Начало Блог Доц. Милен Михов: Предизборната кампания започна и компроматите ще се увеличават

Доц. Милен Михов: Предизборната кампания започна и компроматите ще се увеличават

Необходимо е двойно увеличение на средствата и засилена роля на държавата във висшето образование

Увеличение на субсидиите за университетите през идните 4 години ще гарантира по-добро качество на обучение, развитие на преподавателските кадри, както и засилване на контрола на държавата върху харчовете на ВУЗ-овете. С доц. Милен Михов Веселина Ангелова, в. „Труд“, дискутира мащабните проекти за модернизация на въоръжените ни сили, компроматната война в политиката, появата на нови играчи на политическата сцена преди предстоящите парламентарни избори.

– Доц. Михов, работите за сериозна реформа във висшето образование. Какво е залегнало в националната стратегия?

– Една от приоритетните цели в сектор образование у нас ще бъде реформата във висшето образование. Това е изключително важно не само от образователен и научен аспект, но и по отношение на потребностите на пазара на труда и подготовката на висококвалифицирани кадри. Реформата има всеобхватно измерение, включително и демографско. Българското висше образование отдавна представлява част от световното образователно поле, а университетите ни се конкурират с мощни изследователски и образователни центрове от цял свят. Нашите кандидат-студенти имат възможност да избират къде да получат добро образование. Това поставя сериозни предизвикателства пред родното висше образование. Смятам, че съществуващият свръхлиберален режим на организация и ръководство на висшето ни образование е изчерпан. Необходимо е държавата да влезе със своята отговорност и ръководство в системата на висшето образование. Националната стратегия вече е предложена за обществено обсъждане и след това ще бъде внесена в парламента за обсъждане и гласуване. Становището на ВМРО е, че трябва да се засили ролята на държавата в ръководството на ВУЗ-овете без това да поставя под съмнение академичната им автономност.

– Предвижда ли се затягане на контрола на държавата върху правилното разпределение и изразходване на финансовите средства за висшите учебни заведения?

– Контролът на държавата за изразходването на обществените средства ще бъде засилен, защото нашите университети работят изцяло с обществени средства чрез държавната субсидия и отделно чрез таксите, които плащат студентите, определени от държавата. Освен това е важно тази реформа да върви с добър темп на нарастване на финансирането на висшите училища. Искаме през следващите 4 години да удвоим субсидията за ВУЗ-овете, защото това е пътят към развитие. Трябва да има добро ръководство, добър контрол и добро финансиране. Така ще започне да се решава целият комплекс от проблеми във висшето образование – подобряване на програми, привличане на млади специалисти, кариерно развитие на преподаватели и учени и обвързването на висшето образование с потребностите на обществото. За нас от ВМРО е важно тази реформа да бъде постигната чрез политическо съгласие и да бъде прилагана, независимо от политическите промени и правителствени смени в следващите години.

– Какво още е залегнало в стратегията за развитие на българското образование?

– Трябва да бъде завишен и контролът на държавата и по отношение на прякото ръководство на висшите учебни заведения. Тази свръхконцентрация на власт с вътрешно избиране на ръководства за определен мандат лишава държавата от възможността да налага контрол върху управлението на финансовия ресурс и да прилага перспективни политики за академично развитие в обществен интерес. Стара идея е, че трябва да се отдели академичната от административната власт във висшите училища. Административната власт трябва да прилага последователна политика за развитие на висшето училища в синхрон с образователната политика на държавата и обществения интерес.

– Какво пречи и сега държавата да оказва по-сериозен контрол върху финансовите операции и изобщо върху дейността на университетите? Вие нееднократно сте подавали сигнали за нарушения.

– Аз съм бил свидетел и съм чел документи, които са свързани с различни одити на Министерството на образованието и науката, които констатират смущаващи факти при стопанисването на университетските ресурси. Тези констатации обаче не намират правораздавателно развитие именно заради този либерален и затворен модел на управление. Според него академичните общности могат сами да излъчат управление. В определени случаи институционалните интереси налагат възпроизводство на статуквото, защото ръководствата са отговорни пред академичната общност и са заинтересовани от гарантирането на следващ мандат на управление.

– От дълго време се говори, че не достигат парите за наука в университетите. Какво мислите в тази насока?

– Категорично е необходимо увеличаване на финансирането. Предвижда се възможност висшите училища да се конкурират благородно в зависимост от научната продукция, която реализират. Очертават се две характеристики на университетите – такива, които имат предимно образователни функции, и такива, които развиват активна научно-изследователска дейност. Финансирането на научната дейност също трябва да е с темп на нарастване през следващите 10 години. Без развитието на науката и иновациите, както ни подсказа и пандемията от COVID-19, няма как да посрещаме предизвикателствата на живота във всички сфери.

– Учителските заплати изпревариха тези на университетските преподаватели. Предвиждат ли се мерки и за развитието на преподавателския състав в университетите?

– Предстои увеличаване на стипендиите за докторанти, защото това реално са най-добрите студенти, които са избрали да развиват научните си интереси. Предложили сме стипендията да не е по-малка от 150% от минималната работна заплата. В Закона за висшето образование е регламентирано, че ще бъде определен от държавата минимален праг на възнагражденията на университетските преподаватели и това предстои да стане реалност с бюджета за идната година.

– Университетите преминаха на онлайн режим на работа по време на пандемията. Как ще се отрази това върху качеството на обучение?

– Висшето образование е по-свободно в реализирането на образователната политика и използването на форми и методи на преподаване. Има учебни заведения, които заявиха, че преминават към по-висока степен на дигитално обучение, докато други запазват традиционната форма. Важна е и спецификата на отделните специалности, тъй като има и такива, които изискват физическо присъствие за усвояване на конкретни практически умения.

– Докъде стигнаха проектите с модернизацията на въоръжените ни сили?

– Въпреки кризата, породена от COVID-19, усилията на министър Каракачанов и на Комисията по отбрана са насочени към обща цел – модернизиране на въоръжените ни сили и реализиране на належащите проекти за това. Разхлабването на мерките заради коронавируса в Европа и света изобщо създават възможност за преминаване към следващия етап. Предстои изграждането на два нови многофункционални кораба и превъоръжаване на сухопътните войски с нов тип бойни машини на пехотата. Уверенията на Министерството на отбраната са, че до края на годината ще бъде подписан договор за новите кораби. Изграждането им ще е в български корабостроителници с участието на един немалък брой наши предприятия. Министърът на отбраната заяви, че има воля за продължаване политиката на подобряване социалните условия на военнослужещите. Надявам се в следващия бюджет да бъде заложено четвъртото увеличаване заплатите на армейците с 10%. В последните 30 години няма период, в който за 4 години възнагражденията в армията да са скочили с над 40%. Това е много важно за гарантиране на социалната сигурност на военнослужещите и за стабилизиране на числения състав на въоръжените ни сили. Политиката на Министерството на отбраната през последните 3 години бе насочена към преодоляване на недокомплекта и решаване на социалните проблеми. И тези резултати са видими.

– Има ли засилен интерес към военната професия?

– Този въпрос има две страни. През последните 2 години, особено със стартирането на успешната кампания „Бъди войник“ на Министерството на отбраната, увеличаването на заплатите, спирането на социалните експерименти в сектор „Сигурност и отбрана“ се засили интересът към военната служба. Няколко пъти нарасна броят на желаещите да постъпят в армейските редици. Това обаче не води пряко до рязко намаляване на недокомплекта. Една значителна част от кандидатите не отговарят на възрастовите ограничения и затова парламентът вдигна границата до 40 г. за постъпване в армията за редовите военнослужещи. Големият проблем при провеждането на конкурсите за длъжностите е здравословното състояние на кандидатите. Значителна част от тях, за съжаление, имат здравословни проблеми, които ги правят негодни за военна служба. Това е важен въпрос, който трябва да се постави пред обществото, защото той засяга и други сфери – образование, здравеопазване, социално поведение, спорт. Нужна е активна политика за подобряване на общия здравословен статус на българските граждани. Проблемът за неизпълнение на държавната поръчка за прием на курсанти не е поради липса на кандидати, а заради невъзможност да покрият медицинските тестове и изпитните изисквания. Компромис обаче не може да бъде направен.

– Напоследък сме свидетели как се нажежава политическата обстановка у нас. Коментирайте компроматните скандали, които тресат държавата.

– Може да се каже, че вече сме в деветия месец на парламентарните избори. И ако използваме тази метафора, то с всеки изминал ден терминът наближава и това предизвиква политически конвулсии. На практика сме в предизборна кампания. Очевидно е, че надпреварата започва с много силна компроматна и негативна атака срещу управлението и лично срещу премиера Борисов. В тази кампания се очертава пъстър карнавал на желаещи за новия мандат. Картината действително е шарена в политическия спектър, в който се представят участниците. Какво точно предлагат засега не е ясно дефинирано.

– Каква е позицията на ВМРО и Обединените патриоти в тази ситуация?

– Декларирали сме, че докато правителството и парламентарното мнозинство изпълняват програмата за управление, ВМРО ще стои зад тези действия и ще бъде участник в това управление. Ясно е, че политическите атаки няма да спрат и няма да бъде спестено нищо на управляващите. Ние обаче си поставяме амбицията да реализираме в оставащото време важни за българското общество въпроси. Сред тях е идеята за доброволните отряди, която предизвика колизия в управляващата коалиция. След последния коалиционен съвет се постигна съгласие на най-високо ниво. Вече има воля да бъде приложена тази мярка, която е необходима за преодоляването на някои прояви на битовата престъпност и гарантиране сигурността на хората от малките населени места. Съществен проблем, който поставяме, е свързан с частния фалит и за това да се сложи край на порочното явление „длъжник до живот“. Надяваме се да постигнем съгласие с нашите партньори от ГЕРБ, защото не може в XXI век да съществува такова явление, подобно на дълговото робство от столетия назад. Важни са въпросите, свързани със Закона за социалните услуги. Обществото е много чувствително към тази материя.

– Цветан Цветанов съобщи, че подготвя нова партия. Какви са очакванията Ви за предстоящото му явяване на политическата сцена догодина?

– За хората, които наблюдават политическия живот, амбициите на г-н Цветанов са доста ясно откроими. Докъде ще стигне неговият политически проект, как той ще се ситуира в политическото пространство, дали като втори ГЕРБ или като анти ГЕРБ, засега можем само да гадаем. Това е въпрос, който следим с внимание и чрез експертите, но без да участваме, нито пък да имаме някакво отношение. Политически проекти и занапред ще се раждат и ще се развиват. Ситуацията на политическата сцена е изключително динамична.

– Какво сочи Вашата прогноза, правителството ще си изкара ли мандата?

– Ако разглеждаме обективно ситуацията и игнорираме мащабите на компроматната война, предсрочни избори само няколко месеца преди редовните парламентарни са необосновани. Не е въпрос на всяка цена да отчетем изпълнение на мандата. Потребност на обществото и предизвикателствата, пред които сме изправени, диктуват разумен подход. Само след броени месеци хората ще имат възможност да изберат между всички нови, стари и още по-стари политически сили и да разпределят властта така, както е волята на суверена. Едни нормални избори след нормална изборна кампания ще гарантират най-добрия резултат.

Доц. Милен Михов е народен представител от ВМРО от Великотърновския избирателен район. Заместник-председател на Комисията по образование и член на Комисията по отбрана към Народното събрание. Преподавател по „Нова българска история“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

ВМРО: Кристина Димитрова, Искрен Пецов и агент Тенев също влизат в листите ни като гражданска квота

Те са представители на СЕК (Средна европейска класа), които подписаха споразумение за подкрепа с войводите за парламентарните избори. Заедно...

Красимир Каракачанов лично се увери във възможностите на ремонтираните самолети Су-25

Ремонтираните самолети Су-25 са български самолети, защото са платени от българските граждани. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов лично провери...

Каракачанов: България няма да промени позицията си към Скопие след изборите

Няма да има българска партия, която ще предаде българските национални интереси. Или да промени позицията си към Скопие след изборите

Кузман Илиев: Повече свобода за бизнеса и по-малко бумащина

Ще насоча разговора към повече свобода за бизнеса и по-малко бумащина Добре е, че партийните формации се отварят за...

Ген. Кирил Радев: Не съм съгласен България да бъде категоризирана като черната овца по корупция в ЕС

Ген. Кирил Радев, бивш директор на НСБОП, е поканен лично от лидера на партията Красимир Каракачанов да се присъедини към гражданската листа...

Ангелов: ВМРО отстоява виждането на 90% от българите да не подкрепим Македония, докато краде българската история

Македония докато краде българската история и революционери няма да я подкрепим Именно ВМРО отстоява виждането на 90% от българите,...

ВМРО: България над всичко! Да развеем трибагреника на Трети март!

Това зоват младежите на ВМРО във видеообръщение към всички сънародници. Да покажем, че тачим свободата си, допълват още те.

Коментари