Начало Народно събрание Подкрепиха Петрова срещу легализиране на марихуаната и ГМО-тютюна

Подкрепиха Петрова срещу легализиране на марихуаната и ГМО-тютюна

В България няма да се продават растителни изделия за пушене, нито генетично модифицирани тютюневи продукти. Това стана ясно, след като депутатите подкрепиха предложението на д-р Султанка Петрова от Патриотичния фронт. Тя твърдо се противопостави на легализирането на марихуаната и ползването на ГМО-тютюн. Петрова, която е член на парламентарната комисия по земеделие и храни, призова колегите си законотворци да не подкрепят регламентирането им.

Депутатите подкрепиха исканията на Петрова при гласуване на промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия на второ четене.

Това създава предпоставка за по-нататъшно легално продаване на леки наркотици за пушене, например марихуана. Като родители и народни представители не можем да узаконим подобна заплаха за живота на нашите деца. Десетки са случаите на хоспитализирани в болници и психодиспансери млади хора, пушили подобни растителни вещества, апелира от трибуната Султанка Петрова.

По повод допускането на генно модифициран тютюн до българския пазар тя поясни, че с въвеждането на такава възможност в закона се създава предпоставка за навлизане на ГМО-тютюни, които имат по-лоши и нездравословни качества. Те също така ще дъмпират националните производители на местни тютюни с по-ниска цена, мотивира се депутатът от Патриотичния фронт.

Текст на ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия, внесен от Султанка Петрова >>>

Текст на мотивите към него:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Султанка Петрова – народен представител от ПГ на коалиция „Патриотичен фронт“

Относно: Приетия на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за тютюна и тютюневите изделия

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.80, ал.1 от ПОДНС внасям следното предложение за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за здравното осигуряване:

1. Предлагам § 16 от проекта на ЗИД на ЗТТИ да отпадне.

Мотиви:

Досегашното национално законодателство не е предвиждало съществуването на артикул „растителни изделия за пушене“. Директива 2014/40/ЕС на ЕП и Съвета от 3.04.2014 г. въвежда обща уредба за всички случаи, съществуващи в различните държави-членки на ЕС.

Докато в Холандия официално е разрешена употребата на леката дрога (марихуана, магически гъби и други опиати и халюциногени), то до настоящия момент в България макар да се се водили множество дебати на тази тема, не се е стигало до законодателното въвеждане на разрешение за употреба на такива изделия от растителен характер за пушене.

В директивата, която се транспонира се заявява: „(9) Необходимо е да се предвидят редица нови определения, така че да се осигури еднаквото прилагане на настоящата директива от държавите членки.“, а по-нататък в преамбюла се признава следното: „Регулирането на растителните изделия за пушене се различава в отделните държави членки и тези изделия често се възприемат като безвредни или по-малко вредни, въпреки риска за здравето, предизвикан при изгарянето им. В много случаи потребителите не познават съдържанието на тези изделия. С цел да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и да се подобри информацията за потребителите, за тези изделия следва да се въведат общи правила на равнището на Съюза относно етикетирането и уведомяването относно съставките.“.

Тъй като понастоящем в българското законодателство изобщо липсва правно предвиждане и регламентация на „растителни изделия за пушене“, то не е нужно непременно тепърва да се въвежда такава, само и единствено поради факта, че директивата предвижда такъв раздел.

От съдържанието на Директива 2014/40/ЕС е видно, че тя дава обща регламентация, от която всяка национална държава се възползва при уредбата на вече съществуваща вътрешна правна уредба и то при положение, че същата се различава от въведената в общността такава. Предвид, че в България правна уредба за „растителни изделия за пушене“ липсва, то няма нужда от нарочно въвеждане на такава, само защото такава общностна регулация за съответствие на националните правни уредби се предвижда в директивата.

Ето защо, Директива 2014/40/ЕС по никакъв начин не задължава България тепърва да въвежда правна регламентация за изделия, които по принцип не е предвидила за производство и употреба на националния си пазар.

Ако България имаше такава правна регламентация, то с въвеждането на директивата, тя би била задължена да я съобрази с общностните разпоредби, но това към настоящия момент не е така, защото националния законодател е преценил, че на българския пазар няма да се произвеждат „растителни изделия за пушене“, поради опасност от допускане на създаване на изделия, като марихуана и др.п., за които има забрана в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите.

Видно от даденото в Директива 2014/40/ЕС, механично пренесено в предложения проект на ЗИД на ЗТТИ е, че „растително изделие за пушене“ означава изделие на базата на растения, билки или плодове, което не съдържа тютюн, и което може да бъде консумирано чрез процес на горене“. А научно известно е, че марихуаната се добива от определени видове коноп (Cannabis), което безспорно спада към понятието „растения и билки“, залегнало в дадената легална дефиниция. Същото важи и за т.,нар. „магически гъби“, които също са на растителна основа, но спадат към категорията „плодове“, но по същество се употребяват с цел опияняване и халюциниране, какъвто е и ефектът им върху човешкия организъм.

По този начин, макар и многократно националния законодател да е отрекъл възможността за легализиране на леката дрога, то с въвеждането на този раздел, пояснен от така даденото легално определение, на практика се дрогира досегашната воля на националния законодател и се въвежда разрешение както за производството, така и за употребата на лека дрога на растителна, билкова и плодова основа.

2. Предлагам навсякъде в законопроекта, където е употребено понятието „растителни изделия за пушене“, същото да бъде премахнато от текста.

3. Предлагам в § 27, т.2“б“ да отпадне израза: „независимо дали той е генетично модифициран или не.

Мотиви:

В България сортовете тютюни не са генно модифицирани.

С въвеждането на такава възможност в закона се създава предпоставка за навлизане на националния ни пазар на вносни тютюни, които макар да имат по-лоши и нездравословни качества, да дъмпират националните производители на местни тютюни с по-ниска цена. Защото към настоящия момент само сред вносните тютюни има генно модифицирани такива.

4. Предлагам към легалното определение на понятието „добавка“, дадено в § 27, т.2“ж“, след думата „опаковка“ да бъде допълнен израза: „което не представлява забранена от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите субстанция“.

Мотиви:

Конопът се използва за различни видове специални хартии – за банкноти, цигари и др. Тази употреба по своята същност не би била вредна, ако се използват сортовете коноп, от които не може да се произведе марихуана. Ето защо считам, че се налага това доутоняване, за да не се допускат по-нататъшни интерпретации от страна на производители и разпространители на такива изделия, с които да се осъществи заобикаляне на закона.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Ангел Джамбазки: Налагането на македонизма на Балканите бе чудовищно престъпление

Ето я истинската причина за яростната антибългарска кампания, която се вихри в Москва, Скопие, Брюксел и София срещу българските национални интереси в...

Карлос Контрера: БСП готви „революция“ в транспорта, но тя се случи единствено в нейните редици

Ако някой червен гуру социалист си мисли, че със сценарии и малко джангър пред Столична община ще постави целия град в шах...

Борис Вангелов: Доброволната наборна служба ще струва на бюджета между 8-9 млн. лв.

Предстои решението да мине през Комисията по отбрана и след това на второ четене в парламента Доброволната наборна служба...

Общинският съветник от ВМРО Димитър Антов: Като представляваш хиляди хора, нямаш право да се криеш вкъщи, под леглото, да мишкуваш

Антов за решението на ДО на СО: Тази прекалена „загриженост“ за гражданите е един добър начин да бъдем манипулирани отново и отново

ВМРО предлага за създаване на кметство да са нужни 100 човека, живеещи в населеното място

Това е гаранция за реалната представителност на хората в малките населени места, стъпка към справяне с регионалния дисбаланс и демографската криза.

Веселинов: Категорично заставам зад правото на арменците да отстояват своите духовни граници

Напъните на Ердоганова Турция да претопява християнски народи чрез агресивната си неоосманистка концепция са недопустими! Това написа във „Фейсбук“...

Никола Чакалов: Съжалявам, че няма задължителна наборна военна служба

Съжалявам, че няма задължителна наборна военна служба, защото тя изгражда мъжа, а както знаем в днешно време трябва да има млади българи, които да...

Коментари