Начало По места Димитър Антов бори нарушенията в дейността на „Гробищни паркове“

Димитър Антов бори нарушенията в дейността на „Гробищни паркове“

Общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Димитър Антов отправи питане да кмета на София Йорданка Фандъкова относно проблеми и нарушения в дейността на Общинското предприятие „Гробищни паркове“.

Антов пита има ли от страна на администрацията инструкции към шефа на общинското предприятие да води преговори с представители на цигански фамилии, които отдавна представляват проблем за нормалното функциониране на дейносттите. Той поставя и редица други въпроси, като подцертава, че вижданията на назначения за временно изпълняващ директор на „Гробищни паркове“ и тези на каменоделците са коренно различни.

Освен питането до кметга на София Димитър Антов е изготвил и доклад до комисията по култура и комисията по местно самоуправление относно необходимите промени в Наредбата за гробищните паркове на територията на Столична община.

Съветникът от ВМРО отдавна работи по темата с нарушенията в сферата, като в битката си той застава на страната на обикновените хора, които са най-потърпевши от издевателствата на избрани цигански фирми, които спекулират със скръбта на опечалените близки на починалите и ги рекетират най-безцеремонно.

Текста на документите, внесени от Димитър Антов:

ДО

КМЕТА НА СОФИЯ

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОС

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

от Димитър Антов – общински съветник от „Патриоти за София“

Относно: проблеми и нарушения в дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“;

Уважаема г-жо Фандъкова,

Предприятието функционира на територията на големите гробищни паркове, посочени в наредбата на СОС.  Гробищните паркове са специфични територии, за които действа особен режим, в т.ч. за дейностите, които могат да се осъществяват там. Това е мястото, където изкарват прехраната и влагат труда си каменоделците от браншовия съюз на Националната занаятчийска камара. Те в болшинството си са мои избиратели и аз съм длъжен да браня техните права. Чувствам като свое задължение да защитавам интересите и на гражданите на София, чието ежедневие неизбежно често е в досег с функционирането на гробищните паркове. В този ред на мисли имам следните питания:

     1. За последните 10 години по ред причини на поста Директор на ОП „Гробищни паркове“ се изредиха 4 човека. Досега почти без изключение браншовете, изпълняващи дейности на територията на гробищните паркове, успяваха да намерят общ език с управата на общинското предприятие, с взаимни компромиси и добронамерена взаимопомощ работеха заедно за доброто на ОП „Гробищни паркове“ и на гражданите. Факт е, че последните няколко години има видими подобрения, за които и Столичен общински съвет, и Вие положихте не малко усилия.

     Драстично различни са отношенията на каменоделците от браншовата организация с назначения от Вас временно изпълняващ длъжността директор г-н Хаджикотев. Отношенията са пълна липса на диалог, игнориране на всички искания на каменоделците, а те са хората, които облагородяват гробищните паркове. Вр. и. д. Директор се е оградил със „съветници“ – лидери на ромски фамилии. Те с часове са в кабинета му и кадруват чрез него – уволняват и назначават. Същите тези хора не веднъж са били подбудители и организатори на ромски банди, скитащи в гробищните паркове, и рекетиращи и изнудващи възрастните хора. Не виждам друга причина за този сговор между тях и г-н вр. и д. Директор освен някаква взаимна изгода, която категорично не е в обществен интерес, защото напоследък проблемите и оплакванията зачестяват, а не намаляват.

     Питам: Има ли от страна на администрацията Ви указания към господинът вр. и. д. Директор да води преговори и разговори с ромските фамилии срещу някакви ангажименти от тяхна страна?

     2. Г-н вр. и. д.  Директора директно в личен разговор упреква Управителите на гробищните паркове „Малашевци“ и „Бакърена фабрика“ в приятелство с каменоделците от браншовата организация и като наказание ги препраща в други гробищни паркове, за които те нямат знание и подготовка. Това създава хаос и е в ущърб на предприятието. Разумни причини за такива действия не са изтъквани и очевидно няма. Подчертавам, че работата на всеки управител е да поддържа диалог и да се стреми чрез разговори и добро администриране да решава проблеми.

     Питам: Давани ли са указания ли е г-н вр. и. д. Директора от Вашата администрация за подобни наказателни действия? Търси ли се нарочно дискредитиране на каменоделците и тяхното сдружение?

     3. Столичният общинки съвет взе решение в новото административно устройство на ОП „Гробищни паркове“ да бъде назначен заместник – директор по сигурността. Беше подбран и назначен честен човек с добър опит. Противно на всякаква житейска и управленска логика вр. ид. Директор на ОП „Гробищни паркове“ с вътрешна заповед му е забранил да има достъп до записите на охранителните видеокамери. Изграждането на видеонаблюдението се извършва лично от Хаджикотев без знанието и съветите на Заместник – директора по сигурността, т.е. отнети са му правомощията по длъжностна характеристика. На всичкото отгоре вр. и. д. Директор Хаджикотев е изолирал напълно своя заместник, отнел му е достъпът до вътрешен обмен на документи и информация, кабинета и служебната кола и му е обявил, че последният е в изолация, защото е предател.

     Питам: Има ли някакво тайно общество в ОП „Гробищни паркове“, та някой от служителите му да е обявен за предател? Има ли дейности в общинското предприятие, които да са обект на някаква тайна от гражданите и от нас – общинските съветници? Отказала ли се е вашата администрация от нуждата от Заместник – директор по сигурността и ако смятате, че тази необходимост е отпаднала, то моля да обявите това на всеослушание.

    4. Най-важното е, че господинът вр. и. д. Директор толерира и материално новите си другари в управлението. Съуправляващият общинското предприятие Коце Алексиев (неясно в какво качество)  от месеци изгражда еднолично гранитните плочи на урновите стени. Става въпрос за работа за стотици хиляди лева. Тази дейност по закон е обект на свободна конкуренция между каменоделските фирми и няма никаква убедителна причина да се изпълнява от един човек, освен нечия финансова изгода. Това е тежка корупционна практика. Помним тази практика от г-жа Божичкова и заради което тя беше освободена.

     Питам: Има ли официален договор за изграждане на новите урнови стени от търговско дружество с представляващ/управител Коце Алексиев и ако има – кога и как е проведен конкурс за това? Каменоделците и ние – съветниците, не знаем за такова нещо.

     5. За последните години гробищните паркове значително подобриха облика си благодарение на консенсуса на всички политически сили. Тази година обаче те са в плачевно състояние – непочистени и тревясали. Расте броя на обикалящите рекетьорски банди – хора без фирми и квалификация, принуждаващи гражданите да ползват техните услуги. Рекетът е съизмерим с този на телефонните измамници. ОП „Гробищни паркове“ и охранителната фирма нехаят, ангажирани с личните си интереси. Временно назначеният Директор се държи като недосегаем и несменяем. Временното в България трае най-дълго. В същото време за моите три мандата като общински съветник така и не разбрах – кога, как и по какви критерии се избира Директор на ОП „Гробищни паркове“ – човекът, от когото зависи просперитета на предприятието. Както впрочем никога не разбрах кога и как се избира охранителна фирма. Очевидно за нас – простосмъртните общински съветници, тази информация е трудносмилаема и затова – недостъпна.

     Питам: Има ли някаква яснота как и по какъв механизъм се извършва избора на Директор на ОП „Гробищни паркове“ и на охранителна фирма? Кога ще бъде насрочен конкурса за Директор на това общинско предприятие?

17.09.2020 г.                                                        Подпис:…………………………

гр. София                                                            Димитър Антов

                                                                              Общински съветник в СОС

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

Г-ЖА МАРИНА ЕДРЕВА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Г-Н БОТЬО БОТЕВ

ПИСМО

от ДИМИТЪР АНТОВ – заместник-председател на постоянна комисия „Образование, култура, наука и културно многообразие“ към Столичен общински съвет

Относно: Проект за приемане на „Наредба за изминение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община“

Уважаема г-жа Едрева,

Уважаеми г-н Ботев,

Като се съобразявам с преценките на националната браншова организация на каменоделците в България /прилагам към писмото техните предложения/ предлагам следните изменения към Проекта за изменение на „Наредба за изминение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община“ внесени с доклад СОА20-ВК66-7012 от 28.08.2020 г.

В чл. 33 (3), т. 7 да отпадне „Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по професията „Каменоделец“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, придобита след проведено професионално обучение или валидирарне на професионални знания, умения и компетентности в институциите от системата на професионалното образование и обучение съгл. Закона за професионалното образование“.  Да остане само „придобита занаятчийска квалификация по смисъла на закона за занаятите на поне един от работниците…“, като се добави след него накрая: „издадена от Националната занаятчийска камара при условията и по реда на Закона за занаятите или Диплом за завършено средно професионално образование от професионална гимназия или паралелка по каменообработване на поне един от работниците…“.

Мотивите ни за това предложение са свързани с масовото издаване от Центровете за професионално образование на свидетелства на лица без достатъчна подготовка (да не кажем без никаква такава) по професията каменоделец и без необходимата квалификация за това на лица, които впоследствие извършват некачествени услуги и опасна строителна и монтажна каменоделска дейност на територията на гробищата. Майсторите и калфите по каменоделство, които са получили свидетелство от Националната занаятчийска камара, са преминали солидна подготовка в каменоделски работилници в рамките на дългогогодишен период на обучение при други майстори, изпитвани са от компетентна комисия от майстори-каменоделци и имат доказани компетентности по занаята. Завършилите професионално образование в професионалните гимназии и паралелки по каменообработване, които в момента са две – гимназията в с. Кунино и паралелката в София, също преминават сериозен четиригодишен курс на обучение и имат солидна подготовка по тази професия.

В чл. 34 (1) в края на изречение първо да се допълни „и представител на Националната занаятчийска камара“.

Мотивите за това са, че освен представители на браншовите организации е необходимо да бъде привлечен с оглед изискването за предоставяне на майсторски свидетелства конкретно представител на единствената в страната занаятчийска камера, тъй като тя има специалната компетентност по Закона за занаятите да издава такива.

 Да се създаде нова т. 7 в рамките на чл. 37, ал. 2 от проекта,  която да гласи:

„Да изслушва ежемесечни доклади на Директора на ОП „Гробищни паркове“ за дейността, решенията и сключените договори от ОП „Гробищни паркове“. Да прави препоръки към ръководството на ОП „Гробищни паркове и да осъществява координация и взаимодействие със заинтересованите граждански структури.“

07.10.2020 г.                                                                                       С уважение:

гр. София                                                                                                       Димитър Антов

Последни Новини

Джамбазки с разкрития за нов скандал с директора на Фонд „Култура“ към МК

Къде е ходил Драгунчев и с каква цел с правителствения самолет в края март тази година? Това пита българският...

Искрен Веселинов: Пенсионната система в България е абсурдна и има нужда от промяна

Съпредседателят на ВМРО Искрен Веселинов изрази позиция във Фейсбук страницата си относно нуждата от промяна на пенсионната система в частта намаляване изискуемия...

Антов: Това, че бомбените заплахи към училища са хибридна руска атака цели да ни държи в страх

Това, че бомбените заплахи към училища са хибридна руска атака цели да ни държи в страх. Пълен цирк се разиграва и това...

Патриотите в СОС: Настояваме за извънредна сесия за сигурността

Причините – кибертероризмът със заплахи за бомбени атентати, нелегалните мигранти и битовата престъпност В столицата на България – София,...

130 години от кончината на Баба Тонка Обретенова

На днешния 27 март отбелязваме 130 години, откакто легендарната българка Баба Тонка Обретенова прекрачва в безсмъртието. Членове и общински съветници от ВМРО...

ВМРО – Две могили почете паметта на войводата Филип Тотю

Членове на ВМРО - Две могили почетоха паметта на войводата Филип Тотю с венец на гроба на легендарния хайдутин и поборник по...

Половината от жените в България раждат първото си дете около 30-годишна възраст, казва д-р Калин Поповски

Половината от жените в България раждат първото си дете около 30-годишна възраст, а някои и по-късно, каза в интервю за БТА акушер-гинекологът...

Коментари