Начало Медиите за ВМРО вижте новините за нас - 12 ноември 2010

вижте новините за нас – 12 ноември 2010

Агенция „Фокус”: ВМРО излезе с позиция за Бюджет 2011

Агенция „КРОСС”: ВМРО: Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра

Агенция „Пресклуб”: Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация – ВМРО

Агенция „Е-79”: ВМРО за обсъждането на Бюджет 2011

„Банкеръ”: ВМРО: Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация

Агенция „Фокус”:  Красимир Каракачанов: Проектът на Първанов е патерица за връщане на БСП и ДПС във властта

„Монитор”: ПърванОФ скочи в движение

BNews: ВМРО: Предложеният изборен кодекс е половинчат и противоречив


Агенция „Фокус”:  ВМРО излезе с позиция за Бюджет 2011

ВМРО излезе с позиция за Бюджет 2011, съобщиха от партията. Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация и пореден признак за опасната концентрация на власт извън институцията, която представлява народа. В същото време самонадеяността на управляващите очевидно достига до цинизъм и те наричат това бюджет на стабилността, когато за всички е ясно, че във времена на криза тези хора така и не намират смелост за реално съкращаване на разходи. Парадоксално, но факт: „реформаторското” правителство трепери от страх пред реформите. Може би с непоявяването си в парламентарната зала правителството просто се срамува от кашата, която за пореден път забърка. Защото заявката за ранно обсъждане и приемане на новия бюджет падна в капана на повишено социално напрежение и постоянно променящи се и хаотични становища около пенсионни и здравни промени. На сегашното правителство очевидно започна да му става навик изготвянето на „нереални” бюджети, които никой не очаква да бъдат изпълнени, а последващите им актуализации се приемат като най-естествената и очаквана стъпка. Предвижданията в проектобюджета за ръст на икономиката (БВП) с 3.6 %, следва да се приемат като твърде оптимистични, особено на фона на очакван ръст на икономиката на България за 2010 г. в размер на 0.7 % и очакван от МВФ ръст в еврозоната през 2011 г. до 1.3 %. А икономическият ръст на България е в тясна връзка и зависимост именно от търговските партньорства и чуждестранни инвестиции от страна на държавите в еврозоната. В бюджета е отразено очакване и за ръст на приходите от данъците върху труда, както и от косвените данъци. И при двата вида данъци обаче не е налице сериозна обосновка за очакваното нарастване на приходите: ставките се запазват непроменени, същевременно се говори за замразяване на пенсиите и заплатите в бюджетната сфера, както и лек ръст в броя на пенсионерите. Как точно при тези предпоставки могат да се увеличат приходите от данъци върху труда? В същото време приходите от косвени данъци обикновено се увеличават при увеличено потребление, а очевидно замразяването на доходите на пенсионерите и държавните служители няма да доведе до такова. Нещо повече – цялостната стагнация по-скоро ще доведе до свиване потреблението дори и на по-заможните слоеве от населението, които определено ще станат по-предпазливи в разходването на наличните си средства. На фона на несигурното увеличение на приходната страна, обаче, забелязваме постоянство в разходната – няма дори опити за намаляване на разходите. Разходите за администрацията („разходи за Общи държавни служби”) бележат лек ръст спрямо тези за текущата година, достигайки 1770.7 млн. лева или 2.3 % от БВП. Разходите за съдебната система и полицията също са запазени на твърде високо ниво. Специално внимание заслужават „разходите за почивно дело, култура и религиозни дейности”, изчислени в размер на 468.1 млн. лева или 0.6 % от БВП. Тук се наблюдава предприемане на редица капиталови разходи, които биха били реално оправдани само във временна на бюджетен излишък, а не при наличие на дефицит – „българският Лувър”, спортната зала на Цариградско шосе и т.н. Разходите за „жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” бележат ръст, достигайки до 2 412.0 млн. лв. или 3.1 % от БВП. Очевидно тяхното оптимизиране чрез поне частичното им прехвърляне към частния сектор не е разглеждано като възможна алтернатива.
Дори при така нереалистично надутите очаквани приходи, бюджетният дефицит се изчислява на 1.86 млрд. лв. За покриването му правителството допуска възможността за емитиране на дълг до 3.5 млрд. лева. По-интересно е какво ще се случи, ако реалните приходи се окажат под очакваните – ще покриваме разходите с постоянно растящи дългове ли?! В това отношение би следвало да си вземем поука от някои наши съседни страни и да не повтаряме техните грешки, защото цената, която ще се наложи да платим на един по-късен етап, несъмнено ще е по-висока, се посочва в позицията на партията.
11 ноември 2010
Пълен текст

Агенция „КРОСС”: ВМРО: Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра

Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация и пореден признак за опасната концентрация на власт извън институцията, която представлява народа, се казва в позиция на ВМРО. В същото време самонадеяността на управляващите очевидно достига до цинизъм и те наричат това бюджет на стабилността, когато за всички е ясно, че във времена на криза тези хора така и не намират смелост за реално съкращаване на разходи. Парадоксално, но факт: „реформаторското“ правителство трепери от страх пред реформите.
Може би с непоявяването си в парламентарната зала правителството просто се срамува от кашата, която за пореден път забърка. Защото заявката за ранно обсъждане и приемане на новия бюджет падна в капана на повишено социално напрежение и постоянно променящи се и хаотични становища около пенсионни и здравни промени. На сегашното правителство очевидно започна да му става навик изготвянето на „нереални“ бюджети, които никой не очаква да бъдат изпълнени, а последващите им актуализации се приемат като най-естествената и очаквана стъпка.
Предвижданията в проектобюджета за ръст на икономиката (БВП) с 3.6 %, следва да се приемат като твърде оптимистични, особено на фона на очакван ръст на икономиката на България за 2010 г. в размер на 0.7 % и очакван от МВФ ръст в еврозоната през 2011 г. до 1.3 %. А икономическият ръст на България е в тясна връзка и зависимост именно от търговските партньорства и чуждестранни инвестиции от страна на държавите в еврозоната.
В бюджета е отразено очакване и за ръст на приходите от данъците върху труда, както и от косвените данъци. И при двата вида данъци обаче не е налице сериозна обосновка за очакваното нарастване на приходите: ставките се запазват непроменени, същевременно се говори за замразяване на пенсиите и заплатите в бюджетната сфера, както и лек ръст в броя на пенсионерите. Как точно при тези предпоставки могат да се увеличат приходите от данъци върху труда?
В същото време приходите от косвени данъци обикновено се увеличават при увеличено потребление, а очевидно замразяването на доходите на пенсионерите и държавните служители няма да доведе до такова. Нещо повече – цялостната стагнация по-скоро ще доведе до свиване потреблението дори и на по-заможните слоеве от населението, които определено ще станат по-предпазливи в разходването на наличните си средства.
На фона на, меко казано, несигурното увеличение на приходната страна, обаче, забелязваме постоянство в разходната – няма дори опити за намаляване на разходите. Разходите за администрацията („разходи за Общи държавни служби“) бележат лек ръст спрямо тези за текущата година, достигайки 1770.7 млн. лева или 2.3 % от БВП. Разходите за съдебната система и полицията също са запазени на твърде високо ниво.
Специално внимание заслужават „разходите за почивно дело, култура и религиозни дейности“, изчислени в размер на 468.1 млн. лева или 0.6 % от БВП. Тук се наблюдава предприемане на редица капиталови разходи, които биха били реално оправдани само във временна на бюджетен излишък, а не при наличие на дефицит – „българският Лувър“, спортната зала на Цариградско шосе и т.н. Разходите за „жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ бележат ръст, достигайки до 2 412.0 млн. лв. или 3.1 % от БВП. Очевидно тяхното оптимизиране чрез поне частичното им прехвърляне към частния сектор не е разглеждано като възможна алтернатива.
Дори при така нереалистично надутите очаквани приходи, бюджетният дефицит се изчислява на 1.86 млрд. лв. За покриването му правителството допуска възможността за емитиране на дълг до 3.5 млрд. лева. По-интересно е какво ще се случи, ако реалните приходи се окажат под очакваните – ще покриваме разходите с постоянно растящи дългове ли?! В това отношение би следвало да си вземем поука от някои наши съседни страни и да не повтаряме техните грешки, защото цената, която ще се наложи да платим на един по-късен етап, несъмнено ще е по-висока.
11 ноември 2010
Пълен текст

Агенция „Пресклуб”: Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация – ВМРО

Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация и пореден признак за опасната концентрация на власт извън институцията, която представлява народа. В същото време самонадеяността на управляващите очевидно достига до цинизъм и те наричат това бюджет на стабилността, когато за всички е ясно, че във времена на криза тези хора така и не намират смелост за реално съкращаване на разходи. Парадоксално, но факт: „реформаторското” правителство трепери от страх пред реформите. Това се казва в Позиция на ВМРО за бюджет 2011, разпространена днес.
ИА “Пресклуб” публикува пълният текст на Позицията на ВМРО:
“Може би с непоявяването си в парламентарната зала правителството просто се срамува от кашата, която за пореден път забърка. Защото заявката за ранно обсъждане и приемане на новия бюджет падна в капана на повишено социално напрежение и постоянно променящи се и хаотични становища около пенсионни и здравни промени. На сегашното правителство очевидно започна да му става навик изготвянето на „нереални” бюджети, които никой не очаква да бъдат изпълнени, а последващите им актуализации се приемат като най-естествената и очаквана стъпка.
Предвижданията в проектобюджета за ръст на икономиката (БВП) с 3.6 %, следва да се приемат като твърде оптимистични, особено на фона на очакван ръст на икономиката на България за 2010 г. в размер на 0.7 % и очакван от МВФ ръст в еврозоната през 2011 г. до 1.3 %. А икономическият ръст на България е в тясна връзка и зависимост именно от търговските партньорства и чуждестранни инвестиции от страна на държавите в еврозоната.
В бюджета е отразено очакване и за ръст на приходите от данъците върху труда, както и от косвените данъци. И при двата вида данъци обаче не е налице сериозна обосновка за очакваното нарастване на приходите: ставките се запазват непроменени, същевременно се говори за замразяване на пенсиите и заплатите в бюджетната сфера, както и лек ръст в броя на пенсионерите. Как точно при тези предпоставки могат да се увеличат приходите от данъци върху труда?
В същото време приходите от косвени данъци обикновено се увеличават при увеличено потребление, а очевидно замразяването на доходите на пенсионерите и държавните служители няма да доведе до такова. Нещо повече – цялостната стагнация по-скоро ще доведе до свиване потреблението дори и на по-заможните слоеве от населението, които определено ще станат по-предпазливи в разходването на наличните си средства.
На фона на, меко казано, несигурното увеличение на приходната страна, обаче, забелязваме постоянство в разходната – няма дори опити за намаляване на разходите. Разходите за администрацията („разходи за Общи държавни служби”) бележат лек ръст спрямо тези за текущата година, достигайки 1770.7 млн. лева или 2.3 % от БВП. Разходите за съдебната система и полицията също са запазени на твърде високо ниво.
Специално внимание заслужават „разходите за почивно дело, култура и религиозни дейности”, изчислени в размер на 468.1 млн. лева или 0.6 % от БВП. Тук се наблюдава предприемане на редица капиталови разходи, които биха били реално оправдани само във временна на бюджетен излишък, а не при наличие на дефицит – „българският Лувър”, спортната зала на Цариградско шосе и т.н. Разходите за „жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” бележат ръст, достигайки до 2 412.0 млн. лв. или 3.1 % от БВП. Очевидно тяхното оптимизиране чрез поне частичното им прехвърляне към частния сектор не е разглеждано като възможна алтернатива.
Дори при така нереалистично надутите очаквани приходи, бюджетният дефицит се изчислява на 1.86 млрд. лв. За покриването му правителството допуска възможността за емитиране на дълг до 3.5 млрд. лева. По-интересно е какво ще се случи, ако реалните приходи се окажат под очакваните – ще покриваме разходите с постоянно растящи дългове ли?! В това отношение би следвало да си вземем поука от някои наши съседни страни и да не повтаряме техните грешки, защото цената, която ще се наложи да платим на един по-късен етап, несъмнено ще е по-висока.”
11 ноември 2010
Пълен текст

Агенция „Е-79”: ВМРО за обсъждането на Бюджет 2011

Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация и пореден признак за опасната концентрация на власт извън институцията, която представлява народа. Това заявиха от ВМРО в изпратена до медиите позиция по повод обсъждането на Бюджет 2011.
В същото време самонадеяността на управляващите очевидно достига до цинизъм и те наричат това бюджет на стабилността, когато за всички е ясно, че във времена на криза тези хора така и не намират смелост за реално съкращаване на разходи, коментират от ВМРО. Според тях парадоксално, но факт: „реформаторското” правителство трепери от страх пред реформите.
Може би с непоявяването си в парламентарната зала правителството просто се срамува от кашата, която за пореден път забърка, предполагат от ВМРО. Защото според тях заявката за ранно обсъждане и приемане на новия бюджет падна в капана на повишено социално напрежение и постоянно променящи се и хаотични становища около пенсионни и здравни промени. На сегашното правителство очевидно започна да му става навик изготвянето на „нереални” бюджети, които никой не очаква да бъдат изпълнени, а последващите им актуализации се приемат като най-естествената и очаквана стъпка, допълват от ВМРО.
От Организацията смятат, че предвижданията в проектобюджета за ръст на икономиката (БВП) с 3.6 %, следва да се приемат като твърде оптимистични, особено на фона на очакван ръст на икономиката на България за 2010 г. в размер на 0.7 % и очакван от МВФ ръст в еврозоната през 2011 г. до 1.3 %. А икономическият ръст на България е в тясна връзка и зависимост именно от търговските партньорства и чуждестранни инвестиции от страна на държавите в еврозоната, изтъкват от ВМРО.
В бюджета е отразено очакване и за ръст на приходите от данъците върху труда, както и от косвените данъци. И при двата вида данъци обаче не е налице сериозна обосновка за очакваното нарастване на приходите: ставките се запазват непроменени, същевременно се говори за замразяване на пенсиите и заплатите в бюджетната сфера, както и лек ръст в броя на пенсионерите, подчертават от ВМРО. Затова от Организацията питат: Как точно при тези предпоставки могат да се увеличат приходите от данъци върху труда?
В същото време приходите от косвени данъци обикновено се увеличават при увеличено потребление, а очевидно замразяването на доходите на пенсионерите и държавните служители няма да доведе до такова, смятат още от ВМРО. Нещо повече – цялостната стагнация по-скоро ще доведе до свиване потреблението дори и на по-заможните слоеве от населението, които определено ще станат по-предпазливи в разходването на наличните си средства.
На фона на, меко казано, несигурното увеличение на приходната страна, обаче, забелязваме постоянство в разходната – няма дори опити за намаляване на разходите, допълват от ВМРО. Разходите за администрацията („разходи за Общи държавни служби”) бележат лек ръст спрямо тези за текущата година, достигайки 1770.7 млн. лева или 2.3 % от БВП. Разходите за съдебната система и полицията също са запазени на твърде високо ниво.
Според ВМРО специално внимание заслужават „разходите за почивно дело, култура и религиозни дейности”, изчислени в размер на 468.1 млн. лева или 0.6 % от БВП. Тук се наблюдава предприемане на редица капиталови разходи, които биха били реално оправдани само във временна на бюджетен излишък, а не при наличие на дефицит – „българският Лувър”, спортната зала на Цариградско шосе и т.н., изтъкват от Организацията. Разходите за „жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” бележат ръст, достигайки до 2 412.0 млн. лв. или 3.1 % от БВП. Очевидно тяхното оптимизиране чрез поне частичното им прехвърляне към частния сектор не е разглеждано като възможна алтернатива, посочват от ВМРО.
Дори при така нереалистично надутите очаквани приходи, бюджетният дефицит се изчислява на 1.86 млрд. лв. За покриването му правителството допуска възможността за емитиране на дълг до 3.5 млрд. лева. По-интересно е какво ще се случи, ако реалните приходи се окажат под очакваните – ще покриваме разходите с постоянно растящи дългове ли, питат от ВМРО. В това отношение би следвало да си вземем поука от някои наши съседни страни и да не повтаряме техните грешки, защото цената, която ще се наложи да платим на един по-късен етап, несъмнено ще е по-висока, категорични са от Организацията.
11 ноември 2010
Пълен текст

„Банкеръ”: ВМРО: Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация

Обсъждането на бюджет в отсъствието на правителството е гавра с парламентарната демокрация и пореден признак за опасната концентрация на власт извън институцията, която представлява народа. Това се казва в позиция на ВМРО, изпратена до медиите. В същото време самонадеяността на управляващите очевидно достига до цинизъм и те наричат това бюджет на стабилността, когато за всички е ясно, че във времена на криза тези хора така и не намират смелост за реално съкращаване на разходи. Парадоксално, но факт: „реформаторското” правителство трепери от страх пред реформите. Може би с непоявяването си в парламентарната зала правителството просто се срамува от кашата, която за пореден път забърка. Защото заявката за ранно обсъждане и приемане на новия бюджет падна в капана на повишено социално напрежение и постоянно променящи се и хаотични становища около пенсионни и здравни промени. На сегашното правителство очевидно започна да му става навик изготвянето на „нереални” бюджети, които никой не очаква да бъдат изпълнени, а последващите им актуализации се приемат като най-естествената и очаквана стъпка. Предвижданията в проектобюджета за ръст на икономиката (БВП) с 3.6 %, следва да се приемат като твърде оптимистични, особено на фона на очакван ръст на икономиката на България за 2010 г. в размер на 0.7 % и очакван от МВФ ръст в еврозоната през 2011 г. до 1.3 %. А икономическият ръст на България е в тясна връзка и зависимост именно от търговските партньорства и чуждестранни инвестиции от страна на държавите в еврозоната. В бюджета е отразено очакване и за ръст на приходите от данъците върху труда, както и от косвените данъци. И при двата вида данъци обаче не е налице сериозна обосновка за очакваното нарастване на приходите: ставките се запазват непроменени, същевременно се говори за замразяване на пенсиите и заплатите в бюджетната сфера, както и лек ръст в броя на пенсионерите. Как точно при тези предпоставки могат да се увеличат приходите от данъци върху труда? В същото време приходите от косвени данъци обикновено се увеличават при увеличено потребление, а очевидно замразяването на доходите на пенсионерите и държавните служители няма да доведе до такова. Нещо повече – цялостната стагнация по-скоро ще доведе до свиване потреблението дори и на по-заможните слоеве от населението, които определено ще станат по-предпазливи в разходването на наличните си средства. На фона на несигурното увеличение на приходната страна, обаче, забелязваме постоянство в разходната – няма дори опити за намаляване на разходите. Разходите за администрацията („разходи за Общи държавни служби”) бележат лек ръст спрямо тези за текущата година, достигайки 1770.7 млн. лева или 2.3 % от БВП. Разходите за съдебната система и полицията също са запазени на твърде високо ниво. Специално внимание заслужават „разходите за почивно дело, култура и религиозни дейности”, изчислени в размер на 468.1 млн. лева или 0.6 % от БВП. Тук се наблюдава предприемане на редица капиталови разходи, които биха били реално оправдани само във временна на бюджетен излишък, а не при наличие на дефицит – „българският Лувър”, спортната зала на Цариградско шосе и т.н. Разходите за „жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” бележат ръст, достигайки до 2 412.0 млн. лв. или 3.1 % от БВП. Очевидно тяхното оптимизиране чрез поне частичното им прехвърляне към частния сектор не е разглеждано като възможна алтернатива.
Дори при така нереалистично надутите очаквани приходи, бюджетният дефицит се изчислява на 1.86 млрд. лв. За покриването му правителството допуска възможността за емитиране на дълг до 3.5 млрд. лева. По-интересно е какво ще се случи, ако реалните приходи се окажат под очакваните – ще покриваме разходите с постоянно растящи дългове ли?! В това отношение би следвало да си вземем поука от някои наши съседни страни и да не повтаряме техните грешки, защото цената, която ще се наложи да платим на един по-късен етап, несъмнено ще е по-висока, се посочва в позицията на партията.
11 ноември 2010
Пълен текст

Агенция „Фокус”:  Красимир Каракачанов: Проектът на Първанов е патерица за връщане на БСП и ДПС във властта

ВМРО не виждаме нищо алтернативно в проекта на президента, това каза пред Агенция “Фокус” Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО. „Това не може да бъде алтернатива. Нищо алтернативно няма и в хората, които участваха в този проект. Това са отдавна познати физиономии, минали през не един или два проекта, граждански или партийни”, каза Каракачанов.
„Ако президентът Първанов, след девет години начело на държавата като държавен глава, мисли, че трябва да започне в политиката от а, бе и ве – това си е негов проблем. Но да говориш за алтернатива, когато повече от девет години си президент на страната, това най-малко е несериозно. Девет години, когато течаха всички тези процеси, ти днес ги оценяваш и заявяваш, че след една година ще бъдеш алтернатива, някак си е несериозно”, каза Каракачанов.
ВМРО не изпитва интерес към новия проект. „За нас това не е опит да се създаде някаква алтернатива на сегашното управление, а да се създаде патерица, на базата на която БСП и ДПС се връщат във властта. Ясно е, че този проект е ляв проект, фигурите вътре са леви; хора на 90 процента от левия политически сектор, или бивши, или настоящи бесепари, депутати, бившият външен министър. За нас това е един опит да се обере една ниша от разочарован ляв електорат и този ляв електорат да бъде вкаран в един по-голям проект, заедно с БСП и ДПС, който ще се бори за кокала. Алтернативата за България може да бъде само дясна и национално отговорна, а не – лява. И президентът Първанов е не само лице, а и бивш лидер на левицата. Това всъщност е един ляв проект. И като че ли целта му е да спори със Станишев кой е по-главен в лявото пространство, отколкото да е някаква алтернатива на сегашното управление, да не говорим за национална алтернатива. Това просто си е ляв проект”, каза Каракачанов.
11 ноември 2010
Пълен текст

„Монитор”: ПърванОФ скочи в движение

Реакции
Красимир Каракачанов: Във ВМРО не виждаме нищо алтернативно в проекта. Това не може да бъде алтернатива, нищо алтернативно няма и в хората, които участват в този проект. Това са отдавна познати физиономии, минали през не един или два проекта, граждански или партийни. Ако президентът Първанов, след девет години начело на държавата като държавен глава, мисли, че трябва да започне в политиката от А, Б и В, това си е негов проблем. Девет години си участвал във всички тези процеси и днес ги оценяваш и заявяваш, че след една година ще бъдеш алтернатива, някак си е несериозно. И като че ли целта му е да спори със Станишев кой е по-главен в лявото пространство, отколкото да е някаква алтернатива на сегашното управление. Ясно е, че този проект е ляв проект, фигурите вътре са леви.
12 ноември 2010
Пълен текст

BNews: ВМРО: Предложеният изборен кодекс е половинчат и противоречив

10 ноември 2010
Червено-черните от ВМРО отново възроптаха – този път срещу новия Изборен кодекс, който според тях решавал проблема с изборния туризъм само отчасти.
Внесеният от управляващите проект за Изборен кодекс издава страх и липса на решителност в прекратяването на уродливите практики в българските избори. Едногодишният шум около този кодекс и
резултатите от него приличат на поговорката „Напънала се планината и родила мишка“, твърдят от ВМРО в своя декларация.
Според воеводите така предложеният текст не премахва опасността изборите да бъдат манипулирани от Турция и отново се дава възможност изборни секции да се разкриват извън българските дипломатически или консулски представителства, без върху тях да може да се упражнява контрол.
Проектокодексът не довежда докрай и принципа на уседналост при всички видове избори, с което отново остава възможността изборният процес да бъде опорочаван от т.нар. „изборен туризъм“.
ВМРО години наред предлага задължителното гласуване, което окончателно би премахнало възможността представителната власт на всички нива да бъде избираема от малки групи зависими избиратели.
В избирателните списъци отново ще останат „фантоми“, след като в текста не е включено въвеждането на активна предизборна регистрация на избирателите – друга идея на ВМРО.
Така предложеният текст на практика намалява демократичността в страната ни, като отнема възможността селища с население под 500 души сами да избират своите кметове и премахва избирателността на районните кметове в градовете с районно деление.
Освен това, възможността за изразяване на предпочитания в листите остава само теоретична. Създава се съществено неравенство – например градове с реално население около 3000 души избират свои кметове, а район от над 200 000 жители, като „Люлин“ ще има назначаем кмет.
Подобни промени противоречат на европейската тенденция за децентрализация на местното самоуправление и водят до намаляване на нивото на представителност на местната власт, добавят от ВМРО.
Пълен текст

Последни Новини

Контрера: В държавата има пандемия от кърлежи.  Настояваме МЗ да свика кризисен щаб

От месеци зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в СОС Карлос Контрера сигнализира, че тревните площи в София не се обработват срещу...

Контрера: „Промяната“ опропасти изграждането на детски център за лъчелечение и протонна терапия

Това е престъпление срещу децата на България! „Провалите продължават и с Плана за възстановяване и устойчивост. Кабинетът Денков-Габриел опропасти...

Каракачанов представи книгата си „Външнополитическата дейност на ВМРО (1893-1944 г.)“ в Ловеч

Ловчанлии с притеснение следят развитието на военните конфликти В четвъртък лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов посети Ловеч и се...

Андрей Слабаков е за по-бързия и лесен достъп на генерични лекарства до пазара

Лекарства за Европа, но при какви условия? Европейският парламент одобри в пленарна зала своята позиция на първо четене по...

Д-р Петрова: За пръв път през 2023 г. в България се раждат под 50 хиляди бебета

Д-р Султанка Петрова, председател на НЖО на ВМРО и бивш заместник социален министър отговаря на въпроса: изчезваме ли? Повод...

20 април (събота), Русе – велопоход „Помни героите“

ВМРО - Русе и сдружение „Вело Русе“ ще проведат традиционния велопоход Русе - Гюргево на 20 април. Под наслова...

Поредно безобразие на бившия военен министър Тагарев

Лъсна поредно безобразие на самозабравилия се бивш вече военен министър Тагарев – праща Военна полиция на журналисти, заради публикации в медиите срещу...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir