Начало Медиите за ВМРО вижте новините за нас днес - 14 януари 2011

вижте новините за нас днес – 14 януари 2011

ТВ „СКАТ”: 83 години от героичната смърт на Мара Бунева


Агенция „Фокус”: Ангел Джамбазки, ВМРО: Доброволните формирования трябва да станат елемент от националната сигурност


Агенция „Фокус”: От ВМРО почетоха годишнина от подвига на Мара Бунева


Агенция „Фокус”: Ангел Джамбазки:  Без проблеми премина отбелязването на годишнината от смъртта на Мара Бунева в Скопие


Агенция „КРОСС”: Годишнина от подвига на Мара Бунева


Днес+: Годишнина от подвига на Мара Бунева


„Банкеръ”: Навършват се 83 години от героичната смърт на Мара Бунева


Агенция „Фокус”: Проблемът с незаконното строителство във Варна е най-голям в район „Одесос”, според ВМРО


Дарик нюз (Варна): Благотворителен футболен турнир в подкрепа на Патриция


Твоят ден (Варна): ВМРО организира благотворителен футбол


ТВ „СКАТ”: 83 години от героичната смърт на Мара Бунева

13 януари 2011
Видео

Агенция „Фокус”: Ангел Джамбазки, ВМРО: Доброволните формирования трябва да станат елемент от националната сигурност

13 януари 2011
За идеите на ВМРО да се създават доброволни формирования в София, които да се включват в защитата на населението при бедствия и аварии, и желанието на ВМРО тези формирования да станат елемент на националната сигурност Агенция „Фокус” разговаря със зам.-председателя на ВМРО Ангел Джамбазки .
Фокус: Г-н Джамбазки, какво ще представлява доброволното формирование на граждани за защита на населението при бедствия и аварии и отстраняване на последиците им, което ВМРО предлага на Столичния общински съвет?
Ангел Джамбазки: Ще се възползваме от законовата възможност на Закона за защита на населението при бедствия и аварии. Тази възможност е много широко развита там. Към кмета на всяка община, което включва и кмета на Столична община, могат да се създадат доброволни формирования от български граждани, които отговарят на определени условия. Те трябва да са на определена възраст, да имат чисто съдебно минало, да имат умения, които могат да се развият в последствие и т.н. Тези хора могат да бъдат много полезни, особено на територията на Столична община, що се отнася за премахване на последици от наводнения. Известно е, че поне шест столични района винаги са заплашени от наводнения, много често има различни кризи. Формированията могат да бъдат много полезни, така ще включим населението активно в собствената му защита. На нас много ни се иска тази тема да се развие и ние ще я развием. Предлагали сме многократно тези доброволни формирования да имат национален статут. Те ще обхващат възможността на населението, освен да ликвидира последствията от бедствия и аварии, но и да защитава своя имот, живот и т.н., когато държавата отказва да го направи. Не е тайна за никого в обществото, че в голяма част от селищата в България полицията на практика липсва. Има по един районен или квартален, както го наричат, полицейски инспектор, който трябва да отговаря за 5-6 села, които са отделени на 60-70 и повече километра едно от друго. Той по никакъв начин не може да защити живота, имота и правата на гражданите, които са обект на все по-чести нападения от несоциализираните наши съграждани. Ние имаме предложения в тази посока. Дали ще се казва национална гвардия или народно опълчение е без значение, това е въпрос на по-дълъг разговор. За нас е важно предложението ни за изграждане на такава структура, която да бъде елемент от Националната сигурност, да бъде обсъждано, прието и да бъде внесено в дневния ред на обществото. Всички сме свидетели как законността и реда във все по-голяма част от територията на България лека-полека отстъпват. Дори в София имаме улици, които са много повече граници, отколкото е нашата граница с Република Гърция, например. Улиците „Римски проход”, „Кукуш”, „Градините” в кв. „Орландовци” са граници между ценностни системи, начин на живот и граници между цивилизации. След като държавата не се намесва в лицето на изпълнителната власт, разбирайте държавата сме всички ние, не се намесва, за да премахне тези граници, според нас всеки български гражданин, съвестен данъкоплатец има правото да защитава своя и на семейството си живот и имот.
Фокус: Защо предлагате точно формирование за защита на населението при бедствия и аварии?
Ангел Джамбазки: Защото това е законовата възможност в момента. Ние отделно сме предлагали на всякакви управляващи мнозинства поне три пъти до сега един цялостен закон, който да регулира тази дейност. До сега не се намери воля от срана на нито едно управляващо мнозинство, което да погледне сериозно на тези неща. В момента можем единствено да предложим това, защото го има в закона за участието на хората като жива сила в непосредствената защита на населението по време на бедствия. Ако сега отидем в един средностатистически блок в София, позвъним на всички врати и кажем на хората: „Случило се е бедствие, евакуирайте се”, те няма да знаят абсолютно какво да направят. От много години тази подготовка и информация не се води и никой няма отговорност за нея, което не е така в останалите страни членки на Европейския съюз. Там много се залага на предварителната работа, на информацията на населението и т.н. С подобни доброволни формирования ние ще имаме възможност да изнесем една широка предварителна информационна кампания. Хората да знаят, ако се случи някакво бедствие, към кого да се обърнат и какво трябва да вземат със себе си. Ние разчитаме на резерва от десетки хиляди съкратени и уволнени служители от Министерствата на отбраната и на вътрешните работи, които могат да бъдат полезни с уменията, които имат, а сега са пазачи на паркинги за по 200 лв.
Фокус: Има ли интерес от хората към такава дейност? В момента имате ли предвид хора, които могат да се включат във формированието?
Ангел Джамбазки: Нямаме група хора, която стои някъде и чака да стане доброволческа група, но има много хора, които са проявявали интерес. Всеки един български гражданин, който е навършил определена възраст, и отговаря на определени условия би могъл да бъде доброволец по сега действащия Закон за защита на населението. Сигурен съм, че ще се намерят много хора, които да бъдат полезни на себе си, на семействата си и на обществото.
Фокус: Как ще се финансират подобни формирования?
Ангел Джамбазки: Тази дейност по закон сега е абсолютно доброволна. Това, което се предвижда като разходи в Държавния бюджет, са разходите по застраховката на тези лица, което е напълно нормално. Тези хора ще отделят от времето си и в известен смисъл ще рискуват здравето си, така че в момента е предвидено покриването на застраховка, както и финансовото обезпечаване на подготовката за придобиване на определени умения. Има изградена чудесна база на „Гражданска защита” в Монтана. Там трябва да се извършва подготовката на щатните служители на „Гражданска защита”. Там биха могли да преминават обученията на доброволци, така както е в целия свят – от САЩ до половината европейски държави. Във всички тях има форма на доброволно участие на гражданите в различна степен в подобни формирования. Във Франция една голяма част от пожарогасителните групи са съставени на доброволен принцип. Имат щатен пожарникар, но до голяма степен се събират на доброволен принцип.
Фокус: Как според вас ще бъде посрещнато вашето предложение и кога ще го внесете?
Ангел Джамбазки: Обсъждали сме предложението с кмета на Столична община. Самата г-жа Фандъкова се възползва от възможността си по закон да събере подобно доброволно формирование, имам предвид Общинската полиция. В близките дни това предложение ще бъде обсъдено и аз съм убеден, че ще успеем да постигнем гласуване в Общинския съвет в подкрепа на предложението.
Фокус: ВМРО нееднократно предлага да се приеме закон, с който да се даде възможност на българските граждани да формират доброволни формирования. Ще има ли той положителен ефект за обществото според вас?
Ангел Джамбазки: Нужна е национална форма на такава доброволческа служба. Имаме много разработки по тази тема и теоретични, и тематични. Предлагали сме ги нееднократно, ще ги предложим отново и ще разчитаме на желанието на депутатите да бъдат полезни на хората. Това няма да бъде нито алтернативна полиция, нито алтернативна армия. Ако трябва да бъдем откровени българската армия в момента съществува само на книга и в главите на няколкото десетки генерали, които са останали, без да има под тях някакви реални бойци. Това, което ние си представяме да бъде доброволното формирование, е една час от националната сигурност, каквато е и практиката в повечето европейски държави. Има действаща полиция със своите правомощия, задължения и задачи по силата на закона за МВР, която изпълнява полицейски функции, от друга страна в лицето на доброволните формирования ние виждаме предотвратяването и отстраняването на бедствия и аварии, както и по опазването на обществения ред в населените места, при нужда и при защитата и охраната на собственост, продукция и т.н.
Фокус: Има ли някакви отрицателни страни в идеята за национална гвардия?
Ангел Джамбазки: Ние говорим за елемент от националната сигурност, за нещо, което е регламентирано в закон. Има строги изисквания, знае се какъв е редът на командване, на подчинение, на поставянето на задачи и изпълнението им. Когато този закон или пакет от закони стане реалност, в него ще бъде определен редът. Знаете, че една от комисиите, които председателствах аз в общинския съвет, предложи на МВР създаването на Общинска полиция, която заработи в София. Това е едно от нещата, което виждаме като задължителни промени, в структурата на сигурността в държавата. В момента МВР е един конгломерат – дава личните карти, регистрира моторните превозните средства – все неща, които са остатък от миналото. Няма причина полицаите да вадят личните карти, това би трябвало да го прави общината или друг административен орган, но не и МВР. По същия начин общинската полиция няма нужда да бъде подчинена на вътрешния министър, тя трябва да бъде подчинена на кмета на общината. Трябва да се изяснят задачите на структурните звена в МВР и те да бъдат разпределени по-функционално. Тук ние виждаме мястото и на доброволни формирования, които да бъдат в подкрепа на структурата на МВР, на общината или на областта. Могат да бъдат подчинени на съответния областен или общински ръководител на МВР, за да има вертикално управление. Но това ще стане в бъдеще, когато народните представители видят, че в обществото ни има огромна липса на сигурност и че, хората ще започнат да се самоотбраняват, защото нямат друг избор.
Пълен текст

Агенция „Фокус”: От ВМРО почетоха годишнина от подвига на Мара Бунева

13 януари 2011
Навършват се 83 години от героичната смърт на Мара Бунева. На 13 януари 1928 г. Бунева изпълнява смъртна присъда, издадена от ВМРО над сърбина Велимир Прелич, известен сатрап и полицейски функционер, прочул се с нечовешките издевателства над македонските българи. И тази година граждани на Република Македония с българско самосъзнание почетоха паметта на Мара Бунева с панихида и поднасяне на цветя пред паметния знак на героинята в Скопие, който всяка година бива възстановяван от признателните потомци след вандалщините на местните хулигани, съобщиха от ВМРО. На честването тази година отново присъстваха гости от България, водени от заместник-председателя на ВМРО Ангел Джамбазки и организатора Стефан Грънчаров.
Запомнящо се отбелязване на годишнината са организирали този път девойките от младежката организация на ВМРО в София. Те завършиха обемен сборник с подробни данни за делото на жените в македоно-одринското освободително движение. Книгата запълва сериозна празнина в научното познание на българското национално движение в Македония и Тракия. Сборникът ще бъде представен на 8 март или на Благовещение.
След стрелбата по Прелич, за да не попадне в ръцете на сръбските жандармеристи, Мара Бунева стреля в гърдите си и умира от раните си. След освобождението на Вардарска Македония през 1941 г. и обединението й с Отечеството, местните българи в Скопие издигат паметник на Мара Бунева на вардарския кей, близо до Стария мост.
След поредната окупация на тези български краища след 1944 г., паметникът е взривен от сръбския окупатор. От 2002 г. ВМРО и македонските българи възстановиха ежегодното поклонение пред паметта на Мара Бунева на кея на Вардар. От година на година поклонението в средата на януари се превръща в истинска демонстрация на българското национално самосъзнание сред сънародниците ни от цяла Република Македония. Традицията не бе прекъсната дори и след организирания от скопските служби побой над участниците в поклонението през 2007 г. Мара Бунева се превърна още веднъж в символ на българщината във все още несвободната Вардарска Македония.
Пълен текст

Агенция „Фокус”: Ангел Джамбазки:  Без проблеми премина отбелязването на годишнината от смъртта на Мара Бунева в Скопие

13 януари 2010
С панихида в църквата „Св. Димитър” в Скопие и поставяне на паметна плоча на кея на река Вардар ВМРО и българи от Македония отбелязаха 83-ата годишнина от смъртта на Мара Бунева. Това каза пред Агенция „Фокус” Ангел Джамбазки, заместник-председател на ВМРО, който присъства на събитието.
„ВМРО участва в честването по покана на местните българи. Приключи ритуалът на кея, на който е изпълнена смъртната присъда над Велимир Прелич от Мара Бунева. На обичайната панихида в църквата „Св. Димитър” се събраха доста българи от Македония, повече от 50 човека. Гостите от София също бяха около 50 души”, обясни Джамбазки. В панихидата са участвали симпатизанти на ВМРО от Перник, Благоевград, Банско. Присъствала е и Райна Дрангова, внучка на полк. Борис Дрангов.
„Г-жа Дрангова е кръвно свързана със Скопие, тъй като нейният дядо и баща са живеели в Скопие – животът, имотът и практиката им са били тук. Сложихме поредната плоча на лобното мястото на Мара Бунева. Сложихме цвете и отбелязахме паметта й с минута мълчание и падане на колене”, допълни Джамбазки.
По думите му отбелязването на годишнината е преминало със засилено полицейско присъствие и не е имало неприятни инциденти. „Македонската държава беше представена в лицето на тези полицаи – неутрални и любезни. Нито местните българи, нито ние сме имали някакви проблеми”, каза Джамбазки.
Пълен текст

Агенция „КРОСС”: Годишнина от подвига на Мара Бунева

13 януари 2011
Навършват се 83 години от героичната смърт на Мара Бунева. На 13 януари 1928 г. Бунева изпълнява смъртна присъда, издадена от ВМРО над сърбина Велимир Прелич, известен сатрап и полицейски функционер, прочул се с нечовешките издевателства над македонските българи…
Пълен текст

Днес+: Годишнина от подвига на Мара Бунева

13 януари 2011
Пълен текст

„Банкеръ”: Навършват се 83 години от героичната смърт на Мара Бунева

13 януари 2011
Навършват се 83 години от героичната смърт на Мара Бунева. На 13 януари 1928 г. Бунева изпълнява смъртна присъда, издадена от ВМРО над сърбина Велимир Прелич, известен сатрап и полицейски функционер, прочул се с нечовешките издевателства над македонските българи…
Пълен текст

Агенция „Фокус”: Проблемът с незаконното строителство във Варна е най-голям в район „Одесос”, според ВМРО

13 януари 2011
Проблемът с незаконното строителство във Варна е най-голям в район „Одесос” може би, защото на територията му се намира „Максуда”. Това каза днес координаторът на ВМРО за Шумен и Варна Стефан Соколов, предаде репортер на радио „Фокус”-Варна. По думите на Соколов, ВМРО-Варна не се е отказала от заканата си да построи в центъра на града палатков лагер в знак на протест срещу незаконното строителство в някои от районите на града. Соколов посочи, че са изпратени сигнали до всички районни кметства на Варна за незаконни постройки и цели гета. Отговорите ще бъдат изчакани до законово определения срок. „Не знам каква е причината, но големите акции на ДНСК постепенно заглъхнаха. Ако ще събаря, да събарят наред”, заяви Стефан Соколов. Той подчерта още, че за „Местни избори” 2011, структурата на партията във Варна ще участва със самостоятелна листа за общински съветници. „Проблемът с издигането на кмет е по-сложен, защото трябва да намерим подходящата личност. Въпреки това ние сме готови на коалиция във Варна, защото ВМРО може да си позволи това. Изчакваме за предложения”, посочи Стефан Соколов. 199 незаконни строежа към края на 2008 г. са регистрирани във варненския район „Младост”, каза още Стефан Соколов. По неговите думи, все още не е ясно какво се е случило с тези незаконни сгради през последните две години. „Може би някои от тези констатации са обжалвани или пък вече са разрушени”, посочи Соколов. Сигналът от район „Младост” е постъпил във връзка с изпратено запитване от страна на ВМРО – Варна и РДНСК – Североизточен район за незаконно изградени постройки през последните 20 години. От отговора става ясно, че в района на улиците „Девня” и „Георги Пеячевич” са констатирани пет броя незаконни строежа и преписки са изпратени до РДНСК – Североизточен район. За строежите са издадени заповеди за доброволно събаряне. Същото е и положението с триетажна жилищна сграда с гараж на варненската ул. „Горски пътник”, където е издаден отказ за узаконяване и е издадена заповед за доброволно събаряне. В район „Младост” са постъпили и 10 заповеди за премахване на самосрутващи се жилища в същия район със заповед на районния кмет, но към настоящия момент те не са изпълнени. Стефан Соколов информира, че най-много заповеди за започване на действия в район „Младост” – Варна са издадени за улиците „Д-р Иван Селимински” – 150 и „Георги Пеячевич” – 36. Преписките са изпратени до община Варна.
Пълен текст

Дарик нюз (Варна): Благотворителен футболен турнир в подкрепа на Патриция

14 януари 2011
Благотворителен футболен турнир ще се състои утре във Варна в подкрепа на 13-годишната Патриция Илиева, която страда от остра лимфобластна левкемия. Срещите ще започнат в 10 часа в зала „Младост” на Двореца на културата и спорта и в тях ще участват над 20 отбора. Турнирът е по инициатива и със съдействието на ВМРО-Варна.
Шестокласничката в Музикалното училище се нуждае от трансплантация на костен мозък, за която са необходими 300 хил. евро според последната оферта, отправена от клиника във Франкфурт. Събраните до момента средства са едва около 115 хил. лева, каза бащата на Патриция – Димитър Пенев. Той обясни, че няма лечебно заведение, което да иска да приеме момичето само с част от сумата.
От август 2009 г. Патриция е на лечение в Терпията като само за около месец-два си е била вкъщи. В момента преминава четвърти курс химиотерапия. Последните й изследвания не са от най-добрите и спешно трябва да бъде приета за лечение в чужда клиника.
Въпреки че от година и половина е в болница, Патриция все още се държи психически. „Закача се, шегува се, опитва се между четири стени да си създаде конфорт”, разказа баща й.  
В подкрепа на Пати могат да се изпращат смс-и на телефон 17 777 с текст DMS PATI. Има и открити банкови сметки:
Дарителска банкова сметка:
ПроКредит Банк (България) АД
Патриция Живкова Илиева
BG46PRCB92301035230611 – в лева
BG87PRCB92301435230616 – в евро
Информацията е на сайта „Спаси, дари на…
Пълен текст

Твоят ден (Варна): ВМРО организира благотворителен футбол

13 януари 2011
фондация „Български ценности“ с подкрепата на ВМРО – Варна, организират благотворителен футболен турнир, в помощ на малката Патриция. Спортното събитие, което ще се проведе в ДКС в морската столица, е насрочено за 15 януари. Записването за участие може да стане до днес www.vmro-varna.com, в секция ТУРНИРИ.Всеки участник и отбор, който желае да направи дарение, ще получи разписка за дадената сума. Те ще бъдат споменати с благодарност в прессъобщенията, след приключване на турнира.

Последни Новини

Водещи приоритети на ВМРО в следващия Европарламент ще са българското селско стопанство и енергийната сигурност на страната

Водещи приоритети на ВМРО в следващия Европарламент ще са българското селско стопанство, енергетиката и енергийната сигурност на страната, заяви в предизборен дебат...

Красимир Каракачанов в Стара Загора: Въгледобивната ни индустрия и тецовете трябва да продължат да работят

Лидерът на ВМРО представи мерките за подпомагане на образованата раждаемост и достъпа до здравеопазване Въгледобивната ни индустрия и тецовете...

Каракачанов: Готви се разпродаване и разпарчетосване на останалото от държавата

Това написа в профила си във Фейсбук председателят на ВМРО Красимир Каракачанов. ПП и Асен Василев се пробваха да...

Контрера: Животът на хората не може да зависи от картелите за лекарства!

В момента държавата я няма и влизат нечистите сделки! Болните са заложници на вносителите на лекарства. Когато държавата...

Ангел Джамбазки: 10 години в ЕП бранихме българския интерес

Ако искате това да продължи, подкрепете ВМРО с номер 26 в бюлетината Агресорът във войната в Украйна е ясен,...

Каракачанов: ВМРО настоява за 500 лв. месечно детски надбавки, 10 хил. лв. за новородено за работещи и учещи родители

Ще работим и за нисколихвени кредити с гратисен период за младите семейства Демографията, глупаци! Докато се боричкате за постове...

Основната кауза на ВМРО е защита на националната идентичност и националния интерес

Основната кауза на „ВМРО – Българско национално движение “ е защита на националната идентичност и националния интерес. Това...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir