Начало Народно събрание ВМРО иска социалните помощи да са обвързани с полагането на общественополезен труд,...

ВМРО иска социалните помощи да са обвързани с полагането на общественополезен труд, ограмотяване и повишаване на квалификацията

Законопроектът на Патриотите от ВМРО предвижда намаляване на помощите при отрицателни оценки

ВМРО внесе в деловодството на Народното събрание промени в Закона за социално подпомагане, с които се предлагат изисквания към получаващите социални плащания.

Това обяви заместник-председателят на ВМРО и заместник-председател на ПГ на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов по време на брифинг в Народното събрание.

Предложението предвижда получаването на месечни социални помощи да се обвързва с полагането на общественополезен труд, участието в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията.

От ВМРО отчетоха, че това е сред стъпките за реализиране на концепцията на Красимир Каракачанов за циганската интеграция. трябва да има мерки, които да подпомагат развитието на тези хора и да ги правят пригодни за пазара на труда.

Имаме огромна маса от хора, които получават плащания през Закона за социално подпомагане, коментира Веселинов и посочи, че тези хора очакват държавата да ги издържа.

Трайно безработните лица трябва ежегодно да бъдат оценявани. При две последователни отрицателни оценки, месечните помощи се намаляват до 50% за срок от една година.

Тези мерки трябва да бъдат задължителни, ако искат да се получават социални помощи, изтъкна Веселинов. Той уточни, че това е първа стъпка към дебата, който да промени изцяло системата за социално подпомагане.

Депутатът от ВМРО Александър Сиди обърна внимание и на концепцията на Красимир Каракачанов за циганската интеграция. Според него, има твърде много хора в обществото, които живеят на социални помощи и са трайно безработни и именно за това ВМРО прави поправка на Закона за социално подпомагане. Той даде пример с пищните цигански сватби, които се организират от хора, уж социално слаби.

В обществото отдавна има усещане за несправедливост между работещите и тези групи, които останаха невписани в трудовия пазар. Професията „трайно безработен“, както и „самотна многодетна майка“ източват социалната система и са в огромна тежест на данъкоплатците. Чрез поредица от законодателни мерки, част от които е и този законопроект, през последните години законодателят се опитва да намери баланс между двете групи и да насърчи хората да разчитат по-малко на социални плащания и повече на собствените си доходи от труд, които следва да бъдат по-високи от социалните плащания, пише в мотивите на законопроекта.

Един от големите проблеми сред невписаните в обществото уязвими групи е липсата на достатъчно ниво на образование и трудова квалификация. Въпреки многото програми за социална и трудова интеграция, тези които се възползват от тях, обикновено не постигат значим напредък, защото закона не ограничава възможността колко пъти да се възползваш от програмите, както и не определя достатъчен контрол върху постигнатите резултати. С предлаганите промени, смятаме че ще постигнем именно това – необходимо ниво на образование и придобиване и/или повишаване на трудовата квалификация, обосновават още Патриотите от ВМРО предлаганите законовите промени.

Няма как да постигнем значителен напредък, ако към тези програми не се въведе по-строг контрол и не се отнеме усещането за безкрайност на ползваните средства за помощ, каквото има у част от бенефициентите на програмите. Ето защо създаваме и контрол по изпълнението и възможност за намаляване на размера на помощта или съответно нейното спиране, ако лицето не покаже заинтересованост, към това да повиши своето образование или квалификация. Чрез тези мерки ще намалим изтичането на публичен ресурс, изразходването, на който не води след себе си до прекратяване на професията „трайно безработен“ . С предлаганите промени ще засилим контрола върху мерките за повишаване на образованието и придобиване на трудови компетенции и квалификация и съответно ще намалим усещането за социално неравенство в обществото, се посочва още в мотивите.

Текст на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане >>>

§ 1. В чл. 2, ал. 4 се изменя така:

„(4) Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на общественополезен труд, участието в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията или спазването на мерки за въздействие и възпитание, ако такива са наложени, освен в случаите на майчинство или когато възрастта и/или здравословното състояние на лицето не позволяват това.“

§ 2. В чл. 12б се правят следните изменения и допълнения:

  1.  В ал. 1 се създава изречение второ: „Въз основа на индивидуална оценка със заповедта по чл. 13, ал. 2 при необходимост се налагат съответно и задължения за посещаване на програми за ограмотяване и повишаване квалификацията или мерки за въздействие и възпитание, предвидени в правилника за прилагане на този закон.“
  2. Създава се ал. 5:

„(5) На трайно безработните лица, които получават месечни помощи, се извършва ежегодна оценка от служител на Агенция за социално подпомагане, по критерии утвърдени от Министерство на труда и социалната политика. С оценката се поставят и годишни задачи за постигане на определени цели, в посока повишаване на грамотността, трудовата квалификация и степента на социализация.“

§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения:

  1. Създава се нова алинея 7:

„(7) При две последователни отрицателни оценки, по чл. 12б, ал.5 със заповед на директора на съответната Дирекция „Социално подпомагане“, месечните помощи се намаляват до 50% от утвърдения размер за срок от една година.“

  1. Сегашната ал.7 става ал.8.

§ 4. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 14:

 „14.  Недобросъвестно получени средства от социални помощи“ са налице винаги, когато за получаването им не са изпълнени или са нарушени изискванията на този закон или други норми на действащото законодателство, включително, когато получателят притежава имущество, което не съответства на заявените от него доходи или когато организира публични прояви, които финансира с доходи значително надхвърлящи заявените от него.  

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Александър Сиди: Предложението на Макрон е толкова отвратително, че не е добро нито за нас, нито за Северна Македония

Предложението на Макрон е толкова отвратително, че не е добро нито за нас, нито за Северна Македония. Това заяви...

Ангел Джамбазки сигнализира Европейската комисия за нарушени права на българите в Молдова

Правителството на Молдова е взело решение за сливане на Тараклийския държавен университет с Държавния педагогически университет в Кишинев. По тази причина българският...

ВМРО е твърдо против партийна чистка в здравеопазването на принципа „стани, за да седне моят човек“

Министърът да посочи мотиви за отстраняването на директори на болници През последните дни ставаме свидетели на безпрецедентни уволнения на...

Красимир Каракачанов: На България ѝ трябва грамотно, а не раболепно и папагалско правителство

На България ѝ трябва грамотно, а не раболепно и папагалско правителство. Българският народ е тотално разединен и противопоставен....

Сиди: 170 национални предатели задоволиха болното его на френския президент

Решението на парламента за РСМ е обидно и разочароващо. Денят, в който се случи това национално предателство, истината е, че костите на...

Искрен Веселинов: Следващото правителство ще бъде доминирано от външни фактори

Следващото правителство ще бъде доминирано от външни фактори. Въобще не изключвам, както и самият Кирил Петров намекна, за някакво коалиране на ПП...

ВМРО предлага да се издигне паметник на Тодор Александров в Стара Загора

Съветниците от групата на ВМРО в Общинския съвет на Стара Загора внасят предложение за финансиране и изграждане на паметник на видния български...

Коментари