İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

Начало Българското семейство Петрова с 4 въпроса към Калфин за политиката спрямо децата в риск

Петрова с 4 въпроса към Калфин за политиката спрямо децата в риск

В отворено писмо до министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин народният представител от Патриотичния фронт и председател на Националната женска организация на ВМРО д-р Султанка Петрова поставя четири въпроса относно изпълнение на програмата за деинституционализация в България.

Петрова предлага и извършване на проверка по 10 показателя, чрез които да се преценят възможностите за по-ефективно управление на средствата по оперативните програми и европейските фондове. В тях са включени различните видове средства, с които оперира Агенцията за закрила на детето, текучеството на персонала, както и детската смъртност в центровете за настаняване от семеен тип.

Това е поредният случай, в който народният представител изтъква необходимостта от ангажиране на ресорното министерство с проблемите в работата на Държавната агенция за закрила на детето.

По нейна инициатива Сметната палата ще извърши и одит на дейността на агенцията за периода 2009 – 2015 г., а поводът са съмнения за нарушения по проект ‚Детство за всички“ и по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Пълен текст на отвореното писмо четете тук:

ДО ИВАЙЛО КАЛФИН      

МИНИСТЪР НА ТРУДА И

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми г-н министър,

Обръщам се към Вас по повод неизпълнение на функционалните задължения от страна на Държавната агенция за закрила на детето, произтичащите от това вреди и необходимостта от мерки за привеждане на работата на Агенцията в съответствие с целта и философията на политиката за закрила на детето.

През последните няколко години в сферата на закрилата на детето се установиха практики, които не кореспондират с ангажиментите на държавата – практиките, намеренията и интересите не са нито хуманни, нито морални, нито съответстващи на целта и философията на законодателството по закрила на детето. В резултат на това бяха разбити човешки съдби, включително детски, разделяни бяха деца от родители и деца от техните братя и сестри, без да бъдат положени усилия за подпомагане на семействата им, изпаднали в нужда. Бедността на обикновеното българско семейство, безработно, но неполучаващо социални помощи, е третирана като порок, заради който се изземват децата на тези семейства.

Добре е, че българските институции пишат проекти, програми и стратегии, но фактите показват, че всичко остава само на хартия, като се симулира дейност, в която вече и европейските ни партньори не вярват.

През 2016 г. предстои защитата на трети, четвърти и пети консолидиран периодичен доклад на Република България по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето, а ДАЗД не изпълнява мисията и предназначението си да разработва стандарти за прилагането ѝ в различните секторни политики, да изгражда и поддържа национална информационна система, да популяризира същността и целта на спазването на правата, да мониторира това прилагане на национално и местно ниво.

В качеството си на отговорен орган по Плана за действие към Визията за деинституционализация на децата в РБ и ръководител на проекта по европейска програма „Детство за всички“, ДАЗД следва да гарантира правата на децата и на техните семейства в процеса на деинституционализация. На практика това не се случва, а деинституционализацията се превърна в нова институционализация, само че в по-модерни и по-малки домове, в които обаче няма нищо семейно. Поради изчерпване на средствата за ежедневни битови нужди настанените там деца са принудени да гладуват, да стоят на студено, като не им се осигуряват и полагащите им се дневни суми.

Липсват всякакви форми на подкрепа за разрешаване и преодоляване на рисковите ситуации. Липсва подкрепа и съпътстващи обучения и визия, а вместо това се прилагат не индивидуални, а ситуативни решения, които най-често са неподходящи и неадекватни. Всичко това е съпътствано от погазване не само на правата на децата, но и на основните човешки права именно от институциите, които по силата на международни документи, както и по силата на задълженията им в националното законодателство, би трябвало да следят за спазването им.

Аз не отричам процеса на деинституционализация като важна държавна политика. Но настоявам да се направи анализ на целия процес, а не на изпълнението на отделни проекти. Какво се случва и как се гарантират правата на децата, кои са грешките и рисковете и как да бъдат избегнати в следващия програмен период, как стратегически да продължи визията за деинституционализация – това са само част от въпросите, на които трябва да намерим отговор.

Огромно впечатление прави механизмът за финансиране, който е изкривен като форма предвид заложения принцип „парите следват детето“. Това налага дофинансиране от общините и стремеж да бъдат заети всички места в ЦНСТ. Рискът е създаването на нови институции, много по-скъпи, често предлагащи по-лошо качество на грижа и живот на децата.

За да се преценят възможностите за по-ефективно управление на средствата по оперативните програми и европейските фондове, необходимo е:

 1. Информация за получените допълнителни възнаграждения от бюджета на ДАЗД и работа по проекти (по основно правоотношение, заповеди, граждански договори и др.) през 2013 г. и 2014 г. от политическия кабинет и директорите на дирекции.
 2. Информация за заплащането на външни експерти през 2013 и 2014 г. от бюджета на ДАЗД и по проекти по основните дейности.
 3. Информация за изплатените средства през 2013 и 2014 г. за командироване на политическия кабинет и директорите на дирекции от бюджета на ДАЗД и по проекти.
 4. Информация за текучеството през 2013 и 2014 г.
 5. Информация за  общия бюджет на ДАЗД по пера и дейности.
 6. Информация за прилагането на Наредбата за работните заплати и социалните плащания; за размера на целогодишните средства за веществена издръжка, както и този за работни заплати, допълнителни възнаграждения и осигуровки; за плащания.
 7. Информация за  размера на получаваната заплата за всяка длъжност по дирекции, както и на членовете на политическия кабинет.
 8. Информация за участващите служители и членове на политическия кабинет в проекти със заплащане и в проекти без заплащане, които се изпълняват от ДАЗД и в тези, по които ДАЗД е партнираща страна.
 9. Информация за направения функционален анализ по проект на ДАЗД по ОПАК и намеренията за промените в броя, структурата и функциите на ДАЗД според препоръките и изводите.
 10.  Информация за броя на починалите деца и младежи в ЦНСТ по години – от 2013 г. до сега, по пол и възраст с техните диагнози, с които са постъпили там.

Обезпокоена от създалата се ситуация по деинституционализация, настоявам да разпоредите цялостна независима проверка в ДАЗД. Надявам се да оповестите публично резултатите от нея, като основните въпроси, на които очаквам отговор са:

 • Направил ли е председателят на ДАЗД разчет на процеса по деинституционализация, на поставените цели, на средствата, с които процесът ще бъде осъществяван, на очакваните резултати и на потенциалните рискове и ако не е направил – защо?
 • Защо от 2010 г. досега не е актуализиран и преглеждан със заинтересованите страни Планът за действие към Визията за деинституционализация и не доведе ли това бездействие до рискове в изпълнението на индикаторите по ОПРЧР. Защо в зависимост от текущите обстоятелства не се промениха съответно и социалните услуги?
 • Как председателят на ДАЗД като едноличен орган изпълнява задължението си да извършва постоянен мониторинг и оценка, от която по всяко време да е видно къде сме като система и каква е индивидуалната промяна на децата в процеса на деинституционализация?
 • Кой и как гарантира и наблюдава спазването на правата на детето в  процеса на изпълнение на проект „Детство за всички“ и при изпълнението на другите проекти, включени в Плана за действие към Визията за деинституционализация?

С уважение:

Султанка Петрова, народен представител от ПГ „Патриотичен фронт“

Последни Новини

Сиди: Реалният спор в сглобката е за регулаторите

Спорът в сглобката за външния министър е димка. Реалният спор е за регулаторите, защото ГЕРБ и ДПС притежаваха 100%, а сега „Промяната“...

Контрера: С поведението си в Общинския съвет ПП-ДБ-СС се докараха дотам, че изпаднаха в изолация

Писъците, които се носят от ПП, се дължат на това, че те искаха да вземат петте ключови комисии, заяви общинският съветник от...

Твърде лично – гост Красимир Каракачанов

Председателят на ВМРО д-р Красимир Каракачанов бе гост в подкаста „Твърде лично с Александър Урумов“. В подкаста се повдигат темите от реалния...

Александър Сиди: Има нужда от ВМРО в българската политика

Има нужда от ВМРО в българската политика, защото виждаме как другите политически партии се кланят на едно или друго посолство. Т.нар. сглобка...

Красимир Каракачанов: България има нужда от спешни решения, които вземат умовете на българските държавници!

За съжаление такива няма в момента, посочи председателят на ВМРО Красимир Каракачанов, председател на ВМРО, ексминистър на отбраната -...

Намаляване на санкциите при непосещение на училище стимулира маргинализацията

Това е и дискриминация спрямо учениците, които не взимат държавни пари С тази позиция излиза заместник-председателят на ВМРО Красимир...

Каракачанов: Олигархията си намери точното място при това правителство

България се управлява от няколко посолства и от икономическите интереси на няколко олигарси. Това заяви в предаването „Лице в...

Коментари

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir