на този спад. Преброяванията, проведени през ХХ век, неизменно са отчитали, че българите са над 80% от етническата структура на населението. За пръв път през 90-те години на ХХ век възникна тенденция към намаляването на българите. Докато през 1978 г. те са близо 90%, през 1992 г. малко над 85%, а през 2001 г. вече са 83,5%. От една страна, българите са с по-ниска раждаемост в сравнение с гореописаните малцинствени групи, а от друга в последните 20 години страната беше напусната от над 1 000 000 българи, предпочели да потърсят своята професионална реализация в Западна Европа и САЩ. Въпреки че в последните години има леко покачване на естествения прираст сред българите, в никакъв случай не може да се твърди, че демографската криза вече е преодоляна. Отчитайки и все по-нарастващия поток от емигранти, населението на България днес реално е около 7 000 000, като етническите българи са под 80%.

Изводът от горните разсъждения е, че не трябва да приемаме безкритично данните, които ще ни бъдат изнесени от националната статистика след няколко месеца. Защото тези данни най-вероятно ще скрият проблеми като циганизацията на България и демографската катастрофа сред българите. Тези проблеми обаче са видими и с всяка изминала година стават все по-сериозни.

21 февруари 2011

Последни Новини

Пълно безхаберие на „сглобката“ по темата с нелегалната имиграция

ВМРО настоява за справяне с нелегалната имиграция и отбрана на свещената българска граница! В момента така наречената „сглобка“, която управлява България, не...

С номер 4 ВМРО – Българско национално движение тръгва на избори

С  номер 4 в бюлетината ПП „ВМРО – Българско национално движение“ тръгва на местните избори, които ще се проведат на 29 октомври...

Въпросите на Карлос Контрера към другите кандидати за кмет на столицата

Карлос Контрера, кандидат за кмет на София от ВМРО - Илиана Беновска „Беновска пита – Радио К2“, 26.09.2023 г. Илиана...

ВМРО регистрира своята кандидатска листа за общински съветници на местните избори в община Мездра

Политическа партия „ВМРО - Българско национално движение“ регистрира в Общинска избирателна комисия - Мездра своята кандидатска листа за общински съветници за участие...

Искрен Веселинов: Хекимян е от най-либералните журналисти. Пирон на ГЕРБ в ковчега на демокрацията

Какво издава кандидатурата на герб на Антон Хекимян за кмет на София? Какви са скритите договорки на ГЕРБ и...

Карлос Контрера: ВМРО ще се бори рисковите райони на София да не се превръщат в гета

ВМРО ще се бори рисковите райони на София да не се превръщат в гета. Има начини за това. Защото в София има...

Светлозар Янков е кандидатът на ВМРО за кмет на Карлово

Общинският съветник от ВМРО в Карлово Светлозар Янков е канидат за кмет на общината. Янков е областен...

Коментари