Начало По места Русенските съветници от ВМРО настояват за повече адекватност при справянето с циганския...

Русенските съветници от ВМРО настояват за повече адекватност при справянето с циганския проблем

Поредната вълна на нарастваща агресия, изразяваща се в нападения над униформени полицаи, военни, лекари и възрастни хора, на която всички сме свидетели в последно време, провокира общинските съветници от групата на „Патриотите ВМРО, Глас народен” да повдигнат на предстоящата сесия на ОбС-Русе темата за циганската интеграция и незаконните постройки.  

Нина Крушева и Иво Пазарджиев се обръщат към кмета с въпроси, касаещи тази част от населението, което, както е добре известно на всички русенци, от години наред се обособява в собствени местообитания, които сме свикнали да наричаме събирателно гета. Такива райони, където има концентрация на цигани на територията на града, са кварталите „Селеметя”, „Тракцията”, „Трите гълъба” и отсечката от гробищния парк в квартал „Чародейка” в посока Касева чешма.  

Двамата общински съветници задават конкретни въпроси относно това до каква степен живеещите в посочените ареали граждани на Община Русе успешно успяват да се интегрират в обществото посредством училищната система, както и чрез желанието от тяхна страна за спазване на определените норми при строене на къщи.  

Председателят на групата от „Патриотите ВМРО, Глас народен” Иво Пазарджиев в своето питане повдига темата за незаконното строителство в изброените квартали, като подчертава, че сред основните мотиви, които движат вниманието му към тази тема, е обществената безопасност. Според съветника, всяка една незаконно изградена постройка представлява угроза за гражданите, преминаващи в близост, но и за живеещите в нея, тъй като в повечето случаи такива се градят без да се съблюдават основни изисквания при сградостроителството. Честа практика е да не се заплаща за консумираната електрическа енергия и ВиК. Така тази част от циганите бива привилегирована за сметка на съвестните данъкоплатци, на които никой не позволява описаният по-горе начин на живот, посочва Пазарджиев в своите мотиви.  

В тази връзка той изисква от кмета на Община Русе да предостави в писмен вид отговор относно извършвани през мандат 2015-2019 година проверки за незаконно изградени постройки в изброените квартали. Акцентът, върху който следва да се постави фокусът на градоначалника, според Пазарджиев, е ако има подобни установени случаи, то какви са административните наказания и задвижени ли са съответните процедури за премахване на обектите.  

Заместник-председателят на Общински съвет – Русе Нина Крушева от своя страна се насочва към проблема с увеличената битова престъпност в страната. Според нея, сред основните фактори, създаващи условия за възникване и увеличение на този проблем, е преди всичко неграмотността и ранното отпадане на подрастващите от образователните структури.  

Крушева се интересува в своето питане от точната бройка на децата, навършили години за започване на училище към 15 септември 2018 година, но въпреки това незаписани в първи клас в някое от русенските училища. Тя настоява кметът Пламен Стоилов да предостави и отговор на въпроса колко са отпадналите от системата преди навършване на 16 години ученици и съответно какви административно-наказателни мерки са предприети по линия на техните родители.  

В същото питане общинският съветник държи да се засече и аналитично тенденцията на територията на Община Русе за срок от пет години назад относно незапочването и ранното отпадане на децата от училищата, като иска да разбере и точните мерки, прилагани от кметската администрация. 

Текст на питанията от Патриотите, отправени към кмета на Русе:

Чрез Председателя 

на Общински съвет – Русе

До Кмета

на Община Русе

ПИТАНЕ

от Иво Пазарджиев

общински съветник от групата

на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН”     

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

На територията на гр.Русе са известни няколко района, в които има концентрация на циганско население. Това са кварталите „Селеметя“, „Тракцията“, „Трите гълъба“ и отсечката от гробищния парк в кв. „Чародейка“ в посока Касева чешма. Всеизвестно е, че по-голямата част от циганите живеят извън всякакви норми. Много от тях паразитират на гърба на обществото, получавайки социални помощи, без да имат намерение някога да допринесат с нещо за обществото. Същите хора не насърчават децата си да ходят на училище, като по този начин сами възпрепятстват собствената си интеграция, за която години наред се харчат държавни и европейски средства.

Като траен и масов начин за разрешаване на жилищните си нужди, голяма част от циганското население в България обособява свои собствени гета. Изграждат се незаконни постройки на места избрани от самите тях. Изградените здания са опасни за живеещите в и преминаващите около тях. Честа практика е да не се заплаща за консумираната ел.енергия и ВиК. Така тази част от циганите бива привилегирована за сметка на съвестните данъкоплатци, на които никой не позволява описаният по-горе начин на живот.

Във връзка с описаното, моля да ми бъде отговорено на следните въпроси:

  1. По време на мандата 2015-2019 г. извършвани ли са проверки за незаконно изградени постройки в кварталите „Селеметя“, „Тракцията“, „Трите гълъба“ и отсечката от гробищния парк в кв. „Чародейка“ в посока Касева чешма?
  2. Констатирани ли са незаконно изградени постройки в посочените квартали?
  3. Има ли наложени административни наказания и започнати ли са процедури по премахване на незаконни сгради на територията на посочените квартали по време на втория Ви мандат като Кмет на Община Русе?

Настоящото питане е съгласно чл. 104 от ПОДОбСНКВОА и моля на него да ми бъде отговорено както писмено, така и устно.

Приложение: Снимков материал.

С уважение: /Иво Пазарджиев/

Чрез Председателя

на Общински съвет – Русе

До Кмета

на Община Русе              

ПИТАНЕ

от Нина Йорданова Крушева

общински съветник от групата

на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН”                                           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

Свидетели сме на увеличение на престъпността в страната ни в различни форми. Една от най-значимите, пораждащи несигурност в обществото е  битовата. Сред основните фактори, създаващи условия за възникване и увеличение на битова престъпност е неграмотността и ранното отпадане на подрастващите от образователните структури.

В тази връзка моите въпроси към Вас, господин Стоилов,  са следните:

Колко деца, навършили години за започване на училище към 15 септември 2018 година, не са записани в първи клас в Община Русе?

  1. Колко са отпаднали от от училище преди навършване на 16 години през учебната 2017-2018 годена в Община Русе?
  2. Съгласно член 347, алинея 5 от ЗПУО колко са наложените наказателни постановления в Община Русе?
  3. Какъв е размерът на събраните глоби, касаещи наложени санкции по предишния въпрос?
  4. Каква е тенденцията в Община Русе в за срок от пет години назад относно тези два проблема – незапочване на училище и отпадане, преди навършване на 16 годишна възраст?
  5. Какви мерки е предприела Община Русе за справяне с проблема?

Настоящото питане е съгласно чл. 104 от ПОДОбСНКВОА и моля на него да ми бъде отговорено писмено и устно, съгласно разпоредбата на чл.105 от ПОДОбСНКВОА.

С уважение: /Нина Крушева/

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Красимир Каракачанов: Провежда се най-мащабното учение на Сухопътните войски през последните 20 години

Учение „Балканска стена - 2020” на Сухопътните войски , което се провежда в момента на учебен полигон „Корен“, е

Веселинов: ВМРО е единствената партия, която се опитва да помогне на туристическия бранш

На Общинската конференция на ВМРО - Варна Искрен Веселинов представи пакет от мерки за подпомагане на туристическия бранш Подпомагане...

Каракачанов пред „Сител“: По време на Титова Югославия, ако говориш за ВМРО – отиваш в „Идризово“

По повод празника 23 октомври, датата на основаване на ВМРО, лидерът на Организацията Красимир Каракачанов даде интервю за македонската телевизия „Сител“.

127 години ВМРО (ОБЗОР)

На 23 октомври 2020 г. се навършиха 127 години от създаването на родолюбивата, българска, патриотична организация ВМРО. По този...

ВМРО – Карлово с пореден жест към медицинските лица

Поредно дарение на защитни средства направиха общинските съветници от ВМРО - Карлово. То бе заинфекциозното отделение в...

ВМРО откри паметна плоча на Гено Димитров в село Струпец

Навръх годишнината на родолюбивата, българска патриотична организация ВМРО в село Струпец беше открита паметна плоча на революционера Гено Димитров. Тя е изработена...

Д-р Петрова се включи в раздаване на хранителни продукти на хора от област Плевен

Д-р Султанка Петрова се включи в раздаването на пакети с хранителни продукти от първа необходимост в градовете Долна Митрополия, Долни Дъбник и...

Коментари